Asigurare de locuinta online

{{ (index+1) }} {{ step }}

Formular de analiza a cerintelor si necesitatilor clientului

Date asigurat

Ai deja cont? Pentru a fluidiza procesul de ofertare si emitere a politei de asigurare a locuintei, iti recomandam sa te loghezi in contul tau.
Daca nu ai cont, nu iti face griji. Il vei putea crea in pasul 3, dupa alegerea ofertei care ti se potriveste.
Atentie! Politele pot fi emise doar de catre asigurat (proprietarul imobilului). Achiziția on-line a polițelor Eurocasa este disponibila 24/7, cu condiția funcționarii serviciului P.A.I.D.
Cumpararea on-line a asigurarii facultative de locuinta Eurocasa, prin prezenta aplicatie este limitata la persoane fizice si juridice ce detin in proprietate imobile cu destinatie de locuinta finalizate (si rol fiscal), avand an constructie mai nou de 1940, ce se afla la mai mult de 100 metri de ape curgatoare si nu se afla in zone cu alunecari de teren, construite din material tratate termic/chimic incombustibile (exclus chirpici, faianta, integral lemn, vaiuga, caramida nearsa) si care nu se afla la etajele mansardate ale blocurilor.
Pentru orice alte situatii, va rugam sa va adresati oricarei agentii Generali, accesand pagina https://www.generali.ro/contact/retea-agentii-generali sau sa ne scrieti la adresa hhonline.ro@generali.com
Esti logat ca {{ user_person_type === 'personal' ? user.first_name + ' ' + user.last_name : user.company_name }}.
Daca este necesar, actualizeaza-ti datele in sectiunea dedicata din "Contul meu".

Adresa asigurat

Adresa imobil

Informatii imobil

i
i

Detalii polita

Informare privind protectia datelor cu carater personal

Avand in vedere ca, urmare a faptului ca veti completa datele cu caracter personal ale dvs. sau ale altor persoane, Generali va prelucra aceste date in scopul furnizarii de servicii de asigurare sau in alte scopuri agreate, dupa caz, va rugam sa parcurgeti prezenta Informare privind protectia datelor cu caracter personal:

In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., va informeaza dupa cum urmeaza:

Pentru a face demersuri in vederea incheierii de contracte de asigurare cu Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A., cu sediul in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 1, 6 si 7, Sector 1 (“Generali”), cat si pentru executarea sau, dupa caz, reinnoirea unui astfel de contract, datele dumneavoastra personale, inclusiv, dar fara a se limita la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente de identificare, dupa caz, date privind sanatatea, imaginea dvs. vor fi colectate si prelucrate de catre Generali. In consecinta, fara a avea la dispozitie datele dumneavoastra cu caracter personal necesare, Generali nu va putea sa incheie polita de asigurare pe care o solicitati sau, dupa caz, nu va putea executa contractul de asigurare in care sunteti/veti fi parte/ale caror efecte se produc fata de dvs., inclusiv dar fara a se limita la activitatea de plata a despagubirilor. O eventuala prelucrare ulterioara in scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor si, in masura in care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunand date agregate, care nu sunt utilizate in sprijinul unor masuri sau decizii privind o anumita persoana fizica.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Generali pentru urmatoarele scopuri:

 • Prestarea serviciilor de asigurare (cotatii, managementul riscului, ofertare, emitere, administrare polite, memento plati scadente, reinnoiri polite, instrumentarea si solutionarea daunelor, exercitarea dreptului de regres si/sau, dupa caz, verificari in scopul prevenirii si identificarii potentialelor fraude);
 • Marketing si scopuri statistice, in cazul in care va exprimati consimtamantul pentru acest scop;
 • Indeplinirea unor obligatii legale si cerinte ASF sau ale altor autoritati.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face in baza:

 • Contractului de asigurare in care sunteti parte, pe care solicitati sa il incheiati sau in baza caruia solicitati o despagubire sau, dupa caz, interesul legitim al Generali de a realiza un management al clientilor in vederea subscrierii, precum si de a preveni acordarea nejustificata a platilor de despagubiri;
 • Consimtamantul dumneavoastra conform Formularului de Acord in acest sens;
 • Unor obligatii legale.

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate catre: autoritati de stat (inclusiv instante, autoritati fiscale), furnizori de servicii (inclusiv reasiguratori, furnizori de servicii de calculatie a primelor, unitati reparatoare, clinici, consultanti, experti, dezvoltatori de servicii IT, societati de arhivare), intermediari, alte companii din Grupul Generali si alti destinatari imputerniciti expres de catre Generali, in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal si cu scopurile prelucrarii.

Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate pentru incheierea contractului de asigurare, pentru executarea acestuia, inclusiv pentru acordarea de despagubiri, vor fi retinute in baza de date Generali, pentru faza de ofertare 60 de zile de la data emiterii ofertei si dupa incheierea contractului, pe perioada in care dvs. sunteti Contractant Generali, Client, beneficiar al despagubirii (inclusiv tert de contract, in conditiile in care efectele contractului se produc fata de dvs.), la care se va adauga perioada de timp in care datele sunt necesare pentru exercitarea de catre Generali a drepturilor rezultand din contractul/contractele de asigurare si pentru indeplinirea obligatiilor rezultand din legislatie si din reglementarile interne privitoare la stocare.

Aveti urmatoarele drepturi ce rezulta din Regulamentul UE privind protectia datelor cu caracter personal:

 • Dreptul de Acces – puteti solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal;
 • Dreptul de Rectificare sau de actualizare – puteti solicita companiei sa corecteze datele dvs. cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de Ştergere – puteti solicita Generali sa stearga datele dvs. cu caracter personal in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele temeiuri:
  • Atunci cand datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • Va retrageti consimtamantul pe care se bazeaza prelucrarea si daca nu exista alt temei juridic pentru prelucrare;
  • Va opuneti procesului decizional automatizat si nu exista temeiuri juridice intemeiate care sa prevaleze pentru prelucrare sau va opuneti prelucrarii in scopuri de marketing direct;
  • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • Datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru a respecta obligatia legala in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica companiei;
  • Datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferta serviciilor societatii informationale.
 • Dreptul de Restrictionare – puteti solicita Generali sa restrictioneze modul in care prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele:
  • Contestati exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioada care sa permita Generali sa verifice exactitatea datelor dvs. cu caracter personal;
  • Prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal si solicitati in schimb restrictia de utilizare a acestora;
  • Generali nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar ele sunt solicitate de dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie;
  • V-ati opus prelucrarii in conformitate cu dreptul de a obiecta si procesului decizional automatizat, in asteptarea verificarii daca temeiurile legitime ale companiei prevaleaza asupra temeiurilor dvs.
 • Dreptul la Portabilitate – puteti solicita Generali primirea datelor dvs. cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent, prelucrabil automat sau, in masur in care este posibil din punct de vedere tehnic,  sa transfere datele dvs. cu caracter personal catre o alta organizatie;
 • Dreptul de a obtine confirmarea cu privire la faptul ca datele cu caracter personal referitoare la Dvs. sunt sau nu prelucrate si comunicate intr-o forma inteligibila;
 • Dreptul de va modifica sau retrage consimtamantului. Acest drept se aplica numai daca a fost colectat consimtamantul dvs. – va puteti retrage oricand consimtamantul  pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru care v-ati dat consimtamantul, fara a aduce atingere legalitatii consimtamantului dat inainte de revocare;
 • Dreptul la opozitie – puteti sa va opuneti prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal care o privesc, cu exceptia cazului in care Generali demonstreaza ca are motive legitime care justifica prelucrarea;
 • Dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii;
 • Dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor;
 • Dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.  

Va rugam ca, in cazul in care, in vederea incheierii sau executarii unui contract de asigurare cu Generali, ne transmiteti (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, sa comunicati prezenta Informare persoanei respective si sa luati Acordul acesteia, in cazurile aplicabile. In cazul in care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea consimtamantului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti sa contactati Generali la adresa de e-mail: protectiadatelor.ro@generali.com, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor si/sau la adresa postala mentionata mai mai sus.

Acoperiri de baza (riscuri minim obligatorii)

FLEXA: incendiu, trasnet, explozie, caderea aparatelor de zbor si a vehiculelor spatiale, lovirea de catre autovehicule, fum, gaz sau vapori, cheltuieli necesare pentru demolare, evacuare si transport

Evenimente
socio-politice

Boom-sonic

Calamitati naturale: cutremur, inundatii si aluviuni, fenomene atmosferice, prabusirea, alunecarea, surparea terenului, greutatea stratului de zapada

Cheltuieli de cazare provizorie la o alta locatie din judet, pentru o perioada maxima de 3 luni (gratuit)

Anularea plecarii in calatorie (gratuit)

Acoperiri adiționale (riscuri opționale)

Alege
Acoperire
{{ offer.coverage.toUpperCase() }}
Prima anuala
{{ policy_currency_selected }}
Prima de plata (conform frecventei {{ (payment_frequency_selected === 'anual' ? 'Integral' : (payment_frequency_selected === 'trimestrial' ? 'Trimestrial' : 'Semestrial')) }} selectate)
RON

10% limita de despagubire pentru furt prin efractie, talharie, acte de vandalism si daune produse cu ocazia furtului sau in cazul daunelor produse de avarii la instalatiile de apa.
60 euro (sau echivalent lei) fransiza suportata de catre client pentru daune produse la avarii la instalatiile de apa
100% limita de despagubire pentru furt prin efractie, talharie, acte de vandalism si daune produse cu ocazia furtului sau in cazul daunelor produse de avarii la instalatiile de apa.
0 euro (sau echivalent lei) fransiza suportata de catre client pentru daune produse la avarii la instalatiile de apa

Alege oferta care ti se potriveste.
Confirma ca ai luat la cunostinta despre documentul de informare privind produsele de asigurare.

Daca aveti deja un cont, va rugam sa va autentificati.

Pentru a plasa comenzi trebuie sa va creati un cont.

Esti logat ca {{ user_person_type === 'personal' ? user.first_name + ' ' + user.last_name : user.company_name }}.

Daca este necesar, actualizeaza-ti datele in sectiunea dedicata din "Contul meu".
Datele furnizate in pasul 1 nu corespund cu cele asociate contului tau.
Difera {{ errors.step_4.user_data_not_matched.length === 1 ? 'campul' : 'campurile' }}: {{ errors.step_4.user_data_not_matched.join(', ') }}.
Actualizeaza-ti datele in sectiunea dedicata din "Contul meu".

Draga client, in conformitate cu legislatia nationala, este interzis sa emitem o polita facultativa de locuinta in lipsa unei polite obligatorii de locuinta PAD. Intrucat nu am identificat o astfel de polita pentru imobilul propus spre asigurare, emiterea politei facultativa trebuie efectuata impreuna cu cea obligatorie. Daca esti de acord, te rugam sa urmezi pasii de mai jos.

Daca ai insa o polita PAD valabila, iar noi nu am reusit sa o identificam, te rugam sa te adresezi oricari agentii Generali pentru emiterea politei facultative.

Detalii necesare pentru polita obligatorie PAD

Prima anuala
{{ offer_pad.price }} RON
Pret
{{ offer_pad.price }} RON

Draga client, te anuntam cu acest prilej ca polita dvs. PAD (asigurarea obligatorie a locuintei) va expira in data de {{ selected_offer.policy_pad.exp_date }}. Te rugam ca anterior acestui moment, in conformitate cu legislatia nationala, sa faci demersurile pentru reinnoirea acesteia. Te poti adresa oricarei agentii Generali sau oricarui alt distribuitor.

Acest mesaj, cu rol informativ, arata interesul nostru pentru oferirea catre client a unei game de servicii cat mai extinse.

Alte detalii necesare

Acord Marketing

Sunt in mod expres de acord ca Generali Romania Asigurare Reasigurare (“Generali”), in calitate de asigurator, sa prelucreze datele mele cu caracter personal in scop de marketing direct si, in acest sens sunt in mod expres de acord sa mi se comunice si sa primesc de la Generali informari despre serviciile si produsele sale, inclusiv pentru imbunatirea acestora, beneficii pe care sa le accesez, oferte promotionale sau oportunitati de asigurare:

Alte acorduri, termeni si conditii


Dupa plata primei de asigurare, polita in format PDF va fi transmisa automat pe e-mailul dumneavoastra. In plus, veti avea oricand posibilitatea sa descarcati polita din contul dumneavoastra de client. Suntem interesati in permanenta de imbunatatirea serviciilor noastre. De aceea, pentru a nota opinia dumneavoastra cu privire la experienta pe care ati avut-o in timpul procesului de cumparare online, un reprezentant Generali va poate contacta in perioada urmatoare.
Trebuie sa alegi daca esti de acord sau nu cu utilizarea datelor tale in scop de marketing.
Trebuie sa parcurgi si sa fii de acord cu Formularul DNT si oferta RCA.
Trebuie sa citesti si sa fii de acord cu prevederile Legii 132/2017 si ale Normei 20/2017.
Trebuie sa ai peste 18 ani si informatiile furnizate de catre tine trebuie sa fie reale.
Trebuie sa citesti si sa fii de acord cu
Termenii si conditiile de emitere a politei.
Polita pe care incercati sa o achitati nu poate fi emisa,
deoarece ar deveni retroactiva.
In cateva secunde veti fi redirectionat in pasul 1,
pentru a alege alta data de inceput a contractului.

Intrebari frecvente