Search
search icon Inchide

  Caută

  Daune RCA

  Pași

  Ne dorim ca timpul petrecut de tine pentru soluționarea unei daune să fie cât mai scurt. De aceea am implementat un proces simplu și eficient de notificare și constatare a daunei, totul ONLINE.

  Este necesar să ai la îndemână:

  • Numărul poliței de asigurare
  • Cartea de identitate
  • Procesul verbal de la poliție sau acordul amiabil
  • Câteva fotografii cu avariile autoturismului

  Iată pe scurt, pașii pe care trebuie să-i urmezi:

  notes

  Completează formularul online aici

  camera

  Alege în formular metoda de constatare care ți se potrivește cel mai bine. Pentru eficiență, îți recomandăm să selectezi metoda video.

  phone

  Vei fi contactat telefonic sau prin e-mail de unul dintre colegii noștri.

  signal

  Dacă ai optat pentru constatarea video, tot ce îți trebuie este o conexiune bună la internet. Colegul nostru îți va transmite un link pe SMS. Accesează link-ul și faceți constatarea împreună, direct de pe telefonul tău mobil.

  operator

  Dacă preferi să faci notificarea daunei prin telefon, poți suna la call center apelând numărul 0372.010.202 de luni pănă vineri, în intervalul 09:00 – 18:00 sau poți merge direct la cea mai apropiată unitate de constatare.

  Unități constatare

  Locatii Generali pentru constatari

  {{ unit.agentie_pos }}

  Adresa: {{ unit.adresa }}

  {{unit.agentie === 'BUCURESTI' ? 'Call Center:' : 'Telefon:'}} {{ unit.telefon }}

  Email: {{ unit.email }}

  Fax: {{ unit.fax }}

  Program de lucru: {{ unit.program_lucru }}

  Nu s-au găsit unități de constatare în acest județ.

  Documente utile

  Obligatorii:

  • Copie certificat de înmatriculare auto păgubit
  • Declarație accident – descarcă
  • Copie BI/CI declarant

   

  După caz:

  1. Copie poliță RCA auto vinovat
  2. Împuternicire proprietar – în cazul în care acesta este persoană juridică
  3. Procură notarială de la proprietar dacă acesta este persoană fizică – dacă la deschiderea dosarului nu se prezintă chiar proprietarul
  4. Proces verbal în original și autorizație reparație – pentru toate evenimentele în care a fost implicat autovehiculul asigurat, mai puțin cele pentru care s-a încheiat o „constatare amiabilă”
  5. Formular Constatare Amiabilă – dacă evenimentul s-a soluționat prin înțelegerea părților în care au fost implicate doar două autovehicule și nu au existat persoane rănite
  6. După analiza dosarului inspectorul de daune poate să mai solicite și alte documente necesare instrumentării dosarului

  Aplicație Amiabilă

  Notificare daune

  Datele pe care ni le vei furniza mai jos trebuie să fie corecte și complete, pentru a te putea contacta în vederea stabilirii pașilor următori și a finalizării dosarului de daună.

  info

  {{ insurance_nr_error }}

  info

  {{255 - doa_18.length}} charactere rămase

  info
  info

  {{255 - doa_19.length}} charactere rămase

  {{255 - doa_27.length}} charactere rămase

  {{255 - comments.length}} charactere rămase

  Harta unități reparatoare in {{stationing_county_name}}. Ai selectat {{service_unit.nume}}.

  Fotografii

  Alegeți doar imagini de tipul: jpg, png sau gif. Dimensiunea maxima admisa per fotografie este de 7 MB.

  Foto Act de la Politie / Constatare amiabila *

  Foto talon fata, păgubit RCA *

  Foto talon fata, vehicul asigurat Generali *

  Foto fata permis de conducere, al conducătorului auto asigurat Generali *

  Foto verso permis de conducere, al conducătorului auto asigurat Generali *

  Foto fata permis de conducere, al conducătorului auto păgubit RCA *

  Foto verso permis de conducere, al conducătorului auto păgubit RCA *

  Foto fata BI/CI, al conducătorului auto asigurat Generali *

  Foto fata BI/CI, al conducătorului auto păgubit RCA *

  Informare privind protecția datelor cu caracter personal

  Având în vedere că, urmare a faptului că veți completa datele cu caracter personal ale dvs. sau ale altor persoane, Generali va prelucra aceste date în scopul furnizării de servicii de asigurare sau în alte scopuri agreate, după caz, vă rugăm să parcurgeți prezenta Informare privind protecția datelor cu caracter personal:

  În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., informează după cum urmează:

  Pentru a face demersuri în vederea încheierii de contracte de asigurare cu Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A., cu sediul în București, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 1, 6 si 7, Sector 1 (“Generali”), cât și pentru executarea sau, după caz, reînnoirea unui astfel de contract, datele personale, inclusiv, dar fără a se limita la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente de identificare, după caz, date privind sănătatea, imaginea vor fi colectate și prelucrate de către Generali. În consecință, fără a avea la dispoziție datele cu caracter personal necesare, Generali nu va putea să încheie polița de asigurare pe care o soliciți sau, după caz, nu va putea executa contractul de asigurare în care ești/vei fi parte/ale căror efecte se produc față de tine, inclusiv dar fără a se limita la activitatea de plată a despăgubirilor. O eventuală prelucrare ulterioară în scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor și, în măsura în care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunând date agregate, care nu sunt utilizate în sprijinul unor măsuri sau decizii privind o anumită persoană fizică.

  Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de Generali pentru următoarele scopuri:

  • Prestarea serviciilor de asigurare (cotații, managementul riscului, ofertare, emitere, administrare polițe, memento plăți scadente, reînnoiri polițe, instrumentarea și soluționarea daunelor, exercitarea dreptului de regres și/sau, după caz, verificări în scopul prevenirii și identificării potențialelor fraude);
  • Marketing și scopuri statistice, în cazul în care îți exprimi consimțământul pentru acest scop;
  • Îndeplinirea unor obligații legale și cerințe ASF sau ale altor autorități.

  Prelucrarea datelor tale cu caracter personal se face în baza:

  • Contractului de asigurare din care faci parte, pe care soliciți să îl inchei sau în baza căruia soliciți o despăgubire sau, după caz, interesul legitim al Generali de a realiza un management al clienților în vederea subscrierii, precum și de a preveni acordarea nejustificată a plăților de despăgubiri;
  • Consimțământul tău conform Formularului de Acord în acest sens;
  • Unor obligații legale.

  Datele tale cu caracter personal pot fi transferate către: autorități de stat (inclusiv instanțe, autorități fiscale), furnizori de servicii (inclusiv reasiguratori, furnizori de servicii de calculație a primelor, unități reparatoare, clinici, consultanți, experți, dezvoltatori de servicii IT, societăți de arhivare), intermediari, alte companii din Grupul Generali și alți destinatari împuterniciți expres de către Generali, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării.

  Datele tale cu caracter personal colectate pentru încheierea contractului de asigurare, pentru executarea acestuia, inclusiv pentru acordarea de despăgubiri, vor fi reținute în baza de date Generali, pentru faza de ofertare 60 de zile de la data emiterii ofertei și după încheierea contractului, pe perioada în care ești Contractant Generali, Client, beneficiar al despăgubirii (inclusiv terț de contract, în condițiile în care efectele contractului se produc față de tine), la care se va adăuga perioada de timp în care datele sunt necesare pentru exercitarea de către Generali a drepturilor rezultând din contractul/contractele de asigurare și pentru îndeplinirea obligațiilor rezultând din legislație și din reglementările interne privitoare la stocare.

  Ai următoarele drepturi ce rezultă din Regulamentul UE privind protecția datelor cu caracter personal:

  • Dreptul de Acces – poți solicita accesul la datele tale cu caracter personal;
  • Dreptul de Rectificare sau de actualizare – poți solicita companiei să corecteze datele tale cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
  • Dreptul de Ştergere – poți solicita Generali să șteargă datele tale cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele temeiuri:
   • Atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legatură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
   • Îți retragi consimțământul pe care se bazează prelucrarea și dacă nu există alt temei juridic pentru prelucrare;
   • Te opui procesului decizional automatizat și nu există temeiuri juridice întemeiate care să prevaleze pentru prelucrare sau te opui prelucrării în scopuri de marketing direct;
   • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
   • Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta obligația legală în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică companiei;
   • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale.
  • Dreptul de Restricționare – poți solicita Generali să restricționeze modul în care prelucrează datele tale cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele:
   • Contești exactitatea datelor tale cu caracter personal, pentru o perioadă care să permită Generali să verifice exactitatea datelor tale cu caracter personal;
   • Prelucrarea este ilegală și te opui ștergerii datelor cu caracter personal și soliciți în schimb restricția de utilizare a acestora;
   • Generali nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ele sunt solicitate de tine pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție;
   • Te-ai opus prelucrării în conformitate cu dreptul de a obiecta și procesului decizional automatizat, în așteptarea verificării dacă temeiurile legitime ale companiei prevalează asupra temeiurilor tale
  • Dreptul la Portabilitate – poți solicita Generali primirea datelor tale cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent, prelucrabil automat sau, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, să transfere datele tale cu caracter personal către o altă organizație;
  • Dreptul de a obține confirmarea cu privire la faptul că datele cu caracter personal referitoare la tine sunt sau nu prelucrate și comunicate într-o formă inteligibilă;
  • Dreptul de a modifica sau retrage consimțământului. Acest drept se aplică numai dacă a fost colectat consimțământul tău – îți poți retrage oricand consimtamantul pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal pentru care ai dat consimțământul, fără a aduce atingere legalității consimțământului dat înainte de revocare;
  • Dreptul la opoziție – poți să te opui prelucrării datelor tale cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care Generali demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea;
  • Dreptul de a ți se comunica orice rectificare sau ștergere sau restricționare a prelucrării;
  • Dreptul de a fi notificat în caz de încălcare a securității datelor;
  • Dreptul să depui o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

  Te rugăm ca, în cazul în care, în vederea încheierii sau executării unui contract de asigurare cu Generali, ne transmiți (și) datele cu caracter personal ale altei persoane, să comunici prezenta Informare persoanei respective și să iei Acordul acesteia, în cazurile aplicabile. În cazul în care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, părintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

  Pentru orice solicitări pe care le poți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau la retragerea consimțământului, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați Generali la adresa de e-mail: protectiadatelor.ro@generali.com , în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor și/sau la adresa poștală menționată mai sus.

  Protectia datelor cu caracter personal in cadrul Generali