Search
search icon Inchide

  Caută

  Cumpără asigurare CASCO

  • {{ step }}

  Asigurare CASCO online - Calculator CASCO Auto

  Parcurge pașii online și emite-ți singur asigurarea CASCO

  Date client

  Ai deja cont? Pentru a fluidiza procesul de ofertare și emitere a poliței CASCO, îți recomandăm să te loghezi în contul tău.
  Dacă nu ai cont, nu îți face griji. Il vei putea crea în pasul 3, după alegerea ofertei care ți se potrivește.

  Atenție! Polițele pot fi emise doar pe numele titularului de cont Generali. Achiziția online a polițelor CASCO este disponibilă 24/7.
  Dacă polița este reînnoire sau dacă mașina este nouă, nerulată, nu este nevoie să faci inspecția de risc. Pentru celelalte cazuri, te rugăm să faci inspecția de risc electronic, după ce completezi datele de mai jos. Ține telefonul aproape și vei primi prin SMS un link, cu ajutorul căruia vei efectua rapid și simplu inspecția de risc, ghidat de o aplicație de inteligență artificială.

  Ai uitat datele de logare?
  Termeni și Condiții

  Ești logat ca {{ user.email }}.
  Dacă este necesar, actualizează-ți datele în secțiunea dedicată din "Contul meu".

  Date vehicul

  info
  info
  info
  info
  info
  info

  Dată de început perioadă asigurare

  Cumpărarea on-line a asigurării CASCO, prin prezenta aplicație, este limitată la persoane fizice și juridice ce dețin în proprietate (exclus leasing) vehicule din categoria autoturisme (înmatriculate în România sau în vederea înmatriculării în România în cazul autoturismelor noi, nerulate, achiziționate din România), utilizate în scop privat (uz propriu), cu valoare de nou mai mică de 50.000 euro (sau echivalent lei).

  Pentru orice alte situații, te rugăm să ne scrii pe adresa cascoonline.ro@generali.com sau să te adresezi oricărei agenții Generali, accesând pagina https://www.generali.ro/retea-agentii-generali

  Informare privind protecția datelor cu caracter personal

  Având în vedere că, urmare a faptului că veți completa datele cu caracter personal ale dvs. sau ale altor persoane, Generali va prelucra aceste date în scopul furnizării de servicii de asigurare sau în alte scopuri agreate, după caz, vă rugăm să parcurgeți prezenta Informare privind protecția datelor cu caracter personal:

  În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., informează după cum urmează:

  Pentru a face demersuri în vederea încheierii de contracte de asigurare cu Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A., cu sediul în București, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 1, 6 si 7, Sector 1 (“Generali”), cât și pentru executarea sau, după caz, reînnoirea unui astfel de contract, datele personale, inclusiv, dar fără a se limita la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente de identificare, după caz, date privind sănătatea, imaginea vor fi colectate și prelucrate de către Generali. În consecință, fără a avea la dispoziție datele cu caracter personal necesare, Generali nu va putea să încheie polița de asigurare pe care o soliciți sau, după caz, nu va putea executa contractul de asigurare în care ești/vei fi parte/ale căror efecte se produc față de tine, inclusiv dar fără a se limita la activitatea de plată a despăgubirilor. O eventuală prelucrare ulterioară în scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor și, în măsura în care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunând date agregate, care nu sunt utilizate în sprijinul unor măsuri sau decizii privind o anumită persoană fizică.

  Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de Generali pentru următoarele scopuri:

  • Prestarea serviciilor de asigurare (cotații, managementul riscului, ofertare, emitere, administrare polițe, memento plăți scadente, reînnoiri polițe, instrumentarea și soluționarea daunelor, exercitarea dreptului de regres și/sau, după caz, verificări în scopul prevenirii și identificării potențialelor fraude);
  • Marketing și scopuri statistice, în cazul în care îți exprimi consimțământul pentru acest scop;
  • Îndeplinirea unor obligații legale și cerințe ASF sau ale altor autorități.

  Prelucrarea datelor tale cu caracter personal se face în baza:

  • Contractului de asigurare din care faci parte, pe care soliciți să îl inchei sau în baza căruia soliciți o despăgubire sau, după caz, interesul legitim al Generali de a realiza un management al clienților în vederea subscrierii, precum și de a preveni acordarea nejustificată a plăților de despăgubiri;
  • Consimțământul tău conform Formularului de Acord în acest sens;
  • Unor obligații legale.

  Datele tale cu caracter personal pot fi transferate către: autorități de stat (inclusiv instanțe, autorități fiscale), furnizori de servicii (inclusiv reasiguratori, furnizori de servicii de calculație a primelor, unități reparatoare, clinici, consultanți, experți, dezvoltatori de servicii IT, societăți de arhivare), intermediari, alte companii din Grupul Generali și alți destinatari împuterniciți expres de către Generali, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării.

  Datele tale cu caracter personal colectate pentru încheierea contractului de asigurare, pentru executarea acestuia, inclusiv pentru acordarea de despăgubiri, vor fi reținute în baza de date Generali, pentru faza de ofertare 60 de zile de la data emiterii ofertei și după încheierea contractului, pe perioada în care ești Contractant Generali, Client, beneficiar al despăgubirii (inclusiv terț de contract, în condițiile în care efectele contractului se produc față de tine), la care se va adăuga perioada de timp în care datele sunt necesare pentru exercitarea de către Generali a drepturilor rezultând din contractul/contractele de asigurare și pentru îndeplinirea obligațiilor rezultând din legislație și din reglementările interne privitoare la stocare.

  Ai următoarele drepturi ce rezultă din Regulamentul UE privind protecția datelor cu caracter personal:

  • Dreptul de Acces – poți solicita accesul la datele tale cu caracter personal;
  • Dreptul de Rectificare sau de actualizare – poți solicita companiei să corecteze datele tale cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
  • Dreptul de Ştergere – poți solicita Generali să șteargă datele tale cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele temeiuri:
   • Atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legatură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
   • Îți retragi consimțământul pe care se bazează prelucrarea și dacă nu există alt temei juridic pentru prelucrare;
   • Te opui procesului decizional automatizat și nu există temeiuri juridice întemeiate care să prevaleze pentru prelucrare sau te opui prelucrării în scopuri de marketing direct;
   • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
   • Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta obligația legală în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică companiei;
   • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale.
  • Dreptul de Restricționare – poți solicita Generali să restricționeze modul în care prelucrează datele tale cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele:
   • Contești exactitatea datelor tale cu caracter personal, pentru o perioadă care să permită Generali să verifice exactitatea datelor tale cu caracter personal;
   • Prelucrarea este ilegală și te opui ștergerii datelor cu caracter personal și soliciți în schimb restricția de utilizare a acestora;
   • Generali nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ele sunt solicitate de tine pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție;
   • Te-ai opus prelucrării în conformitate cu dreptul de a obiecta și procesului decizional automatizat, în așteptarea verificării dacă temeiurile legitime ale companiei prevalează asupra temeiurilor tale
  • Dreptul la Portabilitate – poți solicita Generali primirea datelor tale cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent, prelucrabil automat sau, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, să transfere datele tale cu caracter personal către o altă organizație;
  • Dreptul de a obține confirmarea cu privire la faptul că datele cu caracter personal referitoare la tine sunt sau nu prelucrate și comunicate într-o formă inteligibilă;
  • Dreptul de a modifica sau retrage consimțământului. Acest drept se aplică numai dacă a fost colectat consimțământul tău – îți poți retrage oricand consimtamantul pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal pentru care ai dat consimțământul, fără a aduce atingere legalității consimțământului dat înainte de revocare;
  • Dreptul la opoziție – poți să te opui prelucrării datelor tale cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care Generali demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea;
  • Dreptul de a ți se comunica orice rectificare sau ștergere sau restricționare a prelucrării;
  • Dreptul de a fi notificat în caz de încălcare a securității datelor;
  • Dreptul să depui o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

  Te rugăm ca, în cazul în care, în vederea încheierii sau executării unui contract de asigurare cu Generali, ne transmiți (și) datele cu caracter personal ale altei persoane, să comunici prezenta Informare persoanei respective și să iei Acordul acesteia, în cazurile aplicabile. În cazul în care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, părintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

  Pentru orice solicitări pe care le poți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau la retragerea consimțământului, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați Generali la adresa de e-mail: protectiadatelor.ro@generali.com , în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor și/sau la adresa poștală menționată mai sus.

  Protectia datelor cu caracter personal in cadrul Generali

  Acoperiri de bază (riscuri minim obligatorii)

  • icon

   Avarii produse de accident rutier prin coliziunea cu alt (auto)vehicul

  • icon

   Avarii accidentale produse exclusiv autovehiculului asigurat

  • icon

   Incendiu, trăsnet, explozie

  • icon

   Furt total sau parțial

  • icon

   Evenimente naturale: furtună, ploi torențiale, grindină, inundații, cutremur, aluviuni

  • icon

   Evenimente socio-politice și acte de vandalism

  • icon

   Pierderea / furtul cheilor (gratuit)

  • icon

   Asistență rutiera (gratuit)

  • icon

   Reîntregirea sumei asigurate (gratuit)

  Acoperiri adiționale (riscuri opționale)

  Valoarea de nou a autoturismului depășește limita maximă admisă de 70.000 euro. Vă rugăm să ne scrieți la adresa xxx@generali.ro.

  Suma asigurată: {{ sum_insured_casco }} {{ policy_currency }}

  MODIFICAȚI SUMA ASIGURATĂ (Înscrieți valoarea totală din factura de achiziție. Inclusiv tichet rabla/eco-tichet)

  Alege
  Franșiză fixă per eveniment
  Franșiză {{ offer.casco_deductible }} EUR
  partea din fiecare dauna, pe care o vei achita personal
  -{{ offer_discount_eur }} {{ policy_currency }} -{{ offer_discount_per }}%

  Între variantele cu și fără franșiză

  Primă anuală
  {{ offer.premium_yearly }} {{ policy_currency }}
  Prima de plată (conform frecvenței {{ (payment_frequency === 'integral' ? 'Integral' : (payment_frequency === 'trimestrial' ? 'Trimestrial' : 'Semestrial'))}} selectate)
  {{ offer.price }} RON

  Dacă ai o poliță RCA la Generali, prima pentru polița CASCO conține deja o reducere de 5%. Dacă nu ai poliță RCA la Generali, dar o închei acum, înainte de emiterea poliței CASCO, vei primi automat o reducere de 5% la polița CASCO. Cumpără asigurare RCA. Reducerea nu se aplica pentru reînnoiri CASCO, fiind deja inclusa in prima.

  Alege oferta care ți se potrivește.
  Confirmă că ai luat la cunoștință despre documentul de informare privind produsele de asigurare.
  Pentru moment, emiterea acestei polițe de asigurare este condiționată de efectuarea inspecției de risc; Vă rugăm să ne contactați la adresa cascoonline.ro@generali.com sau să vă adresați unei agenții Generali.

  Asigurarea ta CASCO

  arrows-expand

  Pentru a plasa comenzi trebuie sa fiți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

  Informare privind protectia datelor cu carater personal

  Avand in vedere ca, urmare a faptului ca veti completa datele cu caracter personal ale dvs. sau ale altor persoane, Generali va prelucra aceste date in scopul furnizarii de servicii de asigurare sau in alte scopuri agreate, dupa caz, va rugam sa parcurgeti prezenta Informare privind protectia datelor cu caracter personal:

  În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., informează după cum urmează:

  Pentru a face demersuri în vederea încheierii de contracte de asigurare cu Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A., cu sediul în București, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 1, 6 si 7, Sector 1 (“Generali”), cât și pentru executarea sau, după caz, reînnoirea unui astfel de contract, datele personale, inclusiv, dar fără a se limita la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente de identificare, după caz, date privind sănătatea, imaginea vor fi colectate și prelucrate de către Generali. În consecință, fără a avea la dispoziție datele cu caracter personal necesare, Generali nu va putea să încheie polița de asigurare pe care o soliciți sau, după caz, nu va putea executa contractul de asigurare în care ești/vei fi parte/ale căror efecte se produc față de tine, inclusiv dar fără a se limita la activitatea de plată a despăgubirilor. O eventuală prelucrare ulterioară în scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor și, în măsura în care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunând date agregate, care nu sunt utilizate în sprijinul unor măsuri sau decizii privind o anumită persoană fizică.

  Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de Generali pentru următoarele scopuri:

  • Prestarea serviciilor de asigurare (cotații, managementul riscului, ofertare, emitere, administrare polițe, memento plăți scadente, reînnoiri polițe, instrumentarea și soluționarea daunelor, exercitarea dreptului de regres și/sau, după caz, verificări în scopul prevenirii și identificării potențialelor fraude);
  • Marketing și scopuri statistice, în cazul în care îți exprimi consimțământul pentru acest scop;
  • Îndeplinirea unor obligații legale și cerințe ASF sau ale altor autorități.

  Prelucrarea datelor tale cu caracter personal se face în baza:

  • Contractului de asigurare din care faci parte, pe care soliciți să îl inchei sau în baza căruia soliciți o despăgubire sau, după caz, interesul legitim al Generali de a realiza un management al clienților în vederea subscrierii, precum și de a preveni acordarea nejustificată a plăților de despăgubiri;
  • Consimțământul tău conform Formularului de Acord în acest sens;
  • Unor obligații legale.

  Datele tale cu caracter personal pot fi transferate către: autorități de stat (inclusiv instanțe, autorități fiscale), furnizori de servicii (inclusiv reasiguratori, furnizori de servicii de calculație a primelor, unități reparatoare, clinici, consultanți, experți, dezvoltatori de servicii IT, societăți de arhivare), intermediari, alte companii din Grupul Generali și alți destinatari împuterniciți expres de către Generali, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării.

  Datele tale cu caracter personal colectate pentru încheierea contractului de asigurare, pentru executarea acestuia, inclusiv pentru acordarea de despăgubiri, vor fi reținute în baza de date Generali, pentru faza de ofertare 60 de zile de la data emiterii ofertei și după încheierea contractului, pe perioada în care ești Contractant Generali, Client, beneficiar al despăgubirii (inclusiv terț de contract, în condițiile în care efectele contractului se produc față de tine), la care se va adăuga perioada de timp în care datele sunt necesare pentru exercitarea de către Generali a drepturilor rezultând din contractul/contractele de asigurare și pentru îndeplinirea obligațiilor rezultând din legislație și din reglementările interne privitoare la stocare.

  Ai următoarele drepturi ce rezultă din Regulamentul UE privind protecția datelor cu caracter personal:

  • Dreptul de Acces – poți solicita accesul la datele tale cu caracter personal;
  • Dreptul de Rectificare sau de actualizare – poți solicita companiei să corecteze datele tale cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
  • Dreptul de Ştergere – poți solicita Generali să șteargă datele tale cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele temeiuri:
   • Atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legatură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
   • Îți retragi consimțământul pe care se bazează prelucrarea și dacă nu există alt temei juridic pentru prelucrare;
   • Te opui procesului decizional automatizat și nu există temeiuri juridice întemeiate care să prevaleze pentru prelucrare sau te opui prelucrării în scopuri de marketing direct;
   • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
   • Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta obligația legală în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică companiei;
   • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale.
  • Dreptul de Restricționare – poți solicita Generali să restricționeze modul în care prelucrează datele tale cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele:
   • Contești exactitatea datelor tale cu caracter personal, pentru o perioadă care să permită Generali să verifice exactitatea datelor tale cu caracter personal;
   • Prelucrarea este ilegală și te opui ștergerii datelor cu caracter personal și soliciți în schimb restricția de utilizare a acestora;
   • Generali nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ele sunt solicitate de tine pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție;
   • Te-ai opus prelucrării în conformitate cu dreptul de a obiecta și procesului decizional automatizat, în așteptarea verificării dacă temeiurile legitime ale companiei prevalează asupra temeiurilor tale
  • Dreptul la Portabilitate – poți solicita Generali primirea datelor tale cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent, prelucrabil automat sau, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, să transfere datele tale cu caracter personal către o altă organizație;
  • Dreptul de a obține confirmarea cu privire la faptul că datele cu caracter personal referitoare la tine sunt sau nu prelucrate și comunicate într-o formă inteligibilă;
  • Dreptul de a modifica sau retrage consimțământului. Acest drept se aplică numai dacă a fost colectat consimțământul tău – îți poți retrage oricand consimtamantul pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal pentru care ai dat consimțământul, fără a aduce atingere legalității consimțământului dat înainte de revocare;
  • Dreptul la opoziție – poți să te opui prelucrării datelor tale cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care Generali demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea;
  • Dreptul de a ți se comunica orice rectificare sau ștergere sau restricționare a prelucrării;
  • Dreptul de a fi notificat în caz de încălcare a securității datelor;
  • Dreptul să depui o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

  Te rugăm ca, în cazul în care, în vederea încheierii sau executării unui contract de asigurare cu Generali, ne transmiți (și) datele cu caracter personal ale altei persoane, să comunici prezenta Informare persoanei respective și să iei Acordul acesteia, în cazurile aplicabile. În cazul în care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, părintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

  Pentru orice solicitări pe care le poți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau la retragerea consimțământului, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați Generali la adresa de e-mail: protectiadatelor.ro@generali.com , în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor și/sau la adresa poștală menționată mai sus.

  Protectia datelor cu caracter personal in cadrul Generali

  Numărul tău de telefon a fost confirmat cu succes!
  Te rugăm să introduci numărul de poliță așa cum apare pe polița ta: cu cifre, litere sau caractere.
  Exemple orientative (seriile pot să difere):
  Polița PAD: RA-00200152123456
  Polița VIAȚA: 12345678S
  Polița RCA: RO/05/M3/NP123456789
  Polița TRAVEL: QSP12345678
  Polița CASCO sau LOCUINȚĂ: 3000001234567

  Numărul tău de polită a fost confirmat cu success!
  Te rugăm sa-ți confirmi identitatea pentru a finaliza procesul de inregistrare!

  Număr poliță de asigurare

  Foto document de identitate

  Încarcă documentul de identitate. Formate acceptate: jpg, jpeg, png, gif

  Asigurarea ta CASCO

  arrows-expand

  Adresa asiguratului

  Adresa de corespondență

  Cesiune

  Acord Marketing

  Sunt în mod expres de acord ca Generali România Asigurare Reasigurare (“Generali”), în calitate de asigurător, să prelucreze datele mele cu caracter personal în scop de marketing direct și, în acest sens, sunt în mod expres de acord să mi se comunice și să primesc de la Generali informări despre serviciile și produsele sale, inclusiv pentru îmbunătățirea acestora, beneficii pe care să le accesez, oferte promoționale sau oportunități de asigurare:

  Alte acorduri, termeni și condiții

  După ce plătești online asigurarea, îți trimitem polița pe email. În plus, poți mereu accesa contul tău de client din site și să o vizualizezi. Părerea ta este importantă pentru noi. Tocmai de aceea, un reprezentant Generali te poate contacta în perioada următoare pentru a evalua experiența pe care ai avut-o în timpul procesului de cumpărare online.

  Trebuie să alegi dacă ești de acord sau nu cu utilizarea datelor tale în scop de marketing.
  Trebuie să parcurgi și să fii de acord cu Formularul DNT si oferta CASCO.
  Trebuie să citești și să fii de acord cu prevederile Legii 132/2017 și ale Normei 20/2017.
  Trebuie să ai peste 18 ani si informațiile furnizate de către tine trebuie sa fie reale.
  Trebuie să citești și să fii de acord cu
  Termenii si condițiile de emitere a poliței.
  Polița pe care încercați să o achitați nu poate fi emisă,
  deoarece ar deveni retroactiva.
  În câteva secunde veți fi redirecționat in pasul 1,
  pentru a alege alta data de început a contractului.

  Te rugam să aștepți. Procesul de verificare poate dura câteva minute.

  Întrebări frecvente

  • Ce este asigurarea CASCO?

   Asigurarea CASCO este asigurarea facultativă a autovehiculelor supuse înmatriculării în România. Fiecare șofer întâmpină situații unice în trafic și are nevoie de un produs care să se plieze pe nevoile lui. Știm bine particularitățile clienților noștri și de aceea am creat un produs flexibil și personalizat care acoperă, la un preț convenabil, numeroase riscuri.

  • Cine este despăgubit în caz de accident?

   În cazul unui eveniment asigurat, beneficiarul despăgubirii este Asiguratul din poliță. Calitatea de Asigurat o deține persoana care are un contract de asigurare încheiat cu Societatea şi care este titular a interesului asigurabil.

  • Când nu se acordă despăgubiri?

   • pentru daunele determinate de reaua intenție sau “culpa gravă”;
   • furtul vehiculului facilitat de culpa gravă în păstrarea cheilor și a documentelor autovehiculului (în cazul imposibilității predării setului de chei telecomenzi, cheii master, CIV, talon sau ca urmare a încredințării acestuia unei terțe persoane care nu îl returnează)
   • daune survenite în circulație, în afara valabilității ITP-ului;
   • conducerea fără permis de conducere sau în perioada de suspendare, sub influența stupefiantelor sau a alcoolului
   • daune provocate în afara drumurilor sau spațiilor special amenajate pentru circulația, staționarea sau parcarea autovehiculelor
   • daune provocate de ardere simplă care nu sunt urmate de incendiu
   • daune simulate sau exagerate precum și fapte săvârșite cu intenție
   • riscuri nucleare, război, sancțiuni comerciale, acte intenționate.
  • Cum se încasează despăgubirea în urma unui accident?

   După exprimarea în scris a acceptului cu privire la oferta de despăgubire, plata se efectuează conform indicațiilor persoanei prejudiciate, cu respectarea legislației în vigoare. Cuantumul despăgubirii plătite se poate reanaliza la solicitarea persoanei prejudiciate pe baza documentelor justificative depuse ulterior plății. Asiguratorul CASCO răspunde solicitării de reanalizare prevăzute în termen de 10 zile lucrătoare, după cum urmează:

   • efectuând plata diferenței de despăgubire justificată;
   • notificând în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care a respins pretențiile formulate.
  • Ce înseamna franșiza?

   Franșiza reprezintă partea din valoarea daunei, pe care o suportă Asiguratul. Aceasta poate fi fixă, per eveniment, sau procentuală. La încheierea asigurării CASCO, uneori, aveți de ales între o variantă cu franșiză zero per eveniment sau una cu franșiza fixă (exemplu: 100 euro sau echivalent lei). Diferența între primele de asigurare ale celor două variante poate fi semnificativă, respectiv, mult mai mare față de valoarea franșizei. Dacă vă considerați un client responsabil, din punct de vedere economic, este de preferat să optați pentru varianta cu franșiza și, să beneficiați astfel, de o primă semnificativ mai mică.

  • Cum se calculează prima unei polițe CASCO?

   Asiguratorul stabilește tarifele de primă pe segmente de riscuri omogene, pe perioade de un an, calculate pe principii actuariale general acceptate. Oferta este personalizată în funcție de vârstă, domiciliu, ani de experiență ca șofer, număr de proprietari anteriori ai mașinii, număr de km înregistrați în bordul mașinii, data înmatriculării automobilului și valoarea acestuia. Dacă ai o istorie de șofer responsabil, vei fi răsplătit cu bonusuri semnificative.

  • Cum alegem polița CASCO pentru persoane fizice sau juridice?

   Când îți faci polița CASCO, ia în considerare și alți factori în afară de valoarea primei, cum ar fi solvabilitatea și seriozitatea companiei de asigurări. Calitatea serviciilor post-vânzare (spre exemplu procesul de soluționare al daunelor) reprezintă un factor extrem de important. Iar Generali România este recunoscută pentru calitatea serviciilor oferite.

  • Cum folosim calculatorul CASCO?

   La noi, e simplu să faci un calcul CASCO! Tot ce ai de făcut este să completezi formularul de pe site cu datele personale și datele autovehicului tău. Calculatorul online CASCO îți oferă rezultatele în doar câteva secunde. Ține minte că pentru calculul unei prime de asigurare este nevoie să completezi toate câmpurile marcate ca fiind obligatorii: tipul de persoană (persoană fizică sau persoană juridică și să completezi CNP sau CUI), județul și localitatea asiguratului, starea autovehicului (înmatriculat/în vederea înmatriculării) și datele tehnice ale autovehiculului. După completarea datelor, vei obține prima de asigurare în doar câteva secunde.