Search
search icon Inchide

  Caută
  • {{ step }}

  Asigurarea de locuință online

  Poți cumpăra online asigurarea ta de locuință

  Date client

  Ai deja cont? Pentru a fluidiza procesul de ofertare și emitere a poliței EUROCASA, îți recomandăm să te loghezi in contul tău.
  Daca nu ai cont, nu iti face griji. Il vei putea crea în pasul 3, după alegerea ofertei care ți se potrivește.

  Atenție! Polițele pot fi emise doar pe numele titularului de cont Generali. Achiziția online a polițelor EUROCASA este disponibilă 24/7.

  Atenție! Polițele pot fi emise doar de către asigurat (proprietarul imobilului). Achiziția on-line a polițelor EUROCASA este disponibilă 24/7, cu condiția funcționării serviciului P.A.I.D. Cumpărarea on-line a asigurării facultative de locuință EUROCASA, prin prezenta aplicație este limitată la persoane fizice și juridice ce dețin în proprietate imobile cu destinație de locuință finalizate (si cu rol fiscal), având an construcție mai nou de 1940, ce se află la mai mult de 100 metri de ape curgătoare și nu se află în zone cu alunecări de teren, construite din material tratate termic/chimic incombustibile (exclus chirpici, paianta, integral lemn, vaiugă, cărămidă nearsă) și care nu se află la etajele mansardate ale blocurilor. Pentru orice alte situații, vă rugăm să vă adresați oricărei agenții Generali, accesând pagina https://www.generali.ro/contact/retea-agentii-generali sau sa ne scrieți la adresa hhonline.ro@generali.com

  Ai uitat datele de logare?

  Ești logat ca {{ user.email }}.
  Dacă este necesar, actualizează-ți datele în secțiunea dedicată din "Contul meu".

  Adresă asigurat

  Adresă imobil

  Informații imobil

  info
  info

  Detalii poliță

  Informare privind protecția datelor cu caracter personal

  Având în vedere că, urmare a faptului că veți completa datele cu caracter personal ale dvs. sau ale altor persoane, Generali va prelucra aceste date în scopul furnizării de servicii de asigurare sau în alte scopuri agreate, după caz, vă rugăm să parcurgeți prezenta Informare privind protecția datelor cu caracter personal:

  În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., informează după cum urmează:

  Pentru a face demersuri în vederea încheierii de contracte de asigurare cu Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A., cu sediul în București, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 1, 6 si 7, Sector 1 (“Generali”), cât și pentru executarea sau, după caz, reînnoirea unui astfel de contract, datele personale, inclusiv, dar fără a se limita la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente de identificare, după caz, date privind sănătatea, imaginea vor fi colectate și prelucrate de către Generali. În consecință, fără a avea la dispoziție datele cu caracter personal necesare, Generali nu va putea să încheie polița de asigurare pe care o soliciți sau, după caz, nu va putea executa contractul de asigurare în care ești/vei fi parte/ale căror efecte se produc față de tine, inclusiv dar fără a se limita la activitatea de plată a despăgubirilor. O eventuală prelucrare ulterioară în scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor și, în măsura în care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunând date agregate, care nu sunt utilizate în sprijinul unor măsuri sau decizii privind o anumită persoană fizică.

  Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de Generali pentru următoarele scopuri:

  • Prestarea serviciilor de asigurare (cotații, managementul riscului, ofertare, emitere, administrare polițe, memento plăți scadente, reînnoiri polițe, instrumentarea și soluționarea daunelor, exercitarea dreptului de regres și/sau, după caz, verificări în scopul prevenirii și identificării potențialelor fraude);
  • Marketing și scopuri statistice, în cazul în care îți exprimi consimțământul pentru acest scop;
  • Îndeplinirea unor obligații legale și cerințe ASF sau ale altor autorități.

  Prelucrarea datelor tale cu caracter personal se face în baza:

  • Contractului de asigurare din care faci parte, pe care soliciți să îl inchei sau în baza căruia soliciți o despăgubire sau, după caz, interesul legitim al Generali de a realiza un management al clienților în vederea subscrierii, precum și de a preveni acordarea nejustificată a plăților de despăgubiri;
  • Consimțământul tău conform Formularului de Acord în acest sens;
  • Unor obligații legale.

  Datele tale cu caracter personal pot fi transferate către: autorități de stat (inclusiv instanțe, autorități fiscale), furnizori de servicii (inclusiv reasiguratori, furnizori de servicii de calculație a primelor, unități reparatoare, clinici, consultanți, experți, dezvoltatori de servicii IT, societăți de arhivare), intermediari, alte companii din Grupul Generali și alți destinatari împuterniciți expres de către Generali, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării.

  Datele tale cu caracter personal colectate pentru încheierea contractului de asigurare, pentru executarea acestuia, inclusiv pentru acordarea de despăgubiri, vor fi reținute în baza de date Generali, pentru faza de ofertare 60 de zile de la data emiterii ofertei și după încheierea contractului, pe perioada în care ești Contractant Generali, Client, beneficiar al despăgubirii (inclusiv terț de contract, în condițiile în care efectele contractului se produc față de tine), la care se va adăuga perioada de timp în care datele sunt necesare pentru exercitarea de către Generali a drepturilor rezultând din contractul/contractele de asigurare și pentru îndeplinirea obligațiilor rezultând din legislație și din reglementările interne privitoare la stocare.

  Ai următoarele drepturi ce rezultă din Regulamentul UE privind protecția datelor cu caracter personal:

  • Dreptul de Acces – poți solicita accesul la datele tale cu caracter personal;
  • Dreptul de Rectificare sau de actualizare – poți solicita companiei să corecteze datele tale cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
  • Dreptul de Ştergere – poți solicita Generali să șteargă datele tale cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele temeiuri:
   • Atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legatură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
   • Îți retragi consimțământul pe care se bazează prelucrarea și dacă nu există alt temei juridic pentru prelucrare;
   • Te opui procesului decizional automatizat și nu există temeiuri juridice întemeiate care să prevaleze pentru prelucrare sau te opui prelucrării în scopuri de marketing direct;
   • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
   • Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta obligația legală în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică companiei;
   • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale.
  • Dreptul de Restricționare – poți solicita Generali să restricționeze modul în care prelucrează datele tale cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele:
   • Contești exactitatea datelor tale cu caracter personal, pentru o perioadă care să permită Generali să verifice exactitatea datelor tale cu caracter personal;
   • Prelucrarea este ilegală și te opui ștergerii datelor cu caracter personal și soliciți în schimb restricția de utilizare a acestora;
   • Generali nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ele sunt solicitate de tine pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție;
   • Te-ai opus prelucrării în conformitate cu dreptul de a obiecta și procesului decizional automatizat, în așteptarea verificării dacă temeiurile legitime ale companiei prevalează asupra temeiurilor tale
  • Dreptul la Portabilitate – poți solicita Generali primirea datelor tale cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent, prelucrabil automat sau, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, să transfere datele tale cu caracter personal către o altă organizație;
  • Dreptul de a obține confirmarea cu privire la faptul că datele cu caracter personal referitoare la tine sunt sau nu prelucrate și comunicate într-o formă inteligibilă;
  • Dreptul de a modifica sau retrage consimțământului. Acest drept se aplică numai dacă a fost colectat consimțământul tău – îți poți retrage oricand consimtamantul pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal pentru care ai dat consimțământul, fără a aduce atingere legalității consimțământului dat înainte de revocare;
  • Dreptul la opoziție – poți să te opui prelucrării datelor tale cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care Generali demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea;
  • Dreptul de a ți se comunica orice rectificare sau ștergere sau restricționare a prelucrării;
  • Dreptul de a fi notificat în caz de încălcare a securității datelor;
  • Dreptul să depui o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

  Te rugăm ca, în cazul în care, în vederea încheierii sau executării unui contract de asigurare cu Generali, ne transmiți (și) datele cu caracter personal ale altei persoane, să comunici prezenta Informare persoanei respective și să iei Acordul acesteia, în cazurile aplicabile. În cazul în care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, părintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

  Pentru orice solicitări pe care le poți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau la retragerea consimțământului, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați Generali la adresa de e-mail: protectiadatelor.ro@generali.com , în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor și/sau la adresa poștală menționată mai sus.

  Protectia datelor cu caracter personal in cadrul Generali

  Acoperiri de bază (riscuri minim obligatorii)

  • icon

   FLEXA: incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor si a vehiculelor spatiale, lovirea de către autovehicule, fum, gaz sau vapori, cheltuieli necesare pentru demolare, evacuare si transport

  • icon

   Evenimente socio-politice

  • icon

   Boom-sonic

  • icon

   Calamități naturale: cutremur, inundații și aluviuni, fenomene atmosferice, prăbușirea, alunecarea, surparea terenului, greutatea stratului de zăpadă

  • icon

   Cheltuieli de cazare provizorie la o altă locație din județ, pentru o perioada maximă de 3 luni (gratuit)

  • icon

   Anularea plecării în călătorie (gratuit)

  Acoperiri adiționale (riscuri opționale)

  Alege
  Acoperire
  {{ offer.coverage.toUpperCase() }}
  Primă anuală
  {{ offer.premium_yearly }} {{ policy_currency_selected }}
  Prima de plată (conform frecvenței {{ (payment_frequency_selected === 'anual' ? 'Integral' : (payment_frequency_selected === 'trimestrial' ? 'Trimestrial' : 'Semestrial')) }} selectate)
  {{ offer.price }} RON

  10% limita de despăgubire pentru furt prin efracție, tâlhărie, acte de vandalism și daune produse cu ocazia furtului sau in cazul daunelor produse de avarii la instalațiile de apă.
  60 euro (sau echivalent lei) franșiză suportată de către client pentru daune produse la avarii la instalațiile de apă

  100% limita de despăgubire pentru furt prin efracție, tâlhărie, acte de vandalism și daune produse cu ocazia furtului sau în cazul daunelor produse de avarii la instalațiile de apă.
  0 euro (sau echivalent lei) franșiză suportată de către client pentru daune produse la avarii la instalațiile de apă

  Alege oferta care ți se potrivește.
  Confirmă că ai luat la cunoștință despre documentul de informare privind produsele de asigurare.

  Draga client, în conformitate cu legislația națională, este interzis să emitem o poliță facultativă de locuință în lipsa unei polițe obligatorii de locuință PAD. Întrucât nu am identificat o astfel de poliță pentru imobilul propus spre asigurare, emiterea poliței facultativă trebuie efectuată împreună cu cea obligatorie. Dacă ești de acord, te rugăm să urmezi pașii de mai jos.

  Dacă ai însa o poliță PAD valabilă, iar noi nu am reușit să o identificăm, te rugăm să te adresezi oricărei agenții Generali pentru emiterea poliței facultative.

  Detalii necesare pentru polița obligatorie PAD

  Prima anuală
  {{ offer_pad.price }} RON

  Draga client, te anunțăm cu acest prilej că polița dvs. PAD (asigurarea obligatorie a locuinței) va expira în data de {{ selected_offer.policy_pad.exp_date }}. Te rugăm că anterior acestui moment, în conformitate cu legislația națională, să faci demersurile pentru reînnoirea acesteia. Te poți adresa oricărei agenții Generali sau oricărui alt distribuitor.

  Acest mesaj, cu rol informativ, arata interesul nostru pentru oferirea către client a unei game de servicii cat mai extinse.

  Alte detalii necesare

  Acord Marketing

  Sunt în mod expres de acord ca Generali România Asigurare Reasigurare (“Generali”), în calitate de asigurător, să prelucreze datele mele cu caracter personal în scop de marketing direct și, în acest sens, sunt în mod expres de acord să mi se comunice și să primesc de la Generali informări despre serviciile și produsele sale, inclusiv pentru îmbunătățirea acestora, beneficii pe care să le accesez, oferte promoționale sau oportunități de asigurare:

  Alte acorduri, termeni si conditii

  După plată primei de asigurare, polița în format PDF va fi transmisă automat pe e-mailul dumneavoastră. În plus, veți avea oricând posibilitatea sa descărcați polița din contul dumneavoastră de client. Suntem interesați în permanentă de îmbunătățirea serviciilor noastre. De aceea, pentru a nota opinia dumneavoastră cu privire la experiența pe care ați avut-o în timpul procesului de cumpărare online, un reprezentant Generali va poate contacta în perioada următoare.

  Trebuie să alegi dacă ești de acord sau nu cu utilizarea datelor tale in scop de marketing.

  Trebuie să parcurgi și să fii de acord cu Formularul DNT și oferta RCA.

  Trebuie să citești și să fii de acord cu prevederile Legii 132/2017 si ale Normei 20/2017.

  Trebuie să ai peste 18 ani și informațiile furnizate de către tine trebuie sa fie reale.

  Trebuie să citești și să fii de acord cu
  Termenii și condițiile de emitere a poliței.

  Polița pe care încercați să o achitați nu poate fi emisă,
  deoarece ar deveni retroactivă.
  În câteva secunde veți fi redirecționat în pasul 1,
  pentru a alege altă dată de început a contractului.

  ÎNTREBĂRI FRECVENTE

  • Ce este asigurarea facultativă de locuință Eurocasa?

   Eurocasa, este asigurarea facultativă de locuință, un instrument eficace de protecție a deținătorilor de locuințe, pentru o gamă largă de riscuri (incendiu, explozie, măsuri de stingere a incendiilor, etc.), inclusiv calamități naturale, furt, vandalism, greve, avarii instalații sanitare și centrală termică, fenomene electrice, răspundere civilă.

  • Cum stabilesc suma asigurată a locuinței?

   • Suma asigurată se stabilește de către Asigurat (proprietarul locuinței), la valoare de nou sau valoare reală:
    • Valoarea de nou (de înlocuire) oferă Asiguratului posibilitatea de a primi integral costul de reconstrucție (sau înlocuire) a bunului distrus sau avariat (fără aplicarea procentului de depreciere);
    • Valoarea reală implică diminuarea despăgubirii cu un procent de depreciere, calculat în funcție de vechimea bunului avariat;
   • Pentru evitarea subasigurării (asigurarea la o valoare mai mică a clădirii), pentru contractarea online a asigurării Eurocasa, s-a stabilit un interval de referință cuprins între 700 și 1.700 eur/mp. Dacă locuința dumneavoastră nu se încadrează în acest interval de referință, va rugăm să vă adresați oricărei Agenții Generali România sau să ne scrieți la adresa hhonline.ro@generali.com
  • Pe ce perioadă se poate încheia asigurarea facultativă de locuință?

   Asigurarea se poate încheia doar pe perioade anuale, cuprinse între 1 și 30 de ani.

  • Dacă locuința este achiziționată pe persoană juridică, îi pot încheia asigurare de locuință?

   Da, toate persoanele fizice sau juridice ce dețin clădiri cu destinație de locuință, pot încheia polițe facultative pentru aceste locuințe, după încheierea asigurării obligatorii pentru locuințe PAD.

  • Cine este despăgubit în cazul producerii unui eveniment asigurat?

   Despăgubirea pentru locuință se plătește proprietarului locuinței, care întotdeauna are calitatea de Asigurat în polița de asigurare.

  • Când nu se acordă despăgubiri?

   Principalele situații pentru care Generali România nu va plăti despăgubiri sunt:

   • Atunci când daunele sunt cauzate de infiltrații de apă provenită din extrerior;
   • Atunci când asigurarea s-a încheiat pentru clădiri și bunuri excluse în mod expres prin Condițiile generale de asigurare, Condițiile particulare de asigurare și PID;
   • Atunci când asigurarea Eurocasă s-a încheiat pentru clădiri care:
    • nu au încheiată poliță obligatorie PAD;
    • nu au ROL fiscal de locuință;
    • nu sunt finalizate și locuințe.

   Vă rugăm să parcurgeți atât Documentul de Informare al Produsului cât și condițiile de asigurare.

  • Ce nu se asigură?

   • Locuințele încadrate în clasele de risc seismic 1, 2 sau Urgenta1;
   • Locuințele construite pe structură de rezistență/integrală din lemn, paiantă, chirpici, vaiugă, cărămida nearsă sau orice alte materiale netratate chimic și/sau termic;
   • Locuințe aflate la etajele mansardate ale blocurilor;
   • Locuințe construite înainte de 1940;
   • Locuințe situate la mai puțin de 100m de ape, în zone în care construcția este interzisă, predispuse la inundații, alunecări de teren, avalanșe, căderi de stânci;
   • Sere, solarii, pavilioane, grajduri, saivane, cotețe, corturi, prelate, copertine, acoperiri terase din material textil și/sau plastic, închideri perimetrale din folie etc.;
   • Construcții degradate, nelocuite, părasite, nefuncționale, demolabile, de patrimoniu și/sau monumente istorice;
   • Bunuri din anexe, subsoluri, demisoluri;
   • Vehicule înmatriculate/înmatriculabile, ambarcațiuni, aparate de zbor, bunuri scoase din uz, bunuri ce constituie obiectul unui contract de credit.
  • Ce se întamplă după o daună?

   După plata fiecărei despăgubiri, suma asigurată se micşorează cu suma cuvenită drept despăgubire. În caz de daună parţială, la solicitarea Asiguratului, ulterior efectuării reparaţiei, Asigurătorul poate reîntregi suma asigurată prin emiterea unui act adiţional şi în schimbul încasării unei prime de asigurare suplimentare. În cazul în care nu se reîntregeşte suma asigurată, plata despăgubirilor pentru daune ulterioare se va efectua cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art.4. Asigurarea parțială din Condițiile de asigurare. În caz de daună totală, după plată despăgubirilor, contractul de asigurare încetează.