Search
search icon Inchide

  Caută

  Termeni și condiții

   • 1. Informații generale

    Vă rugăm ca, în calitatea dvs. de utilizator (vizitator) al site-ului nostru, să citiți cu atenție regulile cuprinse în Termenii și Condițiile de pe site-ul www.generali.ro. Continuarea utilizării website-ului reprezintă acordul dumneavoastră asupra acestor Termeni și condiții.

    Pentru toate informațiile existente pe acest site, dreptul de copyright este deținut de Generali România ori de afiliații săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către Generali România ori de titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate Generali România. Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului sau a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea Generali România sau a afiliaților săi. Generali România va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate. Mărcile și logo-urile care apar pe acest website sunt proprietatea Generali România și a diviziunilor sale (numite împreună „Grupul Generali”) sau a celor care au acest drept asupra lor.

    Datele de identificare ale Generali sunt următoarele:

    Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.

    • Companie membră a Grupului Generali, listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către IVASS sub nr. 26
    • Societate pe acțiuni administrată în sistem dualist
    • Sediul Social: București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 1, 6 si 7, Cod poștal 011857
    • Telefon: (40) 021.312.36.35
    • Fax (40) 021.312.37.20
    • Call Center: (40) 0372.010.202
    • www.generali.ro
    • e-mail: info.ro@generali.com
    • Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Cod Unic RA-002
    • EN ISO 9001: 2008 – Sistem de Management al Calitatii
    • Certificat R.C.: J40/17484/2007, C.I.F.: RO 2886621
    • Capital social: 178.999.221,7 lei
    • Înregistrată la ANSPDCP în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 11755, pentru scopurile: servicii de asigurări și reasigurări și reclamă, marketing și publicitate
    • Cod LEI : 213800J9BYTZ1Z4YK783

    Generali are dreptul să modifice unilateral prevederile din Termeni și condiții, în acord cu prevederile legale. Modificările intră în vigoare din momentul punerii la dispoziție a textului Termenilor și condițiilor pe pagina de internet împreună cu marcarea numerică a versiunii. Folosirea de către dvs., în calitate de utilizator, a paginii de internet după realizarea acestor schimbări presupune ca ați luat cunostință despre acestea, le întelegeți înțelegerea și v-ați exprimat acceptul cu privire la aplicarea acestora în ceea ce vă privește.

    În cazul în care există discrepanțe între Termeni și Condiții și condițiile generale de asigurare, prioritate au condițiile generale de asigurare, cu respectarea prevederilor legale incidente încheierii și executării contractelor la distanță privind serviciile financiare.

    Informațiile din acest website sunt furnizate cu bună credință iar Generali România le consideră a fi corecte. Totuși, datele, opiniile și rubricile (calendarul adunărilor, calendarul Consiliului Administrativ, comunicate de presă, prezentări, etc.) conținute pe website-ul proprietatea Generali România sunt furnizate cu scop exclusiv informativ asupra activităților Grupului Generali, iar Generali România nu garantează actualizarea constantă a acestora. Utilizarea datelor și informațiilor ca suport pentru alegerea operațiunilor de investiție personală se face pe riscul complet al utilizatorului.

    Informațiile prezentate pe acest website sunt produse de surse interne ale Generali România. Generali România este autorizată să modifice în orice moment și după cum crede de cuviință conținutul și modalitățile funcționale și operative ale website-ului, fără niciun preaviz. Generali Romania va face astfel încât informațiile prezentate pe website să răspundă, pe cât posibil, cerințelor ce țin de fiabilitate, corectitudine, acuratețe și actualitate. Generali România este scutită de orice răspundere în cazul unor eventuale erori sau inexactități din conținutul acestor informații datorită unor cauze ce nu îi pot fi imputate acesteia.

    Niciuna dintre informațiile prezentate pe website nu constituie consiliere pentru investiție, recomandare sau solicitare din partea Generali România pentru achiziționarea sau vânzarea de instrumente financiare.

    Informațiile și serviciile furnizate de către website-ul Generali Romania nu pot fi utilizate, descărcate sau importate în alte state sau de către cetațeni străini dacă legea aplicabilă în aceste state sau acestor cetățeni conține prevederi contrare utilizării sau răspândirii și comunicării lor, sau în țări unde Generali România nu este autorizată să furnizeze aceste informații și servcii.

    Generali România nu este responsabilă pentru daunele ce provin din eventualele întreruperi, suspendări, întârzieri sau anomalii întâlnite la distribuirea serviciului, dependente de furnizarea de energie electrică sau serviciul telefonic sau de funcționarea defectuoasă a rețelei de internet sau din orice altă cauză ce nu depinde de acesta.

    2. Cum sunt furnizate serviciile Generali pe cale electronică? Drepturi și obligații Generali

    Generali furnizează servicii de asigurare prin intermediul paginii de internet www.generali.ro. Condițiile de asigurare, ce constituie parte integrală a contractului de asigurare, conțin descrierea detaliată a obiectului asigurării precum și drepturile și obligațiile părților contractului de asigurare. Condițiile de asigurare aferente fiecărui tip de contract de asigurare ce se poate încheia pe cale electronică se află pe pagina de internet www.generali.ro la secțiunea Călătorii & Produse, secțiune accesibilă doar utilizatorilor logați.

    Pagina de internet www.generali.ro poate fi folosită doar de persoanele majore și care au capacitatea de a-și exercita drepturile și de a-și asuma obligațiile, săvârșind personal acte juridice.

    Folosirea paginii de internet este posibilă dacă în browserul de internet al Utilizatorului este activat serviciul Java script și folderele Cookies.

    Pagina de internet este protejată cu ajutorul conectării cifrate folosind protocolul https. Transferul datelor personale precum și procesele de de autentificare și autorizare, dacă sunt utilizate, au loc cu ajutorul protocolului de securitate TLS / SSL – 2048 biti. Accesul utilizatorilor la conturile create este protejat printr-un nume de utilizator și o parola. Generali depune toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor trimise prin folosirea protocolului de securitate menționat anterior. Cu toate acestea, securitatea datelor transferate prin mijloace teleinformatice nu poate fi garantată. De aceea GENERALI, deși a implementat măsuri rezonabile de securizare a datelor personale, nu poate garanta securitatea absolută a acestora.

    Generali nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune provocate de transmiterea de către Utilizator a parolei și a numelui de utilizator către terțe persoane.

    3. Cum se încheie contractul de asigurare? Drepturile și obligațiile consumator

    Contractul de asigurare se încheie în baza:

    • acestor Termeni și Condiții
    • cererii de ofertă din partea Utilizatorului
    • ofertei Generali adresată Utilizatorului
    • condițiilor de asigurare specifice fiecărui produs de asigurare, cu excepția asigurărilor obligatorii prin lege

    Orice utilizator are posibilitatea să achiziționeze o asigurare de la Generali prin intermediul site-ului www.generali.ro, sub condiția de a deține un cont de utilizator pe site. Crearea contului de utilizator (înregistrarea) se poate realiza prin crearea de către utilizator a unui cont nou pe www.generali.ro (prin înregistrare). Utilizatorul are posibilitatea de a înceta în orice moment utilizarea serviciilor furnizate de GENERALI pe cale electronică.

    La crearea unui cont nou, de către utilizator, acesta trebuie să specifice: prenumele, numele, adresa de e-mail, și parola în cazul unei persoane fizice, și numele companiei, CUI, J, adresa, email, parola în cazul unei companii, persoane juridice . Utilizatorul nu va putea crea doua conturi folosind aceeași adresă de email.

    Un cont creat nu poate fi accesat fără activarea acestuia de către utilizator. În acest sens, Generali va trimite pe adresa de e-mail furnizată utilizator un e-mail care conține un link de activare. Doar prin accesarea acestui link, conectarea în contul de utilizator și regăsirea ofertelor și polițelor nu va fi posibilă.

    Utilizatorul are posibilitatea în orice moment de a corecta erorile apărute la introducerea datelor accesand opțiunea Contul meu. Utilizatorul va avea dreptul de a modifica datele de înregistrare pe site-ul www.generali.ro, accesând butonul Contul meu & Date cont din dreptul fiecărui câmp. Pentru a modifica adresa de email utilizate la crearea contului, utilizatorul va avea la dispoziție un buton de Editeaza datele Modificările efectuate au aplicabilitate doar pentru viitor; polițele /contractele de asigurare deja încheiate pe baza datelor furnizate de Utilizator nu pot fi modificate decât în condițiile specificate în contractul/polița de asigurare.

    Utilizatorul, după citirea Termenilor și condițiilor și acordul asupra prevederilor acestui material, poate efectua un calcul de primă de asigurare. Prin opțiunea “Calculează” utilizatorul va obține pretul estimativ pentru produsul ales; pretul estimativ nu constituie o ofertă din partea GENERALI, ci are exclusiv o funcție informativă. Ulterior acestui proces, utilizatorul are posibilitatea de a renunța la proces, sau de a continua cumpararea produsului prin intermediul site-ului www.generali.ro. Continuarea procesului implică necesitatea ca utilizatorul să se logheze pe site (dacă are deja cont creat pe portal (dacă nu are deja cont pe site), moment în care are acces permanent la condițiile de asigurare atât pentru produsul ales, cât și pentru celelalte produse care se pot achiziționa online.

    Pentru a obține o ofertă de încheiere a contractului de asigurare, finală și angajantă, ulterior efectuării calculului și logării pe portalul www.generali.ro, utilizatorul va trebui să completeze câteva informații suplimentare, specifice fiecărui produs în parte. Informațiile completate în calculul primei, împreună cu informațiile suplimentare completate după logare, constituie cererea de ofertă din partea utilizatorului. Înainte de trimitere a acestei cereri de ofertă utilizatorul trebuie să se asigure că datele introduse sunt corecte, având posibilitatea de a le modifica, dacă observa erori.

    Calculația efectuată de utilizator se va salva automat în contul utilizatorului sub forma de ofertă de asigurare și oferta va fi valabilă 10 zile de la generarea acesteia. Dacă ulterior se dorește transformarea ofertei în poliță de asigurare, este posibil sub condiția ca data plecarii în călătorie să fie ulterioară emiterii poliței. În acest caz, utilizatorul se va loga în contul propriu, va accesa secțiunea „Oferte Salvate”, și va urma pașii pentru emiterea poliței, fără a mai fi necesară crearea unei noi calculații pentru același produs și același obiect asigurat.

    În cadrul cererii de ofertă, Utilizatorul este obligat să formuleze declarațiile referitoare la:

    1. cunoașterea Termenilor și condițiilor
    2. cunoașterea condițiilor de asigurare aferente asigurării alese Anexa 1 – Condiții complete de asigurare verificarea și corectitudinea datelor furnizate Asiguratorului, având în vedere și dispozițiile art. 2.203 și următoarele din Codul Civil
    3. în urma primirii cererii de ofertă din partea utilizatorului, Generali analizează cererea de ofertă a utilizatorului și va genera oferta de asigurare pentru produsul respectiv. Această ofertă, împreună cu condițiile de asigurare, vor fi accesibile în contul de utilizator.

    Dacă Utilizatorul este de acord cu oferta Generali, prin continuarea procesului, Utilizatorul va alege modalitatea de plată a primei, după care va completa informațiile necesare plății și, după caz, livrării în format electronic pe adresa de email completată în formularul de comandă.

    Contractul de asigurare va intra în vigoare la data stabilită de părți.

    Polița de asigurare se va genera și va fi primită automat pe email împreună cu condițiile de asigurare de către client, numai după plata acesteia, și confirmarea plății de către operatorul de plăți al site-ului.

    4. Costuri legate de încheierea contractului

    • Utilizatorul va plăti prima de asigurare stabilită prin Contract, prima care se plăteste în lei
    • Prima de asigurare reprezintaă prețul final plătit de utilizator pentru a beneficia de protecția oferită de contractul de asigurare
    • Utilizatorul nu va suporta costurile aferente folosirii de către el a paginii de internet (plata furnizorului de internet, costurile cu energia electrică aferentă etc.). Utilizatorul nu va suporta alte costuri suplimentare legate de încheierea contractului de asigurare. Costurile legate de întreținerea website-ului (paginii de internet) www.generali.ro, cât și de expediere prin e-mail.

    5. Modalitatea de plată a primei de asigurare

    Utilizatorul poate realiza plata exclusiv online, autorizată prin Romcard cu cardurile: Visa, MasterCard, Maestro.

    Pentru efectuarea plății on-line, Utilizatorul este direcționat pe pagina securizată de internet a procesatorului de plăți Romcard, unde are loc autorizarea tranzacției.

    6. Confirmarea privind încheierea contractului

    Generali confirmă încheierea contractului de asigurare prin informația corespunzătoare afișată pe pagina de internet după efectuarea plății. Polița intră în vigoare la data stabilită prin contract, dar nu mai devreme de data achitării primei de asigurare. Informațiile despre polițele achiziționate se păstrează în aplicația www.generali.ro în contul utilizatorului („Contul Meu”) în fereastra Istoric Comenzi & Polițele mele și sunt accesibile Utilizatorului după logarea la această aplicație. Acestea sunt documente electronice salvate în format PDF.

    Polițele de Asigurare medicală pentru călătorie în străinatate vor fi transmise Utilizatorului numai în sistem electronic, pe adresa de e-mail utilizată pentru crearea contului.

    După ce contractul de asigurare a fost valabil încheiat și a intrat în vigoare, Polițele de asigurare se vor regăsi și în contul de utilizator pe care utilizatorul îl deține pe www.generali.ro, de unde utilizatorul le poate imprima pe suport de hârtie.

    7. Renunțarea la contractul de asigurare – denunțarea unilaterală a contractului de asigurare

    În privința asigurărilor obligatorii prin norme legale, denunțarea sau renunțarea utilizatorului (în calitate de contractant sau de asigurat) la contract se poate face doar în condițiile specificate în actele normative care reglementează respectiva asigurare, completate cu prevederile contractului de asigurare, dacă este cazul.

    Utilizatorul nu are dreptul de a denunța contractul de asigurare în cazul contractelor de asigurare pentru călătorie în străinatate, odată începută perioada de asigurare, în cazul poliăelor de asigurare cu o durată de cel mult o lună calendaristică.

    Utilizatorul are dreptul de a denunța contractele de asigurare facultativă (cu excepția celor reglementate menționate mai sus) în termen de 14 zile calendaristice, fără penalități și fără a fi necesară invocarea vreunui motiv; cu toate acestea, în cazul în care contractul de asigurare a inceput să își producă efectele în perioada de notificare, prima de asigurare va fi restituită pro rata și în masura în care nu s-au produs evenimente asigurate și/sau nu există daune avizate în baza respectivului contract / polița de asigurare.

    În cazul în care s-au înregistrat daune înainte de renunțarea la contract prevazută în prezentul Capitol, primele de asigurare pentru perioada rămasă până la expirare nu se mai restituie.

    Solicitarea renunțării la un contract se face prin și prin accesarea butonului de “CERE ANULARE POLIȚĂ” disponibil pe portal, în contul de utilizator, în dreptul poliței pentru care se solicită renunțarea. Utilizatorul va transmite către Generali solicitarea sa si, daca doreste, motivele renuntarii, urmand a fi contactat de catre un reprezentant Generali în vederea stabilirii modalității de returnare a prețului plătit.

    Termenul de restituire a primelor de asigurare în cazul polițelor/contractelor de asigurare denunțate este de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării denunțării de către utilizator.

    Asigurarea obligatorie a locuinței nu poate fi denunțată/anulată, după plata primei de asigurare.

    Utilizatorul poate denunța contractul de asigurare în cazurile și în condițiile prevăzute de contractul de asigurare respectiv.

    8. Suport din partea Generali pe parcursul procesului

    Pe toată durata accesarii site-ului Generali, utilizatorul are acces la suport din partea Generali, conform programului de lucru anunțat pe pagina de contact de pe www.generali.ro, indiferent de problemă sau întrebări, prin mai multe forme:

    • e-mail
    • formular de contact;
    • Call-center Generali 0372.01.02.02 (număr cu tarif normal, apelabil din orice rețea)

    9. Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor / protecția datelor personale

    Când vizitați site-ul web al Generali Romania, serverul de web înregistrează automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet și site-ul web de pe care ne vizitați. Alte date personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei înregistrări, al unui sondaj de opinie, concurs sau în cursul executării unui contract.

    Utilizatorul are următoarele responsabilități:

    • să furnizeze date adevărate, exacte și complete, așa cum este cerut de formularul de înregistrare atunci când este cazul;
    • să mențină și înnoiască, atunci când situația cere, datele de inregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete.

    Mai multe informații cu privire la protecția datelor cu caracter personal puteți consulta pe site-ul web al companiei la: Protectia datelor cu caracter personal

    10. Reclamațiile

    Reclamațiile referitoare la funcționarea paginii de internet pot fi depuse telefonic, sunând la Call Center: 0372.01.02.02 (tarif normal) sau folosind formularul aflat pe pagina de internet sau în scris la adresa Generali din Piața Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 1, 6 si 7, sector 1, București.

    Reclamația depusă corespunzator trebuie să conțină cel puțin următoarele date: informații privind identificarea Utilizatorului: numele și prenumele acestuia, adresa de e-mail, adresa de corespondență precum și descrierea problemei la care se referă reclamația.

    Privind rezultatul analizei reclamației, Generali înștiințează neîntârziat depunătorul reclamației prin intermediul poștei electronice pe adresa de e-mail oferită de Utilizator. Reclamațiile vor fi analizate și vor primi raspuns în termen de 30 de zile de la data primirii acestora de către Generali.

    Orice reclamații legate de contractul de asigurare pot fi adresate Asiguratorului în modul specificat în contractul de asigurare.

    În situația în care Contractantul / Asiguratul / Beneficiarul menționat în polița de asigurare este nemulțumit cu privire la modul de încheiere, executare sau încetare a contractului de asigurare, acesta poate formula o petiție în vederea soluționarii amiabile a situației, conform Procedurii aferente.

    11. Obligații utilizatori website Generali

    Utilizatorii își asumă obligativitatea de a nu face următoarele acțiuni:

    • să publice materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem cât și orice sistem sau informație;
    • să publice materiale cu drept de autor, dacă nu este autorul sau dacă nu are permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
    • să publice materiale obscene, defăimatoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații prohibite de prevederile legale în vigoare;
    • să publice o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare incidente.

    În caz de nerespectare a acestor condiții, Generali Romania și afiliații săi se disociază de autorul acestora, va șterge informațiile respective și poate acționa pe cale legală.

    12. Informații suplimentare

    Toate prețurile afișate pe website-ul proprietatea Generali Romania sunt exprimate în RON.

    Plata produselor se efectuează prin card sau prin transfer bancar numai în RON.

    Livrarea produselor comandate se face automat pe adresa de e-mail indicată de client, dar numai după efectuarea plății. Produsele pot fi livrate doar pe teritoriul României.

    În cazul tentativei de utilizare frauduloasă a sistemului de achiziții online cu plata prin intermediul cardurilor bancare www.generali.ro va întreprinde toate demersurile necesare cerute de organele abilitate și va furniza datele cerute de către autorități.

    Produsele se constituie într-un serviciu pentru care termenii sunt agreați în prealabil, de aceea, returnarea lor nu este posibilă, exceptând cazurile în care polița nu a intrat în valabilitate, în acest caz returnarea banilor este posibilă numai înainte cu 24 ore de intrarea în valabilitate a poliței.

   • Informații generale

    Vă rugăm ca, în calitatea dvs. de utilizator (vizitator) al site-ului nostru, să citiți cu atenție regulile cuprinse în Termenii și Condițiile de pe site-ul www.generali.ro. Continuarea utilizării website-ului reprezintă acordul dumneavoastră asupra acestor Termeni și Condiții.

    Pentru toate informațiile existente pe acest site, dreptul de copyright este deținut de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (Generali S.A.F.P.P. S.A. sau Generali Pensii) ori de afiliații săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către Generali S.A.F.P.P. S.A. ori de titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate Generali S.A.F.P.P. S.A. Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului sau a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea Generali S.A.F.P.P. S.A. sau a afiliaților săi. Generali S.A.F.P.P. S.A. va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate. Mărcile și logo-urile care apar pe acest website sunt proprietatea Generali S.A.F.P.P. S.A. și a diviziunilor sale (numite împreună „Grupul Generali”) sau a celor care au acest drept asupra lor și nu pot fi utilizate pe alt site de Internet diferit de Site-ul www.generali.ro, fără a obține în prealabil acordul scris al companiei Generali S.A.F.P.P. S.A. Numele Generali S.A.F.P.P. S.A./ Generali Pensii și orice altă marcă ce include marca GENERALI nu pot fi utilizate ca adrese de Internet pentru alte site-uri sau ca o parte din asemenea adrese fără a obține în prealabil acordul scris al Generali.

    Datele de identificare ale Generali S.A.F.P.P. S.A. sunt următoarele:

    • Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
    • Companie membră a Grupului Generali, listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către IVASS sub nr. 26
    • Societate pe acțiuni administrată în sistem dualist
    • Sediul Social: București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 1, Cod poștal 011857
    • Telefon: (40) 021.313.51.50
    • Fax (40) 021.313.51.70
    • www.generali.ro
    • e-mail: pensii.ro@generali.com
    • Autorizată de CSSPP nr. 63/2007, Cod Inscriere SAP-RO-22093262
    • Certificat R.C.: J40/13188/2007, CUI: 22080825
    • Capital social integral varsat: 67.000.000 lei

    Limitări de responsabilitate

    Totuși, datele, opiniile și rubricile (calendarul adunărilor acționarilor, calendarul Consiliului Administrativ, comunicări de presă, prezentări, etc.) conținute pe site-ul Generali sunt furnizate cu scop exclusiv informativ asupra activităților Grupului Generali, iar Generali S.A.F.P.P. S.A. nu garantează actualizarea constantă a informațiilor conținute de acest Site.

    Utilizarea datelor și a informațiilor ca suport pentru alegerea operațiunilor de investiție personală se face pe riscul complet al utilizatorului.

    Informațiile conținute de acest Site sunt produse de surse interne ale Generali S.A.F.P.P. S.A. Generali S.A.F.P.P. S.A. este autorizat să modifice în orice moment și după cum crede de cuviință conținutul și modalitățile funcționale și operative ale Site-ului, fără nici un preaviz.

    Generali S.A.F.P.P. S.A. va face astfel încât informațiile conținute de Site să răspundă, pe cât posibil, cerințelor ce țin de fiabilitate, corectitudine, acuratețe și actualitate. Generali S.A.F.P.P. S.A este scutit de orice răspundere în cazul unor eventuale erori sau inexactități din conținutul acestor informații datorită unor cauze ce nu îi pot fi imputate acesteia.

    Atunci când informațiile publicate pe Site duc la terțe surse, Generali S.A.F.P.P. S.A. nu este responsabil de conținutul, caracterul complet, veridicitatea și actualizarea acestora.

    Generali S.A.F.P.P. S.A. nu este responsabil pentru daunele ce provin din eventualele întreruperi, suspendări, întârzieri sau anomalii întâlnite la distribuirea serviciului Site-ului dependente de furnizarea de energie electrică sau de serviciul telefonic sau de proasta funcționare a rețelei de Internet sau din orice altă cauză ce nu depinde de Generali S.A.F.P.P. S.A.

    Serverul Generali S.A.F.P.P. S.A. este situat în România. Generali nu emite nici o declarație pentru faptul că informațiile sau orice document prezente pe Site sunt adecvate sau disponibile pentru a fi folosit în afara României sau de cetățenii străini rezidenți în România. Dacă vă decideți să accesați site-ul din alte țări sau ca cetățeni străini, faceți acest lucru din proprie inițiativă și pe propriul risc. Oricine accesează site-ul trebuie să respecte legile naționale pe proprie răspundere, unde și în măsura în care acestea sunt aplicabile.

    Niciuna dintre informațiile conținute de site nu constituie consiliere pentru investiție, recomandare, solicitare sau invitație din partea Generali S.A.F.P.P. S.A. pentru achiziționarea sau vânzarea de instrumente financiare; unele informații sunt prezente pe Site deoarece introducerea acestora este obligatorie sau recomandată de norme ale legii, prevederi de reglementare sau de coduri de autodisciplină.

    Informațiile și serviciile furnizate de către Site-ul www.generali.ro nu pot fi utilizate, descărcate sau importate în alte state sau de către cetățeni străini dacă legea aplicabilă în aceste state sau acestor cetățeni conține prevederi contrare utilizării sau răspândirii și comunicării lor, sau în țări unde Generali nu este autorizată să furnizeze aceste informații și servicii.

    Unele produse sau servicii descrise pe Site-ul www.generali.ro pot să nu fie accesibile în toate țările și tuturor utilizatorilor.

    Informațiile cu caracter financiar conținute pe Site-ul www.generali.ro au fost traduse în limba engleză datorită unor motive de pură conveniență, însă unicul text fidel este cel în limba română.

    Garanții oferite de utilizator

    Accesând Site-ul www.generali.ro, utilizatorul îți asumă întreaga răspundere și scutește Generali S.A.F.P.P. S.A. de și împotriva reclamațiilor datorită terților pornite de la utilizarea Site-ului www.generali.ro și în fața tuturor pierderilor, costurilor, acțiunilor, procedurilor, reclamelor, daunelor, cheltuielilor (aici incluzând și costurile și cheltuielile legale), sau răspundere, ce au avut loc sau au fost atribuite în mod direct sau indirect societății Generali S.A.F.P.P. S.A. ca și consecință a utilizării Site-ului sau a neîndeplinirii sau nerespectării prezenților termeni și condiții de către utilizator.

    Utilizatorii își asumă obligativitatea de a nu face următoarele acțiuni:

    • să publice materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem cât și orice sistem sau informație;
    • să publice materiale cu drept de autor, dacă nu este autorul sau dacă nu are permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
    • să publice materiale obscene, defăimatoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații prohibite de prevederile legale în vigoare;
    • să publice o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare incidente.

    În caz de nerespectare a acestor condiții, Generali S.A.F.P.P. S.A și afiliații săi se disociază de autorul acestora, va șterge informațiile respective și poate acționa pe cale legală.

    Informații primite de la Generali S.A.F.P.P. S.A.

    Orice material trimis de Generali S.A.F.P.P. S.A. , de exemplu via e-mail sau prin paginile de World Wide Web, va fi considerat ca nefiind de natură confidențială. Generali S.A.F.P.P. S.A. nu va avea obligații de nici un tip față de acest material și va fi liber să îl reproducă, utilizeze, noteze, prezinte, transforme, să facă lucrări în baza acestuia și să îl distribuie către terți, fără limite. Mai mult, Generali S.A.F.P.P. S.A. va fi liber să utilizeze toate ideile, conceptele, know-how-ul sau cunoștințele tehnice conținute de acest material în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, pentru dezvoltarea, producerea și comercializarea de produse ce utilizează acest material. Oricine trimite un material garantează ca acesta este publicat și acceptă să nu atingă Generali S.A.F.P.P. S.A. prin orice acțiune a terților referitor la acest material.

    Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor / protecția datelor personale

    Când vizitați site-ul web al Generali S.A.F.P.P. S.A, serverul de web înregistrează automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet și site-ul web de pe care ne vizitați. Alte date personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei înregistrări, al unui sondaj de opinie, concurs sau în cursul executării unui contract. Utilizatorul are următoarele responsabilități:

    • să furnizeze date adevărate, exacte și complete, așa cum este cerut de formularul de înregistrare atunci când este cazul;
    • să mențină și înnoiască, atunci când situația cere, datele de inregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete.

    Mai multe informații cu privire la protecția datelor cu caracter personal puteți consulta pe site-ul web al companiei la: Protecția datelor cu caracter personal link sectiune pensii

    Reclamațiile

    Reclamațiile referitoare la funcționarea paginii de internet pot fi depuse în conformitate cu procedura stipulată în secțiunea reclamații.

    Reclamația depusă corespunzator trebuie să conțină cel puțin următoarele date: informații privind identificarea: numele și prenumele acestuia, adresa de e-mail, adresa de corespondență precum și descrierea problemei la care se referă reclamația.

    Privind rezultatul analizei reclamației, Generali înștiințează neîntârziat depunătorul reclamației prin intermediul poștei electronice pe adresa de e-mail oferită de Petent. Reclamațiile vor fi analizate și vor primi raspuns în termen de maxim 30 zile de la data primirii acestora de către Generali.