Search
search icon Inchide

  Caută

  Combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

  Declarația Generali și cadrul legal

  Generali România, parte din Grupul Generali, s-a angajat ferm în a participa la eforturile internaționale de combatere a spălării banilor, a finanțării activităților teroriste și a sancțiunilor internaționale.

  Grupul Generali a implementat un program global de conformitate privind combaterea spălării banilor („AML”) bazat pe risc („Program AML”) conceput pentru a respecta legile și reglementările AML în Italia și Europa, inclusiv Directiva (UE) 2015/849 (a 5-a Directivă împotriva spălării banilor) și alte legi și reglementări aplicabile referitoare la prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului în jurisdicțiile în care activează Generali. Programul AML oferă îndrumări tuturor angajaților și persoanelor care acționează în numele Grupului, cerându-le să desfășoare activități în conformitate cu legile, regulile și reglementările AML aplicabile.

  În România cadrul legal care definește setul minim de măsuri de cunoaștere a clientelei este:

  • Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.
  • Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismuluicu modificările și completările ulterioare.

  Grupul Generali a stabilit un program de conformare cu privire la combaterea spălării banilor, a finanțării activităților teroriste și a sancțiunilor internaționale care constă în:

  1. (i) proceduri, sisteme, precum și controale interne concepute pentru a respecta regimurile de sancțiuni aplicabile;
  2. (ii) roluri și responsabilități pentru implementarea și funcționarea programului de cunoaștere a clientelei;
  3. (iii) conformitate și testare independentă;
  4. (iv) un program de formare continuă;
  5. (v) raportarea și păstrarea evidenței.

  De ce avem nevoie de suportul tău?

  Știm că pare birocratic momentul în care cerem multe informații și documente, dar este o măsură indicată astfel încât să asigurăm corectitudinea și completitudinea datelor. În calitate de asigurator, respectiv administrator de pensii private, avem obligația legala de a aplica procedurile de cunoaștere a clientelei și de a avea informații actualizate la zi cu privire la clienții noștri.

  Suntem într-un proces continuu de căutare a celor mai ușoare metode de a simplifica experiența ta cu noi.

  Ce presupune colectarea datelor personale și actualizarea acestora?

  Îți solicităm informațiile care sunt necesare pentru documentarea activității pe care dorim să o facem împreună (ofertă și/sau poliță de asigurare sau act de aderare fond de pensii) . Periodic vom avea nevoie de a actualiza datele colectate inițial.

  E un proces riguros și continuu prin care ne dorim să-ți oferim încrederea că Generali s-a angajat în eforturile de a menține sustenabil activitățile economice și nu tolerează activități infracționale din sfera economico-financiară.

  În egală măsură este important și pentru tine să avem datele personale actualizate, să ne pui la dispoziție informațiile și documentele de care avem nevoie fie atunci când primești o notificare de la noi, fie atunci când știi că s-au schimbat informațiile pe care le avem deja despre tine. De exemplu, fie că ești persoana fizică sau juridică, când îți schimbi domiciliul sau adresa de email și nu ne comunici acest lucru, există riscul de a nu primi notificări sau informații importante legate de polița ta de asigurare sau după caz de contul personal aferent pensiei tale private.

  De ce vrem să ne cunoaștem și mai bine?

  • Pentru a avea înregistrate informațiile tale corecte în sistemele noastre și pentru a ne asigura că documentele pe care le-am emis pentru tine sunt corecte;
  • Informațiile de contact ne ajută să-ți trimitem corect informări care sunt de interes pentru tine în relația ta cu Generali

  Cum îți poți actualiza datele personale?

  Poți lua legătura cu intermediarul tău sau poți completa formularul online aici selectând “Actualizarea datelor cu caracter personal” aferentă entității Generali cu care ai un contract încheiat.

  Dacă ești persoană fizică ce date cu caracter personal/informații sunt necesare?

  Pentru deschiderea relației contractuale, dacă ești persoană fizică, avem nevoie cel puțin de următoarele informații:

  1. a. numele și prenumele;
  2. b. data și locul nașterii;
  3. c. codul numeric personal sau un alt element unic de identificare similar;
  4. d. seria și numărul actului de identitate, data expirării și emitentul acestuia;
  5. e. adresa la care locuiești și tipul acesteia, respectiv dacă este adresa de domiciliu, reședință, etc;;
  6. f. cetățenia;
  7. g. rezidența fiscală;
  8. h. ocupația și, după caz, numele angajatorului ori natura activității respective;
  9. i. numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică (e-mail), dacă există;
  10. j. scopul și natura relației de afaceri cu Generali, mai exact de ce dorești să deschizi/menții relația cu Generali;
  11. k. sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în derularea relației cu Generali;
  12. l. dacă te încadrezi în categoria persoanelor expuse public sau ești membru al familiei unei persoane expuse public ori ești o persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public;
  13. m. informațiile referitoare la beneficiarul real, dacă este diferit de client, evidențiate la pct. a) – l) de mai sus, și anume: natura relației, numele și prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal sau un alt element unic de identificare similar, țara în care locuiește, cetățenia, activitatea pe care o desfășoară, încadrarea în categoria persoanelor expuse public / membru al familiei unei persoane expuse public / persoana cunoscută ca asociat / apropiat al unei persoane expuse public.

  Dacă ești persoană juridică: Ce date sunt necesare?

  Pentru deschiderea relației contractuale, dacă ești persoană juridică, avem nevoie cel puțin de următoarele informații: atât pentru persoana juridică, precum și pentru persoana fizică/ persoanele fizice care o vor reprezenta în relația cu Generali.

  Informațiile minime referitoare la persoana juridică includ:

  1. a. denumirea;
  2. b. forma juridică respectivă;
  3. c. codul de identificare fiscală și/ sau numărul de înregistrare de la Registrul Comerțului sau informația echivalentă pentru persoanele juridice străine;
  4. d. sediul social și, dacă este cazul, sediul real;
  5. e. rezidența fiscală;
  6. f. numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică (e-mail), după caz;
  7. g. tipul și natura activității desfășurate;
  8. h. informații despre persoanele care reprezintă clientul în relația cu Generali;
  9. i. scopul și natura relației de afaceri cu Generali;
  10. j. informațiile referitoare la beneficiarul real, atât pentru societățile guvernate de legea română, cât și pentru entitățile corporative străine: natura relației, numele și prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal sau alt element unic de identificare similar, țara în care locuiește, cetățenia, natura activității pe care o desfășoară, încadrarea în categoria persoanelor expuse public/ membru al familiei unei persoane expuse public/ persoana cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.

  Informațiile minime referitoare la persoana fizică reprezentant al clientului persoană juridică includ:

  1. a. numele și prenumele;
  2. b. data și locul nașterii;
  3. c. codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;
  4. d. seria și numărul actului de identitate, precum și data de expirare și emitentul acestuia;
  5. e. adresa la care locuiește și identificarea regimului juridic al acesteia, respectiv dacă este domiciliu, reședință ori alt tip de atribut de identificare de același tip;
  6. f. cetățenia.

  Informațiile minime referitoare la beneficiarul real includ:

  1. a. natura relației care a generat calificarea în această calitate;
  2. b. numele și prenumele;
  3. c. data și locul nașterii;
  4. d. codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;
  5. e. adresa completă;
  6. f. cetățenia;
  7. g. natura activității pe care o desfășoară;
  8. h. țara de rezidență fiscală și, dacă este cazul, numărul de identificare fiscală (NIF).

  Cum implementăm cerințele de cunoaștere a clientelei?

  • Solicităm documente pentru identificarea ta in calitate de client și facem, după caz, și verificări;
  • În cazul in care tu reprezinți o companie care are o relație de afaceri cu Generali, este necesar să știi că solicităm documente sau facem demersuri pentru a obține informații din surse publice cu privire la identificarea beneficiarului real și adoptăm măsuri pentru a verifica identitatea acestuia;
  • Monitorizăm în permanență relația cu tine și cu toți clienții;
  • Solicităm informații și facem verificări dacă pe parcursul relației de afaceri între tine și Generali apare vreo persoană expusă public;
  • Verificăm dacă o persoană care pretinde ca acționează în numele tău, client Generali a fost autorizată sau este îndreptățită legal (moștenitorul) în acest sens.

  Cine sunt persoanele expuse public?

  a) Persoanele expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante. Iată câteva exemple: șef de stat, șef de guvern, ministru, ministru adjunct, secretar de stat, membru al Parlamentului sau al altui organ legislativ central similar, membru al organului de conducere al unui partid politic, membru al curților supreme / curților constituționale / altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac, membru al conducerii din cadrul curților de conturi sau din cadrul consiliilor băncilor centrale, ambasador, însărcinat cu afaceri și ofițer superior în forțele armate, membru al consiliilor de administrație și al consiliilor de supraveghere sau funcție de conducere a regiilor autonome / a societăților cu capital majoritar de stat / a companiilor naționale, director / director adjunct / membru al consiliului de administrație sau al organului de conducere a unei organizații internaționale.

  b) Membrii de familie ai persoanei expuse public:

  • Soțul / soția persoanei expuse public sau concubinul acesteia/ persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare acelora dintre soți;
  • Copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare acelora dintre soți;
  • Părinții.

  c) Persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public.

  Ce înseamnă sursa fondurilor?

  Sursa fondurilor reprezintă proveniența fondurilor implicate în relația de afaceri sau în tranzacția ocazională pe care o persoană fizică sau o persoană juridică o desfășoară cu Generali.

  De ce te întrebăm de sursa fondurilor atunci când vrei să închei o poliță/un act de aderare la fondul de pensii facultativ Stabil de la Generali?

  Generali România se supune Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și pentru modificarea și completarea unor acte normative, conform Regulamentului ASF nr. 13/2019. Conform legii, avem obligația de a raporta Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor orice tranzacție cash mai mare de 10.000 Euro, aici sau în străinătate, indiferent dacă tranzacția se realizează printr-o singură operațiune sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătura între ele.

  Cât de des trebuie să îți actualizezi datele?

  1. Actualizarea datelor la inițiativa ta: imediat ce intervine o schimbare asupra informațiilor/ documentelor furnizate anterior (de exemplu: schimbarea actului de identitate, a domiciliului, a numărului de telefon etc).

  2. Actualizare periodică la inițiativa Generali

  Datele se actualizează periodic, respectiv ori de câte ori va fi necesar, în funcție de specificul fiecărui client în parte, în baza unei analize specifice. În acest sens veți primi comunicări speciale.

  Ce se întâmplă dacă nu îți actualizezi datele?

  În cazul în care nu îți actualizezi datele, începem să luăm măsuri graduale, începând cu refuzul acordării de produse/servicii noi și continuând cu blocarea accesului la produsele existente, neactualizarea putând să aibă drept consecință chiar și închiderea relației contractuale, respectând prevederile legislative specifice.

  Ce înseamnă FATCA și CRS-DAC2?

  Pentru mai multe informații puteți consulta pagina dedicată aici

  În ce mod respectă aceste întrebări reglementările GDPR?

  Toate datele sunt colectate în baza Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform Regulamentului ASF nr. 13/2019.

  Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal puteți consulta informațiile de aici

  Ce este beneficiarul real?

  Beneficiarul real (eng. Ultimate Beneficiary Owner – UBO) este orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/ sau persoana fizică sau juridică în numele ori în interesul căruia/ căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

  Beneficiarul real al unui cont deținut de un client persoană fizică este chiar persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție.

  Beneficiarul real al unei structuri de tip entitate juridică este persoana fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/ sau persoana fizică în numele căruia/ căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate. Definiția beneficiarului real se aplică atât societăților guvernate de legea română, cât și entităților corporative străine. Drept urmare, în determinarea beneficiarului real, dispozițiile legale se aplică și pentru societățile guvernate de o lege străină, ce dețin participații într-o societate guvernată de legea română.

  A nu se confunda termenul de beneficiar al unui contract de asigurare sau al unui act de aderare cu terminologia de „beneficiar real”.

  În cazul pensiei private, beneficiarul este participantul. Doar in caz de deces al participantului, beneficiar devine mostenitorul legal.

  În cazul unei polițe de asigurare, beneficiarul asigurării este persoana desemnată de asigurat sau de contractant să primească indemnizația de asigurare.