Search
search icon Inchide

  Caută

  Daune viață

  Pași

  Sunt situații la care nu ne place să ne gândim. Și exact acestea sunt situațiile pentru care trebuie să fim pregătiți în cazul în care se întâmplă. Iată pașii pe care trebuie să-i urmezi în caz de accident sau altă problemă de sănătate.

  Important! Pentru asigurările încheiate de angajator te rugăm să iei legătura cu reprezentanții companiei tale pentru a afla care este procedura de urmat.

  Anunțarea daunei

  Poți anunța dauna fie în scris (fax/e-mail), fie telefonic, la cea mai apropiată agenție de-a noastră. Pentru detalii poți consulta lista de agenții aici.

  1. Poți trimite notificarea și la:
  2. fax: 021. 312.37.20
  3. telefon: 0372.010.202
  4. email: daunelife.ro@generali.com
  5. program: luni-vineri
  6. orar: 09:00-17:00
  Trimiterea documentelor

  Verifică lista de documente necesare și, în funcție de categoria în care se încadrează dauna, pregătește dosarul complet.

  Documentele pot fi depuse la orice sediu al nostru (local sau din București) sau pot fi transmise prin poștă sau curier în atenția Departamentului Daune, la adresa Piața Charles de Gaulle nr.15, etaj 7, Sector 1, București.

  Documente

  La constatarea daunei aveți nevoie de următoarele documente
  • Copie poliță de asigurare (toate paginile)
  • Dovada plății primelor de asigurare la zi (copie chitanță, OP etc.)
  • Declarație de accident / îmbolnăvire completată de asigurat sau beneficiar – în original; ATENȚIE! – Declarația de accident / îmbolnăvire trebuie completată la toate rubricile;
  • Copia actului (actelor) de identitate ale asiguratului și/ sau beneficiarului;
  • Coordonatele bancare (IBAN, bancă, sucursală), inclusiv valuta în care este deschis contul (pentru polițele plătite în altă valută decât Lei).
  Documente necesare, în funcție de tipul evenimentului

  Deces:

  • Certificatul de deces – în copie
  • Act constatator al decesului – în copie
  • Certificat de moștenitor sau certificat de calitate de moștenitor (pentru polițele la care nu sunt specificați beneficiarii și în cazul polițelor de grup)

  Pentru deces din accident rutier:

  • Copia procesului verbal întocmit de organele competente (Poliție) sau adresa de la poliție din care să rezulte: data evenimentului, cauza producerii evenimentului, vinovați de producerea evenimentului, persoane vătămate și/sau decedate, alcoolemia asiguratului

  Pentru deces din accident de muncă:

  • Copia procesului verbal de accident de muncă înregistrat la ITM (sau cel puțin FIAM – fișa de înregistrare a accidentului de muncă)
  • Buletin toxicologic (alcoolemia) asiguratului

  Invaliditate Permanentă Totală sau Parțială:

  • Certificatul medical care atestă invaliditatea – în copie
  • Decizie de invaliditate permanentă eliberată de instituții abilitate (CNPAS), dacă este cazul – în copie
  • Bilete de ieșire din spital, dacă a fost cazul – în copie
  • Certificate de concedii medicale, dacă a fost cazul – în copie

  Spitalizare:

  • Bilet de ieșire din spital – în copie și/sau scrisoare medicală

  Concediu medical – Incapacitate temporară de muncă:

  • Certificat(e) concediu medical – în copie

  Fracturi:

  • Bilet de ieșire din spital sau alte documente medicale din care să reiasă clar diagnosticul

  Cheltuieli medicale:

  • Documente fiscale (facturi, chitanțe, bonuri fiscal etc.) – în original
  • Documente medicale (raport medical complet, scrisoare medicală, rețetă, bilet trimitere etc.) – în copie

  Ghips:

  • Document medical (scrisoare medicală) din care să rezulte numărul de zile de imobilizare în ghips

  Atenție!

  Ne rezervăm dreptul de a solicita și alte documente în cazul în care acestea vor fi necesare pentru soluționarea dosarului.

  În cazul polițelor de grup se va solicita o adresă din partea firmei din care să rezulte: data angajării, funcția pe care era angajată persoana în cauză, faptul că la data evenimentului era angajatul firmei.

  În cazul polițelor de asigurare la care suma asigurată este stabilită în funcție de salariul (brut sau net) anual, se va solicita o adresă de la firmă din care să rezulte respectivul salariu sau/și copia carții de muncă.

  Cererile de despăgubire sunt acceptate în format digital (scanat și semnat), urmând ca plațile să se facă direct în contul indicat în cerere. De asemenea, soluționarea despăgubirilor în baza polițelor de viață se va efectua în baza documentelor primite în format electronic (scan).