Search
search icon Inchide

  Caută
  • {{ step }}

  Asigurarea afacerii (IMM)

  Cumpără asigurarea pentru IMM-uri direct din confortul casei tale! Acum și online!

  Date asigurat

  Ai deja cont? Pentru a fluidiza procesul de ofertare și emitere a poliței de asigurare a afacerii (IMM), îți recomandăm să te loghezi în contul tău.
  Dacă nu ai cont, nu îți face griji. Il vei putea crea în pasul 3, după alegerea ofertei care ți se potrivește.

  Atenție! Polițele pot fi emise doar de către asigurat (proprietarul afacerii). Achiziția on-line a polițelor pentru asigurarea afacerii este disponibila 24/7.

  Cumpărarea on-line a asigurării facultative pentru asigurarea afacerii, prin prezenta aplicație, este limitata la asigurarea clădirilor și conținutului acestora pana la limita maxima de 500.000 euro sau echivalent lei, cu an construcție mai nou de 1940, structura verticală de rezistență, planșee și structura portanta a acoperișului construite din beton armat; acoperișul și pereșii exteriori construiți din materiale incombustibile (cărămida, BCA, beton prefabricat și similare), ce se află la mai mult de 100 metri de ape curgătoare, nu se află în zone cu alunecări de teren și nu se află la etajele mansardate ale blocurilor. Pentru orice alte situații, vă rugăm să vă adresați oricărei agenții Generali, accesând pagina https://www.generali.ro/retea-agentii-generali sau să ne scrieți la adresa immonline.ro@generali.com

  Ai uitat datele de logare?
  Termeni și Condiții

  Adresă locație asigurată

  Informații locație asigurată

  info-icon
  Suma asigurată (utilaje, echipamente, mobilier sau stocuri) trebuie să fie mai mare ca 0.
  Suma asigurată totală nu poate depăși 500.000 EURO sau echivalent lei. Va rugăm să ne scrieți la adresa immonline.ro@generali.com sau să vă adresați unui consultant Generali.

  Detalii poliță

  Activitatea desfășurată la locație

  Alte activități - completează doar dacă nu ai ales una din cele de mai sus

  Trebuie să alegi obiectul activității.

  Informare privind protecția datelor cu caracter personal

  Având în vedere că, urmare a faptului că veți completa datele cu caracter personal ale dvs. sau ale altor persoane, Generali va prelucra aceste date în scopul furnizării de servicii de asigurare sau în alte scopuri agreate, după caz, vă rugăm să parcurgeți prezenta Informare privind protecția datelor cu caracter personal:

  În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., informează după cum urmează:

  Pentru a face demersuri în vederea încheierii de contracte de asigurare cu Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A., cu sediul în București, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 1, 6 si 7, Sector 1 (“Generali”), cât și pentru executarea sau, după caz, reînnoirea unui astfel de contract, datele personale, inclusiv, dar fără a se limita la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente de identificare, după caz, date privind sănătatea, imaginea vor fi colectate și prelucrate de către Generali. În consecință, fără a avea la dispoziție datele cu caracter personal necesare, Generali nu va putea să încheie polița de asigurare pe care o soliciți sau, după caz, nu va putea executa contractul de asigurare în care ești/vei fi parte/ale căror efecte se produc față de tine, inclusiv dar fără a se limita la activitatea de plată a despăgubirilor. O eventuală prelucrare ulterioară în scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor și, în măsura în care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunând date agregate, care nu sunt utilizate în sprijinul unor măsuri sau decizii privind o anumită persoană fizică.

  Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de Generali pentru următoarele scopuri:

  • Prestarea serviciilor de asigurare (cotații, managementul riscului, ofertare, emitere, administrare polițe, memento plăți scadente, reînnoiri polițe, instrumentarea și soluționarea daunelor, exercitarea dreptului de regres și/sau, după caz, verificări în scopul prevenirii și identificării potențialelor fraude);
  • Marketing și scopuri statistice, în cazul în care îți exprimi consimțământul pentru acest scop;
  • Îndeplinirea unor obligații legale și cerințe ASF sau ale altor autorități.

  Prelucrarea datelor tale cu caracter personal se face în baza:

  • Contractului de asigurare din care faci parte, pe care soliciți să îl inchei sau în baza căruia soliciți o despăgubire sau, după caz, interesul legitim al Generali de a realiza un management al clienților în vederea subscrierii, precum și de a preveni acordarea nejustificată a plăților de despăgubiri;
  • Consimțământul tău conform Formularului de Acord în acest sens;
  • Unor obligații legale.

  Datele tale cu caracter personal pot fi transferate către: autorități de stat (inclusiv instanțe, autorități fiscale), furnizori de servicii (inclusiv reasiguratori, furnizori de servicii de calculație a primelor, unități reparatoare, clinici, consultanți, experți, dezvoltatori de servicii IT, societăți de arhivare), intermediari, alte companii din Grupul Generali și alți destinatari împuterniciți expres de către Generali, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării.

  Datele tale cu caracter personal colectate pentru încheierea contractului de asigurare, pentru executarea acestuia, inclusiv pentru acordarea de despăgubiri, vor fi reținute în baza de date Generali, pentru faza de ofertare 60 de zile de la data emiterii ofertei și după încheierea contractului, pe perioada în care ești Contractant Generali, Client, beneficiar al despăgubirii (inclusiv terț de contract, în condițiile în care efectele contractului se produc față de tine), la care se va adăuga perioada de timp în care datele sunt necesare pentru exercitarea de către Generali a drepturilor rezultând din contractul/contractele de asigurare și pentru îndeplinirea obligațiilor rezultând din legislație și din reglementările interne privitoare la stocare.

  Ai următoarele drepturi ce rezultă din Regulamentul UE privind protecția datelor cu caracter personal:

  • Dreptul de Acces – poți solicita accesul la datele tale cu caracter personal;
  • Dreptul de Rectificare sau de actualizare – poți solicita companiei să corecteze datele tale cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
  • Dreptul de Ştergere – poți solicita Generali să șteargă datele tale cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele temeiuri:
   • Atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legatură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
   • Îți retragi consimțământul pe care se bazează prelucrarea și dacă nu există alt temei juridic pentru prelucrare;
   • Te opui procesului decizional automatizat și nu există temeiuri juridice întemeiate care să prevaleze pentru prelucrare sau te opui prelucrării în scopuri de marketing direct;
   • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
   • Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta obligația legală în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică companiei;
   • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale.
  • Dreptul de Restricționare – poți solicita Generali să restricționeze modul în care prelucrează datele tale cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele:
   • Contești exactitatea datelor tale cu caracter personal, pentru o perioadă care să permită Generali să verifice exactitatea datelor tale cu caracter personal;
   • Prelucrarea este ilegală și te opui ștergerii datelor cu caracter personal și soliciți în schimb restricția de utilizare a acestora;
   • Generali nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ele sunt solicitate de tine pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție;
   • Te-ai opus prelucrării în conformitate cu dreptul de a obiecta și procesului decizional automatizat, în așteptarea verificării dacă temeiurile legitime ale companiei prevalează asupra temeiurilor tale
  • Dreptul la Portabilitate – poți solicita Generali primirea datelor tale cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent, prelucrabil automat sau, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, să transfere datele tale cu caracter personal către o altă organizație;
  • Dreptul de a obține confirmarea cu privire la faptul că datele cu caracter personal referitoare la tine sunt sau nu prelucrate și comunicate într-o formă inteligibilă;
  • Dreptul de a modifica sau retrage consimțământului. Acest drept se aplică numai dacă a fost colectat consimțământul tău – îți poți retrage oricand consimtamantul pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal pentru care ai dat consimțământul, fără a aduce atingere legalității consimțământului dat înainte de revocare;
  • Dreptul la opoziție – poți să te opui prelucrării datelor tale cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care Generali demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea;
  • Dreptul de a ți se comunica orice rectificare sau ștergere sau restricționare a prelucrării;
  • Dreptul de a fi notificat în caz de încălcare a securității datelor;
  • Dreptul să depui o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

  Te rugăm ca, în cazul în care, în vederea încheierii sau executării unui contract de asigurare cu Generali, ne transmiți (și) datele cu caracter personal ale altei persoane, să comunici prezenta Informare persoanei respective și să iei Acordul acesteia, în cazurile aplicabile. În cazul în care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, părintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

  Pentru orice solicitări pe care le poți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau la retragerea consimțământului, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați Generali la adresa de e-mail: protectiadatelor.ro@generali.com , în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor și/sau la adresa poștală menționată mai sus.

  Protectia datelor cu caracter personal in cadrul Generali

  Pasul următor

  Acoperiri de bază (riscuri minim obligatorii)

  clauze

  FLEXA: incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor și a vehiculelor spațiale, lovirea de către autovehicule, fum, gaz sau vapori, cheltuieli necesare pentru demolare, evacuare și transport

  riscuri-minime

  Evenimente socio-politice

  riscuri-minime

  Boom-sonic

  riscuri-minime

  Calamități naturale: cutremur, inundații și aluviuni, fenomene atmosferice, prăbușirea, alunecarea, surparea terenului, greutatea stratului de zăpadă

  Acoperiri adiționale (riscuri opționale)

  info-icon
  info-icon
  info-icon
  info-icon
  info-icon
  info-icon
  info-icon
  info-icon
  info-icon
  info-icon
  Alege
  Acoperire
  Asigurarea afacerii tale
  Prima anuală
  {{ policy_currency_selected }}
  Prima de plata (conform frecventei {{ (payment_frequency_selected === 'anual' ? 'Integral' : (payment_frequency_selected === 'trimestrial' ? 'Trimestrial' : 'Semestrial'))}} selectate)
  RON
  Alege oferta care ți se potrivește.
  Confirmă că ai luat la cunoștință despre documentul de informare privind produsele de asigurare.

  Ești logat ca {{ user.email }}.

  Daca este necesar, actualizează-ți datele în secțiunea dedicata din "Contul meu".

  Datele furnizate in pasul 1 nu corespund cu cele asociate contului tău.
  Difera {{ errors.step_4.user_data_not_matched.length === 1 ? 'campul' : 'campurile' }}: {{ errors.step_4.user_data_not_matched.join(', ') }}.
  Actualizează-ți datele în secțiunea dedicată din "Contul meu".

  Adresa asiguratului

  Cesiune

  Acord Marketing

  Sunt în mod expres de acord ca Generali România Asigurare Reasigurare (“Generali”), în calitate de asigurător, să prelucreze datele mele cu caracter personal în scop de marketing direct și, în acest sens, sunt în mod expres de acord să mi se comunice și să primesc de la Generali informări despre serviciile și produsele sale, inclusiv pentru îmbunătățirea acestora, beneficii pe care să le accesez, oferte promoționale sau oportunități de asigurare:

  Alte acorduri, termeni și condiții

  După plata primei de asigurare, polița în format PDF va fi transmisă automat pe e-mailul dumneavoastră. În plus, veți avea oricând posibilitatea să descărcați polița din contul dumneavoastră de client. Suntem interesați în permanența de îmbunătățirea serviciilor noastre. De aceea, pentru a nota opinia dumneavoastră cu privire la experiența pe care ați avut-o în timpul procesului de cumpărare online, un reprezentant Generali va poate contacta în perioada următoare.

  Trebuie să alegi dacă ești de acord sau nu cu utilizarea datelor tale în scop de marketing.

  Trebuie să parcurgi și să fii de acord cu Formularul DNT și oferta IMM.

  Trebuie să citești și să fii de acord cu prevederile Legii 132/2017 și ale Normei 20/2017.

  Trebuie să ai peste 18 ani și informațiile furnizate de către tine trebuie sa fie reale.

  Trebuie să citești și să fii de acord cu
  Termenii și condițiile de emitere a poliței.

  Polița pe care încercați să o achitați nu poate fi emisă,
  deoarece ar deveni retroactivă.
  În câteva secunde veți fi redirecționat în pasul 1,
  pentru a alege altă dată de început a contractului.

  Întrebări frecvente

  • CE ESTE ASIGURAREA FACULTATIVĂ A AFACERII (IMM)?

   Asigurarea afacerii (IMM), este asigurarea facultativă pentru clădirile și/ sau bunurile ce fac ca afacerea ta să fie funcțională, un instrument eficace de protecție utilizat de administratorii afacerilor mici și mijlocii, pentru o gamă largă de riscuri (incendiu, explozie, măsuri de stingere a incendiilor etc.), inclusiv calamități naturale, furt, vandalism, greve, avarii instalații sanitare și centrală termică, fenomene electrice, răspundere civilă, în funcție de acoperirile pentru care optezi.

  • CUM STABILESC SUMA ASIGURATĂ A BUNURILOR NECESARE AFACERII MELE (IMM)?

   • Suma asigurată se stabilește de către Asigurat (proprietarul bunurilor), la valoare de nou sau valoare reală:
    1. Valoarea de nou (de înlocuire) oferă Asiguratului posibilitatea de a primi integral costul de reconstrucție (sau înlocuire) al bunului distrus sau avariat (fără aplicarea procentului de depreciere);
    2. Valoarea reală implică diminuarea despăgubirii cu un procent de depreciere, calculat funcție de vechimea bunului avariat;
   • Pentru evitarea subasigurării (asigurarea la o valoare mai mică a clădirii), pentru contractarea online a Asigurării Afacerii (IMM), s-a stabilit un interval de referință cuprins între 700 și 1.700 eur/ mp. Dacă locația dumneavoastră nu se încadrează în acest interval de referință, vă rugăm să vă adresați oricărei Agenții Generali România sau să ne scrieți la adresa immonline.ro@generali.com
  • PE CE PERIOADĂ SE POATE ÎNCHEIA ASIGURAREA FACULTATIVĂ A AFACERII (IMM)

   Asigurarea se poate încheia doar pe perioade anuale, cuprinse între 1 și 30 de ani.

  • DACĂ BUNURILE/ CLĂDIREA APARȚIN UNEI PERSOANE FIZICE, ÎI POT ÎNCHEIA ASIGURAREA AFACERII (IMM)?

   Câtă vreme activitatea desfașurată la locație este una economică (nu rezidențială), se poate încheia Asigurarea Afacerii (IMM).

  • CINE ESTE DESPĂGUBIT ÎN CAZUL PRODUCERII UNUI EVENIMENT ASIGURAT?

   Despăgubirea se plătește proprietarului bunurilor asigurate, care întotdeauna are calitatea de Asigurat în polița de asigurare.

  • CÂND NU SE ACORDĂ DESPĂGUBIRI?

   Principalele situații pentru care Generali România nu va plăti despăgubiri sunt:

   • Atunci când daunele sunt cauzate de infiltrații de apă provenită din exterior;
   • Atunci când asigurarea s-a încheiat pentru clădiri și bunuri excluse în mod expres prin Condițiile generale de asigurare, Condițiile particulare de asigurare și PID;
   • Atunci când asigurarea s-a încheiat pentru clădiri care:
    • Sunt încadrate pe clasele de risc seismic 1 (cu bulina roșie), 2, sau Urgență 1;
    • Nu au autorizații de construire, funcționare, PSI, ISU;
    • Nu sunt construite din materiale incombustibile.

   Vă rugăm să parcurgeți atât Documentul de Informare al Produsului cât și condițiile de asigurare.

  • CE NU SE ASIGURĂ?

   Nu se pot asigura clădiri și/ sau bunurile aflate în clădiri:

   • Încadrate în clasele de risc seismic 1, 2 sau Urgență 1;
   • Construite pe structura de rezistență/ integrală din lemn, paiantă, chirpici, văiugă, cărămidă nearsă sau orice alte materiale netratate chimic și/ sau termic;
   • Aflate la etajele mansardate ale blocurilor;
   • Construite înainte de 1940;
   • Situate la mai puțin de 100m de ape, în zone în care construcția este interzisă, predispuse la inundații, alunecări de teren, avalanșe, căderi de stânci;
   • Sere, solarii, pavilioane, grajduri, saivane, cotețe, corturi, prelate, copertine, acoperiri terase din material textil și/ sau plastic, închideri perimetrale din folie etc.;
   • Degradate, nelocuite, părăsite, nefuncționale, demolabile, de patrimoniu și/ sau monumente istorice;
   • Bunuri din anexe, subsoluri, demisoluri;
   • Vehicule înmatriculate/înmatriculabile, ambarcațiuni, aparate de zbor, bunuri scoase din uz, bunuri ce constituie obiectul unui contract de credit.
   • Societăți aflate în procedură de insolvență sau faliment.
  • CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ O DAUNĂ?

   După plata fiecărei despăgubiri, suma asigurată se micşorează cu suma cuvenită drept despăgubire. În caz de daună parţială, la solicitarea Asiguratului, ulterior efectuării reparaţiei, Asigurătorul poate reîntregi suma asigurată prin emiterea unui act adiţional şi în schimbul încasării unei prime de asigurare suplimentare. În cazul în care nu se reîntregeşte suma asigurată, plata despăgubirilor pentru daune ulterioare se va efectua cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art.4. Asigurarea parțială din Condițiile de asigurare. În caz de daună totală, după plată despăgubirilor, contractul de asigurare încetează.