Search
search icon Inchide

  Caută
  • {{ step }}

  Asigurare RCA online - Calculator RCA Auto

  Cumpără asigurarea RCA de oriunde te-ai afla!

  Date client

  Ai deja cont? Pentru a fluidiza procesul de ofertare și emitere a poliței RCA, îți recomandam sa te loghezi în contul tău.
  Dacă nu ai cont, nu îți face griji. Il vei putea crea în pasul 3, după alegerea ofertei care ți se potrivește.

  Atenție! Polițele pot fi emise doar pe numele titularului de cont Generali. Achiziția online a polițelor RCA este disponibila 24/7.

  Ai uitat datele de logare?

  Date vehicul

  info
  info
  info
  info
  info
  info
  info

  Selectarea modelului va fi disponibilă după completarea câmpurilor:
  Marca, Combustibil, Putere, Capacitate cilindrică, Masa maximă autorizată și Număr de locuri.

  Date șoferi (opțional)

  Dată de început perioadă asigurare

  Cumpărarea on-line a asigurării RCA, cu sau fără clauza de decontare directă, prin prezenta aplicație este limitată la persoane fizice și juridice ce dețin în proprietate (exclus leasing) vehicule din categoria autoturisme (înmatriculate în România sau în vederea înmatricularii în România în cazul autoturismelor noi, nerulate, achiziționate din România), utilizate în scop privat (uz propriu), pentru perioade de asigurare de 6 sau 12 luni.

  Pentru orice alte situații, vă rugăm să vă adresați oricărei agenții Generali, accesând pagina https://www.generali.ro/retea-agentii-generali

  Informare privind protecția datelor cu caracter personal

  Având în vedere că, urmare a faptului că veți completa datele cu caracter personal ale dvs. sau ale altor persoane, Generali va prelucra aceste date în scopul furnizării de servicii de asigurare sau în alte scopuri agreate, după caz, vă rugăm să parcurgeți prezenta Informare privind protecția datelor cu caracter personal:

  În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., informează după cum urmează:

  Pentru a face demersuri în vederea încheierii de contracte de asigurare cu Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A., cu sediul în București, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 1, 6 si 7, Sector 1 (“Generali”), cât și pentru executarea sau, după caz, reînnoirea unui astfel de contract, datele personale, inclusiv, dar fără a se limita la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente de identificare, după caz, date privind sănătatea, imaginea vor fi colectate și prelucrate de către Generali. În consecință, fără a avea la dispoziție datele cu caracter personal necesare, Generali nu va putea să încheie polița de asigurare pe care o soliciți sau, după caz, nu va putea executa contractul de asigurare în care ești/vei fi parte/ale căror efecte se produc față de tine, inclusiv dar fără a se limita la activitatea de plată a despăgubirilor. O eventuală prelucrare ulterioară în scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor și, în măsura în care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunând date agregate, care nu sunt utilizate în sprijinul unor măsuri sau decizii privind o anumită persoană fizică.

  Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de Generali pentru următoarele scopuri:

  • Prestarea serviciilor de asigurare (cotații, managementul riscului, ofertare, emitere, administrare polițe, memento plăți scadente, reînnoiri polițe, instrumentarea și soluționarea daunelor, exercitarea dreptului de regres și/sau, după caz, verificări în scopul prevenirii și identificării potențialelor fraude);
  • Marketing și scopuri statistice, în cazul în care îți exprimi consimțământul pentru acest scop;
  • Îndeplinirea unor obligații legale și cerințe ASF sau ale altor autorități.

  Prelucrarea datelor tale cu caracter personal se face în baza:

  • Contractului de asigurare din care faci parte, pe care soliciți să îl inchei sau în baza căruia soliciți o despăgubire sau, după caz, interesul legitim al Generali de a realiza un management al clienților în vederea subscrierii, precum și de a preveni acordarea nejustificată a plăților de despăgubiri;
  • Consimțământul tău conform Formularului de Acord în acest sens;
  • Unor obligații legale.

  Datele tale cu caracter personal pot fi transferate către: autorități de stat (inclusiv instanțe, autorități fiscale), furnizori de servicii (inclusiv reasiguratori, furnizori de servicii de calculație a primelor, unități reparatoare, clinici, consultanți, experți, dezvoltatori de servicii IT, societăți de arhivare), intermediari, alte companii din Grupul Generali și alți destinatari împuterniciți expres de către Generali, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării.

  Datele tale cu caracter personal colectate pentru încheierea contractului de asigurare, pentru executarea acestuia, inclusiv pentru acordarea de despăgubiri, vor fi reținute în baza de date Generali, pentru faza de ofertare 60 de zile de la data emiterii ofertei și după încheierea contractului, pe perioada în care ești Contractant Generali, Client, beneficiar al despăgubirii (inclusiv terț de contract, în condițiile în care efectele contractului se produc față de tine), la care se va adăuga perioada de timp în care datele sunt necesare pentru exercitarea de către Generali a drepturilor rezultând din contractul/contractele de asigurare și pentru îndeplinirea obligațiilor rezultând din legislație și din reglementările interne privitoare la stocare.

  Ai următoarele drepturi ce rezultă din Regulamentul UE privind protecția datelor cu caracter personal:

  • Dreptul de Acces – poți solicita accesul la datele tale cu caracter personal;
  • Dreptul de Rectificare sau de actualizare – poți solicita companiei să corecteze datele tale cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
  • Dreptul de Ştergere – poți solicita Generali să șteargă datele tale cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele temeiuri:
   • Atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legatură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
   • Îți retragi consimțământul pe care se bazează prelucrarea și dacă nu există alt temei juridic pentru prelucrare;
   • Te opui procesului decizional automatizat și nu există temeiuri juridice întemeiate care să prevaleze pentru prelucrare sau te opui prelucrării în scopuri de marketing direct;
   • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
   • Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta obligația legală în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică companiei;
   • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale.
  • Dreptul de Restricționare – poți solicita Generali să restricționeze modul în care prelucrează datele tale cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele:
   • Contești exactitatea datelor tale cu caracter personal, pentru o perioadă care să permită Generali să verifice exactitatea datelor tale cu caracter personal;
   • Prelucrarea este ilegală și te opui ștergerii datelor cu caracter personal și soliciți în schimb restricția de utilizare a acestora;
   • Generali nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ele sunt solicitate de tine pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție;
   • Te-ai opus prelucrării în conformitate cu dreptul de a obiecta și procesului decizional automatizat, în așteptarea verificării dacă temeiurile legitime ale companiei prevalează asupra temeiurilor tale
  • Dreptul la Portabilitate – poți solicita Generali primirea datelor tale cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent, prelucrabil automat sau, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, să transfere datele tale cu caracter personal către o altă organizație;
  • Dreptul de a obține confirmarea cu privire la faptul că datele cu caracter personal referitoare la tine sunt sau nu prelucrate și comunicate într-o formă inteligibilă;
  • Dreptul de a modifica sau retrage consimțământului. Acest drept se aplică numai dacă a fost colectat consimțământul tău – îți poți retrage oricand consimtamantul pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal pentru care ai dat consimțământul, fără a aduce atingere legalității consimțământului dat înainte de revocare;
  • Dreptul la opoziție – poți să te opui prelucrării datelor tale cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care Generali demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea;
  • Dreptul de a ți se comunica orice rectificare sau ștergere sau restricționare a prelucrării;
  • Dreptul de a fi notificat în caz de încălcare a securității datelor;
  • Dreptul să depui o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

  Te rugăm ca, în cazul în care, în vederea încheierii sau executării unui contract de asigurare cu Generali, ne transmiți (și) datele cu caracter personal ale altei persoane, să comunici prezenta Informare persoanei respective și să iei Acordul acesteia, în cazurile aplicabile. În cazul în care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, părintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

  Pentru orice solicitări pe care le poți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau la retragerea consimțământului, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați Generali la adresa de e-mail: protectiadatelor.ro@generali.com , în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor și/sau la adresa poștală menționată mai sus.

  Protectia datelor cu caracter personal in cadrul Generali

  Alege
  Perioadă
  {{ offer.period }} luni
  decontare directă
  Clasa
  {{ offer.class }}
  Preț
  496 lei
  cu decontare directă

  Alege oferta care ți se potrivește.

  Confirmă că ai luat la cunoștință despre documentul de informare privind produsele de asigurare.

  Asigurarea ta RCA

  arrows-expand

  Numărul tău de telefon a fost confirmat cu succes!
  Te rugăm să introduci numărul de poliță așa cum apare pe polița ta: cu cifre, litere sau caractere.
  Exemple orientative (seriile pot să difere):
  Polița PAD: RA-00200152123456
  Polița VIAȚA: 12345678S
  Polița RCA: RO/05/M3/NP123456789
  Polița TRAVEL: QSP12345678
  Polița CASCO sau LOCUINȚĂ: 3000001234567

  Numărul tău de polită a fost confirmat cu success!
  Te rugăm sa-ți confirmi identitatea pentru a finaliza procesul de inregistrare!

  Număr poliță de asigurare

  Foto document de identitate

  Încarcă documentul de identitate. Formate acceptate: jpg, jpeg, png, gif

  Ești logat ca {{ user.email }}.

  Dacă este necesar, actualizeaza-ti datele în secțiunea dedicată din "Contul meu".

  Datele furnizate în pasul 1 nu corespund cu cele asociate contului tău.
  Diferă {{ errors.step_3.user_data_not_matched.length === 1 ? 'campul' : 'campurile'}}: {{ errors.step_3.user_data_not_matched.join(', ') }}.
  Actualizează-ți datele în secțiunea dedicată din "Contul meu".

  Asigurarea ta RCA

  arrows-expand

  ÎNTREBĂRI FRECVENTE

  • CE ESTE ASIGURAREA RCA?

   Asigurarea RCA este asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.

  • CINE ESTE DESPĂGUBIT ÎN CAZ DE ACCIDENT?

   În caz de accident, despăgubită este persoana prejudiciată care a suferit un prejudiciu prin producerea unui risc acoperit printr-un contract RCA (vezi daune RCA).

  • CÂND NU SE ACORDĂ DESPĂGUBIRI?

   Principalele situații când Asiguratorul nu va plăti despăgubiri sunt:

   • prejudiciile și vătămările produse conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului și bunurilor acestuia
   • vehiculul avariat și vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al soților;
   • bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna;
   • prejudiciile au fost produse bunurilor aparținând persoanelor fizice sau persoanelor juridice, dacă au fost provocate de un vehicul aflat în proprietatea ori utilizat de aceeași persoană fizică sau juridică.
  • CUM SE ÎNCASEAZĂ DESPĂGUBIREA ÎN URMA UNUI ACCIDENT?

   După exprimarea în scris a acceptului cu privire la oferta de despăgubire, plata se efectuează conform indicațiilor persoanei prejudiciate, cu respectarea legislației în vigoare.
   Cuantumul despăgubirii plătite se poate reanaliza la solicitarea persoanei prejudiciate pe baza documentelor justificative depuse ulterior plății. Asiguratorul RCA răspunde solicitării de reanalizare prevăzute în termen de 10 zile lucrătoare, după cum urmează:

   • efectuând plata diferenței de despăgubire justificată;
   • notificând în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care a respins pretențiile formulate.
  • PE CE PERIOADE SE POT ÎNCHEIA ASIGURĂRILE RCA?

   Asigurarea auto obligatorie RCA se încheie pe perioada determinată astfel:

   • pentru vehiculele înmatriculate ori înregistrate în România, pe o perioadă cuprinsă între 1 lună și 12 luni, multiplu de o lună, după caz;
   • pentru vehiculele pentru care se solicită asigurarea în vederea înmatricularii / înregistrarii permanente în România, pe o perioadă cuprinsă între 1 lună și 12 luni, multiplu de o lună, după caz, dacă proprietarul face dovada înregistrarii fiscale a vehiculului respectiv pe numele său;
   • pentru vehiculele înmatriculate / înregistrate în alte state membre, pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de cel mult 30 de zile de la data dobândirii proprietații, dovedită cu documente justificative;
   • pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioada de cel mult 30 de zile;
   • pentru vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulație, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile.
  • CUM SE CALCULEAZĂ PRIMA UNEI POLIȚE RCA?

   Asigurătorii RCA stabilesc tarifele de primă pe segmente de riscuri omogene, pe perioade de un an, calculate pe principii actuariale general acceptate.

  • CUM ALEGEM POLIȚA RCA PENTRU PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE?

   Când îți faci RCA, ia în considerare și alți factori în afară de valoarea primei, cum ar fi solvabilitatea și seriozitatea firmei.
   Asigurătorul este girantul tău, adică cel care îi plătește pe cei păgubiți. Iar asta înseamnă că trebuie să alegi un partener de încredere.

  • CUM FOLOSIM CALCULATORUL RCA?

   La noi, e simplu să faci un calcul RCA! Tot ce ai de făcut este să completezi formularul de pe site cu datele personale și datele autovehicului tău.
   Calculatorul online RCA (similar cu calculatorul online CASCO) îți oferă rezultatele în doar câteva secunde.
   Ține minte că pentru calculul unei prime de asigurare este nevoie să menționezi: tipul de persoană (persoană fizică sau persoană juridică și să completezi CNP sau CUI), județul și localitatea asiguratului, starea autovehicului (înmatriculat/în vederea înmatriculării) și datele tehnice ale autovehiculului. După completarea datelor, vei obține prima de asigurare în doar câteva secunde.