Search
search icon Inchide

  Caută

  Reclamații / SAL FIN

  Poți depune o reclamație dacă exista o relație contractuală între tine sau moștenitorii legali și Generali Pensii.

  Formularul de reclamații îl găsești aici.

  Cum poate fi trimisă o reclamație?

  Poți trimite o reclamație prin Poștă sau Direct la sediul societății: București, sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, etaj 1, cod poștal 011857 sau la adresa de email: reclamatiipensii.ro@generali.com

  Reclamațiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare, dar sunt înregistrate cu mențiunea că nu pot fi adresate.

  Cum sunt soluționate solicitările și reclamațiile?

  Toate solicitările și reclamațiile, indiferent de modul în care au fost trimise, sunt înregistrate, tratate cu promptitudine și analizate cu atenție.

  Dorim rezolvarea acestora pe cale amiabilă, prin oferirea de soluții în conformitate cu legislația în vigoare, dar și cu procedurile interne de lucru, oferind transparență și toate explicațiile necesare. Răspunsul la orice solicitare sau reclamație se transmite prin unul din canalele de comunicare, în termen de 30 de zile.

  Soluționarea alternativă a litigiilor

  Informare

  Potrivit art. 23* din Regulamentul nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar non bancar (SAL-FIN), în vigoare de la 19.05.2016, cu modificarile si completarile ulterioare, entitățile autorizate de ASF au obligația informării participanților cu privire la dreptul acestuia de a apela la soluționarea alternativă a litigiilor.

  Această informare o poți descărca de aici.