Search
search icon Inchide

  Caută
  • {{ step }}

  Asigurare Accidente

  Formular de analiză a cerințelor și necesităților clientului

  Date asigurat

  Ai deja cont? Pentru a fluidiza procesul de ofertare și emitere a poliței, îți recomandăm să te loghezi în contul tău.

  Dacă nu ai cont, nu îți face griji. Îl vei putea crea în pasul 3, după alegerea ofertei care ți se potrivește.

  Atenție! Polițele pot fi emise doar de către asigurat care va fi și contractantul poliței. Achiziția on-line a polițelor Accidente Individual și pentru Familie este disponibilă 24/7.
  Cumpărarea on-line a asigurării facultative Accidente Individual și pentru Familie, prin prezenta aplicație este limitată la persoane fizice, cetățeni români sau străini, care au domiciliul sau rezidență pe teritoriul României.

  Pentru orice alte situații, vă rugam să vă adresați oricărei agenții Generali, accesând pagina https://www.generali.ro/contact/retea-agentii-generali sau sa ne scrieți la adresa accidenteonline.ro@generali.com

  Ai uitat datele de logare?
  Termeni și Condiții

  Informații despre risc

  Tipul asigurării

  Detalii poliță

  Acoperiri obligatorii (riscuri de bază)

  Deces din accident

  Invaliditate permanentă din accident

  Acoperiri adiționale (riscuri opționale)

  1000

  Informare privind protecția datelor cu caracter personal

  Având în vedere că, urmare a faptului că veți completa datele cu caracter personal ale dvs. sau ale altor persoane, Generali va prelucra aceste date în scopul furnizării de servicii de asigurare sau în alte scopuri agreate, după caz, vă rugăm să parcurgeți prezenta Informare privind protecția datelor cu caracter personal:

  În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., informează după cum urmează:

  Pentru a face demersuri în vederea încheierii de contracte de asigurare cu Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A., cu sediul în București, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 1, 6 si 7, Sector 1 (“Generali”), cât și pentru executarea sau, după caz, reînnoirea unui astfel de contract, datele personale, inclusiv, dar fără a se limita la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente de identificare, după caz, date privind sănătatea, imaginea vor fi colectate și prelucrate de către Generali. În consecință, fără a avea la dispoziție datele cu caracter personal necesare, Generali nu va putea să încheie polița de asigurare pe care o soliciți sau, după caz, nu va putea executa contractul de asigurare în care ești/vei fi parte/ale căror efecte se produc față de tine, inclusiv dar fără a se limita la activitatea de plată a despăgubirilor. O eventuală prelucrare ulterioară în scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor și, în măsura în care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunând date agregate, care nu sunt utilizate în sprijinul unor măsuri sau decizii privind o anumită persoană fizică.

  Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de Generali pentru următoarele scopuri:

  • Prestarea serviciilor de asigurare (cotații, managementul riscului, ofertare, emitere, administrare polițe, memento plăți scadente, reînnoiri polițe, instrumentarea și soluționarea daunelor, exercitarea dreptului de regres și/sau, după caz, verificări în scopul prevenirii și identificării potențialelor fraude);
  • Marketing și scopuri statistice, în cazul în care îți exprimi consimțământul pentru acest scop;
  • Îndeplinirea unor obligații legale și cerințe ASF sau ale altor autorități.

  Prelucrarea datelor tale cu caracter personal se face în baza:

  • Contractului de asigurare din care faci parte, pe care soliciți să îl inchei sau în baza căruia soliciți o despăgubire sau, după caz, interesul legitim al Generali de a realiza un management al clienților în vederea subscrierii, precum și de a preveni acordarea nejustificată a plăților de despăgubiri;
  • Consimțământul tău conform Formularului de Acord în acest sens;
  • Unor obligații legale.

  Datele tale cu caracter personal pot fi transferate către: autorități de stat (inclusiv instanțe, autorități fiscale), furnizori de servicii (inclusiv reasiguratori, furnizori de servicii de calculație a primelor, unități reparatoare, clinici, consultanți, experți, dezvoltatori de servicii IT, societăți de arhivare), intermediari, alte companii din Grupul Generali și alți destinatari împuterniciți expres de către Generali, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării.

  Datele tale cu caracter personal colectate pentru încheierea contractului de asigurare, pentru executarea acestuia, inclusiv pentru acordarea de despăgubiri, vor fi reținute în baza de date Generali, pentru faza de ofertare 60 de zile de la data emiterii ofertei și după încheierea contractului, pe perioada în care ești Contractant Generali, Client, beneficiar al despăgubirii (inclusiv terț de contract, în condițiile în care efectele contractului se produc față de tine), la care se va adăuga perioada de timp în care datele sunt necesare pentru exercitarea de către Generali a drepturilor rezultând din contractul/contractele de asigurare și pentru îndeplinirea obligațiilor rezultând din legislație și din reglementările interne privitoare la stocare.

  Ai următoarele drepturi ce rezultă din Regulamentul UE privind protecția datelor cu caracter personal:

  • Dreptul de Acces – poți solicita accesul la datele tale cu caracter personal;
  • Dreptul de Rectificare sau de actualizare – poți solicita companiei să corecteze datele tale cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
  • Dreptul de Ştergere – poți solicita Generali să șteargă datele tale cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele temeiuri:
   • Atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legatură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
   • Îți retragi consimțământul pe care se bazează prelucrarea și dacă nu există alt temei juridic pentru prelucrare;
   • Te opui procesului decizional automatizat și nu există temeiuri juridice întemeiate care să prevaleze pentru prelucrare sau te opui prelucrării în scopuri de marketing direct;
   • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
   • Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta obligația legală în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică companiei;
   • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale.
  • Dreptul de Restricționare – poți solicita Generali să restricționeze modul în care prelucrează datele tale cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele:
   • Contești exactitatea datelor tale cu caracter personal, pentru o perioadă care să permită Generali să verifice exactitatea datelor tale cu caracter personal;
   • Prelucrarea este ilegală și te opui ștergerii datelor cu caracter personal și soliciți în schimb restricția de utilizare a acestora;
   • Generali nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ele sunt solicitate de tine pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție;
   • Te-ai opus prelucrării în conformitate cu dreptul de a obiecta și procesului decizional automatizat, în așteptarea verificării dacă temeiurile legitime ale companiei prevalează asupra temeiurilor tale
  • Dreptul la Portabilitate – poți solicita Generali primirea datelor tale cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent, prelucrabil automat sau, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, să transfere datele tale cu caracter personal către o altă organizație;
  • Dreptul de a obține confirmarea cu privire la faptul că datele cu caracter personal referitoare la tine sunt sau nu prelucrate și comunicate într-o formă inteligibilă;
  • Dreptul de a modifica sau retrage consimțământului. Acest drept se aplică numai dacă a fost colectat consimțământul tău – îți poți retrage oricand consimtamantul pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal pentru care ai dat consimțământul, fără a aduce atingere legalității consimțământului dat înainte de revocare;
  • Dreptul la opoziție – poți să te opui prelucrării datelor tale cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care Generali demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea;
  • Dreptul de a ți se comunica orice rectificare sau ștergere sau restricționare a prelucrării;
  • Dreptul de a fi notificat în caz de încălcare a securității datelor;
  • Dreptul să depui o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

  Te rugăm ca, în cazul în care, în vederea încheierii sau executării unui contract de asigurare cu Generali, ne transmiți (și) datele cu caracter personal ale altei persoane, să comunici prezenta Informare persoanei respective și să iei Acordul acesteia, în cazurile aplicabile. În cazul în care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, părintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

  Pentru orice solicitări pe care le poți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau la retragerea consimțământului, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați Generali la adresa de e-mail: protectiadatelor.ro@generali.com , în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor și/sau la adresa poștală menționată mai sus.

  Protectia datelor cu caracter personal in cadrul Generali

  Alege
  Frecvență de plată
  {{ offer.payment_frequency }}
  Primă anuală
  {{ policy_currency }}
  Prima rată de plată (conform frecvenței {{ offer.payment_frequency }} selectate)
  RON
  Alege oferta care ți se potrivește.
  Confirmă că ai luat la cunoștință despre documentul de informare privind produsele de asigurare.

  Asigurarea ta de Accidente

  arrows-expand

  Asigurarea ta de Accidente

  arrows-expand

  Acord Marketing

  Sunt în mod expres de acord ca Generali România Asigurare Reasigurare (“Generali”), în calitate de asigurător, să prelucreze datele mele cu caracter personal în scop de marketing direct și, în acest sens, sunt în mod expres de acord să mi se comunice și să primesc de la Generali informări despre serviciile și produsele sale, inclusiv pentru îmbunătățirea acestora, beneficii pe care să le accesez, oferte promoționale sau oportunități de asigurare:

  Alte acorduri, termeni și condiții

  După plata primei de asigurare, polița în format PDF va fi transmisă automat pe e-mailul dumneavoastră. În plus, veți avea oricând posibilitatea să descărcați polița din contul dumneavoastră de client. Suntem interesați în permanența de îmbunătățirea serviciilor noastre. De aceea, pentru a nota opinia dumneavoastră cu privire la experiența pe care ați avut-o în timpul procesului de cumpărare online, un reprezentant Generali va poate contacta în perioada următoare.

  Trebuie să alegi dacă ești de acord sau nu cu utilizarea datelor tale în scop de marketing.

  Trebuie să parcurgi și să fii de acord cu Formularul DNT și oferta RCA.

  Trebuie să citești și să fii de acord cu prevederile Legii 132/2017 și ale Normei 20/2017.

  Întrebări frecvente

  • Ce este asigurarea de accidente de persoane?

   Este o forma de protectie prin care Generali iti acorda tie si familiei tale suportul financiar necesar in cazul unor evenimente nefericite cum ar fi decesul sau invaliditate permanenta (totala sau partiala) ca urmare a unui accident.

  • De ce am nevoie de asigurarea de accidente persoane?

   Asigurarea de accidente de persoane te protejează împotriva unor evenimente neprevăzute si oferă o stabilitate financiara pentru tine si familia ta:

   • Protecție financiara in cazul unui eveniment asigurat.
   • Flexibilitate, prin posibilitatea de a personaliza pachetul de beneficii, prin atasarea unor acoperiri suplimentare la asigurarea de baza.
   • Protecție 24 ore din 24 ore, oriunde in lume.
  • Ce acopera asigurarea de accidente persoane?

   • decesul asiguratului ca urmare a unui accident;
   • invaliditatea permanentă ca urmare a unui accident (parțială sau totală);
   • spitalizarea în caz de accident (acoperire din prima zi de spitalizare daca au existat minim 3 zile de spitalizare);
   • imobilizare in aparat ghipsat ca urmare a unui accident
   • intervențiile chirurgicale ca urmare a unui accident
   • fracturi ca urmare a unui accident
   • arsuri ca urmare a unui accident
  • Ce nu se asigura (excluderi)?

   • evenimente care s-au produs înainte de data intrării în vigoare a asigurării;
   • evenimente ocazionate de război, tulburări civile, etc.
   • decesul Asiguratului cauzat de un act intenționat al unui Beneficiar;
   • participare la concursuri sportive sau antrenamente, ascensiuni montane, sporturi ce implica salturi/ sărituri, speologie, surf, windsurf;
   • sinucidere, tentativa de sinucidere, automutilare, îmbolnăvire intenționata, comiterea cu intenție a unor fapte grave;
   • consum de alcool, droguri, abuz de medicamente, stupefiante;
   • orice cauze care nu au legătură cu acoperirile;
   • conducerea unui vehicul fără permis de conducere corespunzător;
   • participarea la întreceri cu vehicule cu motor pe pământ, apa, în aer;
   • consecința infectării cu HIV, SIDA;
   • participare la experimente medicale, studii clinice, lucrări de cercetare, boli, stări patologice cronice și/ sau acute.
  • Exista restricții de acoperire?

   • persoane cu vârsta de peste 75 de ani;
   • persoane care nu au domiciliul sau rezidența pe teritoriul României;
   • persoane cu defecte fizice, paralizie sau mutilări evidente;
   • intervenții chirurgicale estetice sau reparatorii, tratamente stomatologice și de restaurare dentară, condiții speciale în spital, intervenții chirurgicale necesare ca urmare a unor arsuri de gradul I;
   • servicii medicale prestate de o rudă și/ sau afin a Asiguratului.
  • Cine poate beneficia de despăgubire?

   Pentru a putea încheia un contract de asigurare pentru accidente, trebuie să ai vârsta cuprinsă între 18 și 74 de ani. De despăgubirile precizate în contractul de asigurare pot beneficia următoarele persoane:

   • asiguratul principal, care este si contractant;
   • beneficiarii desemnați de contractant;
   • moștenitorii legali .
  • Cum se calculeaza despagubirea in cazul unui accident?

   • In cazul decesului asiguratului ca urmare a unui accident Generali plătește beneficiarilor desemnați sau moștenitorilor legali, suma asigurata menționata in poliță pentru acest risc.
   • In cazul invaliditatii permanente ca urmare a unui accident (parțială sau totală) Generali plătește asiguratului o indemnizatie de asigurare. Indemnizația de asigurare cuvenită se calculează în funcție de gradul de invaliditate permanentă stabilit conform „Tabelului de procente pentru invaliditate permanentă”. La suma asigurată pentru invaliditate permanentă ca urmare a unui accident mentionata in polita, se va aplica procentul aferent gradului de invaliditate permanentă stabilit.
   • In cazul spitalizarii ca urmare a unui accident daca asiguratul este internat într-un spital pentru o perioadă de cel puțin 3 zile consecutive, Generali plătește, începând cu prima zi de internare pentru fiecare zi de spitalizare, indemnizația prevăzută în poliță pentru acest risc asigurat. Numarul maxim de zile pentru un singur eveniment este de 90 de zile iar numarul maxim de zile pentru un an de asigurare este de 180 de zile (indiferent cate accidente sufera asiguratul în această perioadă).
   • In cazul imobilizării in aparat ghipsat ca urmare a unui accident, Generali plătește indemnizația prevăzută în poliță, pentru fiecare zi de imobilizare, pentru o perioadă maximă de 40 zile pe an de asigurare, indiferent de numărul accidentelor suferite de asigurat în această perioadă.
   • In cazul unei intervenții chirurgicale ca urmare a unui accident, daca asiguratul este încă în viață după 24 de ore de la finalizarea intervenției, Generali plătește o indemnizație de asigurare. Indemnizația de asigurare se calculează prin înmulțirea sumei asigurate pentru intervenții chirurgicale menționată in poliță, cu cota procentuală corespunzătoare respectivei intervenții, conform „Tabelului de procente pentru intervenții chirurgicale”.
   • In cazul unei fracturi ca urmare a unui accident Generali plătește o indemnizație de asigurare. Indemnizația de asigurare se calculează, prin înmulțirea sumei asigurate pentru fracturi mentionata in polita, cu cota procentuală corespunzătoare respectivei fracturi din tabelul pentru fracturi.
   • In cazul unei arsuri ca urmare a unui accident Generali plătește o indemnizație de asigurare. Indemnizația de asigurare se calculează, prin înmulțirea sumei asigurate pentru arsuri mentionata in polita, cu cota procentuală corespunzătoare respectivei arsuri din tabelul pentru arsuri.
  • Ce obligatii am?

   • declararea corecta, completa și în conformitate cu realitatea a tuturor informațiilor referitoare la risc și la împrejurările producerii evenimentului asigurat;
   • plata anticipată și integrală a primei de asigurare;
   • prevenirea producerii evenimentului asigurat, ca și cum nu ar exista asigurare;
   • comunicarea producerii evenimentului asigurat către Asigurator în cel mai scurt timp de la producerea acestuia;
   • comunicarea către Asigurator a fiecărui fapt care are legătură cu producerea evenimentului;
   • comunicarea în scris a oricăror împrejurări esențiale privind riscul în maxim 10 zile de la data luării la cunoștință;
   • notificarea în scris a oricăror informări și declarații.
  • Cand și cum plătesc?

   • anterior datei de începere a perioadei de asigurare;
   • în valuta stabilita în poliță pentru plata primelor de asigurare;
   • prin virament bancar direct în conturile Asiguratorului indicate în polița de asigurare;
   • la intermediarii în asigurări (agenți, brokeri) împuterniciți de Asigurator să încaseze primele de asigurare;
   • prin POS la sediile Asiguratorului.
  • Când începe și când încetează acoperirea?

   • Acoperirea începe la data fixată în poliță dar nu înainte de ora 00.00 a zilei următoare celei în care s-a încasat prima de asigurare/ rata I de primă;
   • Acoperirea încetează la ora 24.00 a ultimei zile de valabilitate menționate în poliță.
   • Acoperirea prin asigurare, pentru fiecare asigurat în parte, indiferent de durata asigurării înscrisă în poliță, încetează la ora 24 a zilei în care:
   • a survenit decesul Asiguratului;
   • s-a stabilit invaliditatea permanentă de 100%;
   • asiguratul a intrat în categoria persoanelor neasigurabile conform prezentelor condiții de asigurare;
   • prima de asigurare sau ratele de primă nu au fost achitate în cuantumul și la temenele stabilite prin contractul de asigurare.
  • Cum pot să reziliez contractul de asigurare?

   • Prin denunțare unilaterală, cu notificarea scrisă prealabilă, cu cel puțin 20 de zile înainte de denunțare;
   • Suplimentar, in cazul contractelor emise online, pe site-ul www.generali.ro, in termen de 14 zile calendaristice din ziua încheierii contractului, fără penalități si fără a fi necesara invocarea vreunui motiv, daca nu s-au produs riscuri asigurate