Search
search icon Inchide

  Caută

  Cadrul general FATCA/ CRS-DAC2

  Te invitam să citești în cele ce urmează mai multe aspecte referitoare la FATCA/ CRS-DAC2 astfel încât să înțelegi cadrul general legislativ și cum te impactează pe tine în calitate de client Generali pentru o polița de asigurare de viață.

  O preocupare constantă a tuturor statelor lumii a fost cel legat de identificarea și stoparea unor tentative de fraudă sau evaziune fiscală la nivel global. Dar acest lucru se poate realiza dacă toate țările lumii cooperează/comunică între ele cu privire la acest aspecte, iar cheia cooperării fiscale internaționale este schimbul eficient de informații. Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE) a fost în fruntea eforturilor internaționale de promovare a tuturor formelor de schimb de informații – inclusiv la cerere, spontan și automat – încă de la înființarea Grupului de lucru pentru evaziune și fraudă fiscală în 1971.

  Așadar schimbul de informații are ca scop realizarea cooperării fiscale la nivel mondial prin punerea în aplicare a standardelor fiscale internaționale și a altor instrumente pentru a pune capăt secretului bancar și pentru a combate evaziunea fiscală.

  Pentru stabilirea unor standarde înalte de transparență fiscală și de schimb de informații o serie de acorduri internaționale și prevederi legislative au fost adoptate la nivel internațional inclusiv în România.

  Despre FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

  Ce este FATCA?

  FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act) reprezintă un set de măsuri legislative adoptate în luna martie 2010 de către Senatul Statelor Unite ale Americii (SUA) cu scopul de a preveni și reduce evaziunea fiscală generată de activitatea transfrontalieră a rezidenților americani.

  Conform acestor prevederi din legislația americană, a fost instituită obligația pe cale unilaterală, pentru instituțiile financiare nerezidente în SUA (inclusiv pentru instituțiile financiare române) la care cetățenii sau rezidenții americani au deschise conturi, de a transmite în mod automat, direct sau prin intermediul autorităților fiscale ale statelor lor de rezidență, informații financiare legate de cetățenii sau rezidenții americani respectivi.

  România și Statele Unite ale Americii au semnat un Acord pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și implementarea măsurilor FATCA. Baza legală pentru sistemul FATCA este reprezentată de Legea nr. 233/2015 privind ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București la 28 mai 2015.

  Conform pachetului legislativ FATCA, orice instituție financiară din România, are obligația de a furniza fiscului american informații referitoare la clienții cu cetățenie americană sau care au obligații fiscale față de S.U.A.. Datele furnizate cuprind informații privind: conturile acestora, titulari, adrese, solduri sau operațiuni efectuate.

  Care este baza legală pentru raportarea FATCA?

  Acordul interguvernamental (IGA) încheiat între România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și implementarea FATCA („Acordul FATCA”) a fost semnat la București, la data de 28 mai 2015 și a intrat în vigoare la data de 3 noiembrie 2015. România este inclusă pe lista țărilor IGA1 cu care autoritățile americane consideră că s-a ajuns la un acord de fond.

  Mai multe detalii pot fi regăsite accesând linkul: https://mfinante.gov.ro/domenii/impozite/acordul-fatca

  IGA reprezintă un set de reguli stabilite de comun acord între România și SUA, prin intermediul cărora sunt definite produsele care intră în scopul FATCA, produsele exceptate, condițiile de identificare ale clienților, condițiile de raportare și alte detalii care vizează conformarea cu cerințele FATCA.

  Detalii despre datele pe care vor fi raportate către IRS se regăsesc în Legea nr. 233/2015 și în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (care a fost ajustată și completată prin Ordonanța de urgență 102/2022)

  Raportarea către SUA se va face prin intermediul autorității fiscale din România (ANAF).

  Ești client GENERALI? Ce trebuie să știi?

  • În primul rând, este responsabilitatea ta, în calitate de client să ne furnizezi toate informațiile necesare atunci când completezi o cerere de asigurare pentru a determina o cunoaștere adecvată. Atunci când dorești să închei o poliță de viață este necesar să completezi toate informațiile cerute prin formularele puse la dispoziție de Generali Asigurări și să trimiți documente suport. Pentru FATCA/CRS-DAC2 toate aceste informații și documente reprezintă formulare de auto certificare.
  • Nu trebuie să te îngrijorezi cu privire la datele tale personale. Generali Asigurări depune eforturi constante în protejarea datelor cu caracter personal. Poți citi mai multe informații aici;
  • Nu iți vom putea încheia o poliță de asigurare dacă nu ne pui la dispoziție toate informațiile. În cazul în care dorești o poliță de viață, nu vom putea colabora dacă lipsesc informații si/sau documente necesare pentru a permite atât o identificare completa cât și (daca este cazul) o raportare corectă pentru FATCA/CRS-DAC2;
  • Indiferent de tipul de poliță, poți solicita verificarea, rectificarea și actualizarea datelor personale. Poți accesa formularul de aici;
  • Dacă dorești informații cu privire dacă datele tale au fost prelucrate în scop FATCA/CRS-DAC2, poți solicita oricând o astfel de informație de la Generali. Menționăm că Generali Asigurări prelucrează datele tuturor clienților săi în scop FATCA/CRS-DAC2 conform legislației în vigoare;
  • Dacă ai furnizat anterior o declarație pe propria răspundere privind statutul FATCA/CRS-DAC2 și datele tale (inclusiv cele cu privire la rezidența ta fiscală) s-au modificat ai obligația de a înștiința Generali Asigurări pentru actualizare.
  • Îți reamintim că, așa cum prevede legislația, în scopul FATCA sunt contractele de asigurare de viață cu valoare de răscumpărare și contractele de asigurare cu rentă viageră. Din portofoliul de produse Generali în scopul FATCA sunt contractele cu componenta de investiție/economisire și care au valoare de răscumpărare. Contractele de asigurare de viață doar cu componenta de protecție, contractele de asigurare de viață de tip bancassurance, contractele de asigurare de viață de grup, contractele de pensii private și facultative nu sunt în scopul FATCA.
  • Produsele Generali Asigurări active care intra sub incidența FATCA sunt: Practic Plus și Majorat.

  Despre Common Reporting Standard (CRS) & DAC2

  Ce este CRS?

  CRS (Common Reporting Standard) este standardul global acceptat cu privire la schimbul automat de informații privind conturile financiare. CRS are ca scop prevenirea evaziunii fiscale și îmbunătățirea conformării fiscale internaționale, prin dezvoltarea relațiilor dintre statele semnatare, cu privire la asistența reciprocă în domeniul fiscal.

  Directiva nr. 2014/107/UE – DAC2 a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE este prevederea europeană care reprezintă cadrul legal pentru schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal. Astfel, în decembrie 2014, Uniunea Europeană a adoptat textul Standardului Comun de Raportare al OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), și anume CRS (Common Reporting Standard), prin modificarea Directivei nr. 2014/107/UE – DAC2. Conform acesteia, fiecare Stat Membru al Uniunii Europene a trebuit să ia măsurile necesare pentru a impune instituțiilor sale financiare raportoare să aplice normele de raportare și de precauție și să asigure respectarea acestora.

  România a aderat la acest Standard și în acest sens a fost adoptată Legea nr. 70/2016 din 25 aprilie 2016 privind Ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare.

  În calitatea sa de țară membră a Forumului Global privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale din cadrul OCDE, România și-a asumat implementarea eficientă a Standardului Comun de Raportare și inițierea fluxului de schimb automat de informații, precum și sprijinirea inițiativelor proprii ale organizației în domeniul confidențialității și protecției datelor.

  Conformarea Generali Asigurări pentru FATCA/CRS – DAC2

  Generali Asigurări a fost înregistrată în scopul FATCA la Internal Revenue Service (IRS) cu statusul Registered Deemed-Compliant – Reporting Model 1 și are Global Intermediary Identification Number (GIIN): GFYUYY.00091.ME.642. /p>

  GENERALI ASIGURĂRI ASIGURARE REASIGURARE (numită în continuare Generali Asigurări), conform cerințelor legale face parte din categoria instituțiilor financiare din afara S.U.A. care are obligația:

  • Să identifice și să obțină informații cu privire la clienții săi pentru a stabili care sunt clienții raportabili catre S.U.A. sau catre alte jurisdicții;
  • Să raporteze anual către A.N.A.F. informațiile deținute despre clienții raportabili.

  Care este baza legală pentru raportarea CRS – DAC2?

  Începând cu 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare noul Cod de Procedură Fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, care pune în aplicare Directiva 2014/107 /EU privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal.

  În baza cerințelor legale, Generali Asigurări este obligată să aplice măsuri de identificare a rezidenților fiscali străini, persoane fizice și juridice, care dețin contracte de asigurare de viață și să raporteze titularii de cont (contractanți/asigurați/beneficiari) către autoritățile fiscale din România. Mai multe informații poți regăsi și în Ordinul nr. 1939/2016 privind stabilirea instituțiilor financiare care au obligația de declarare, categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile financiare.

  Care sunt datele culese de catre Generali România și raportate către ANAF în scop de FATCA/CRS – DAC2?

  • În cazul în care ești persoană fizică, titular de cont și persoană raportabilă: numele, adresa, jurisdicția de rezidență, numărul/numerele de identificare fiscală (NIF) și data și locul nașterii, precum si alte date din documentul tău de identitate și din documentul de rezidență fiscală Dorești sa vezi ce date sunt solicitate de autoritate în acest caz? Click aici
  • În cazul în care reprezinți o persoană juridică care este titular de cont și care este identificată ca având una sau mai multe persoane care controlează și care fac obiectul raportării:
   • numele, adresa, jurisdicția de rezidență și numărul/numerele de identificare fiscală (NIF) ale persoanei juridice;
   • numele, adresa, jurisdicția/jurisdicțiile de rezidență și numărul/numerele de identificare fiscală (NIF) ale persoanelor și data și locul nașterii fiecărei persoane raportabile;
   • numărul de cont sau echivalentul;

   Dorești sa vezi ce date sunt solicitate de autoritate în acest caz? Click aici

  • Soldul sau valoarea contului, inclusiv, în cazul unui contract de asigurare cu valoare de răscumpărare sau al unui contract cu rentă viageră, valoarea de răscumpărare, valabilă la sfârșitul anului calendaristic relevant, în cazul în care contul a fost închis în cursul anului în cauza, valoarea ultimei tranzacții imediat înainte de închiderea contului.
  • Cuantumul brut total plătit sau creditat titularului de cont în legătura cu respectivul cont în cursul anului calendaristic, în legătură cu care Generali este debitoare sau datoare să îl plătească, inclusiv cuantumul agregat al oricăror rambursări plătite titularului de cont în cursul anului calendaristic.

  Care este lista țărilor care intră în scopul schimbului internațional de date ?

  Ești client Generali și ai mai multe întrebări referitoare la FATCA/CRS-DAC2 poți consulta răspunsurile de mai jos:

  Unde pot citi mai multe detalii despre FATCA/CRS – DAC2?

  Pentru mai multe detalii despre FATCA/ CRS / DAC2 poți consulta următorul link: Întrebări frecvente (anaf.ro)

  Sunt client Generali România. Mi se aplică FATCA sau CRS- DAC2?

  Ești client al Generali Asigurări pentru o poliță de viață și ai rezidenta fiscală în afara României atunci trebuie să știi ca în scopul FATCA/CRS-DAC2 intră atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice din SUA/țările care au aderat la schimbul internațional de informații și care obțin venituri impozabile în afara țării de rezidență.

  Ce trebuie să faci din perspectiva FATCA/CRS- DAC2 în cazul în care dorești o poliță de viață?

  Dacă ai rol de contractant/beneficiar pe o cerere de asigurare de viață cu componenta de investiție atunci trebuie pui la dispoziție documente de identitate și să declari pe propria răspundere dacă ești sau nu ești cetățean american sau rezident SUA/alt stat prin completarea unui scurt chestionar specific de pe cererea de asigurare/formularele de modificare la aniversarea contractelor în vigoare/ formularele de reactivare a contractelor/ formularele de maturitate / formularele de răscumpărare a contractelor existente.

  Ce inseamna TIN/ NIF?

  TIN-ul (tax identification number) sau NIF reprezintă Numărul de Identificare Fiscală alocat unei persoane și este folosit de autoritatea locală pentru aplicarea regulilor din punct de vedere fiscal.

  Poți afla mai multe informații cu privire la structura TIN în următorul link: Tax identification numbers (TINs) – Organisation for Economic Co-operation and Development (oecd.org)

  Cum știi unde este rezidența fiscală în cazul în care ești o persoana fizică care părăsește România?

  Principalele elemente care sunt luate în considerare pentru stabilirea rezidenței tale (persoană fizică) care părăsește România sunt:

  • Localizarea domiciliului: România/alt stat;
  • Existența unei locuințe permanente în România/sau în alt stat, locuință care poate fi în proprietate sau închiriată ori care rămâne disponibilă oricând pentru această persoană și/sau familia sa;
  • Identificarea unde este amplasat centrul intereselor tale vitale în România/alt stat;
  • Pleci din România pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.

  Alte elemente care pot fi luate în considerare la identificarea rezidenței fiscale, dar numai împreună cu elementele menționate mai sus:

  • autovehicule înregistrate în România/statul străin;
  • permis de conducere emis de autoritățile competente din România/statul străin;
  • pașaport emis de autoritățile competente din România/statul străin;
  • ești persoană asigurată la sistemul asigurărilor sociale din România/statul străin în toată perioada în care ai stat în străinătate/România;
  • ești persoană asigurată la sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România/statul străin pe parcursul perioadei în care stai în străinătate/România.

  În cazul în care ești persoană fizică română care părăsește România definitiv și nu mai ai domiciliu în țara noastră, rezidența obținută în alt stat nu va fi afectată de revenirile ocazionale în România.

  Poți citi mai multe despre rezidență fiscală în Ghidul ANAF

  Cum știi dacă ești o „persoană din SUA” și ti se aplica cerințele FATCA?

  Ghidul FATCA se referă la termenul ”persoană din Statele Unite” (persoană fizică sau juridică) și aceasta poate fi oricare dintre următoarele:

  • Un cetățean sau rezident al Statelor Unite
  • Un parteneriat domestic (organizat în Statele Unite)
  • O corporație națională (constituită în Statele Unite)
  • Orice succesiune, alta decât o succesiune străină
  • Orice trust, dacă o instanță din Statele Unite poate exercita o supraveghere primară asupra administrării trustului, iar una sau mai multe persoane din Statele Unite au autoritatea de a controla toate deciziile importante ale trustului
  • Guvernul Statelor Unite, un stat sau districtul Columbia (inclusiv orice agenție, instrument sau subdiviziune politică a acestora)
  • Un client ar putea fi considerat rezident al SUA în scopuri fiscale în virtutea timpului petrecut în SUA, în conformitate cu testul prezenței substanțiale. Testul trebuie aplicat în fiecare an în care persoana fizică se află în Statele Unite
  • Studenții (vize F1, OPT, J1, Q) sunt considerați străini nerezidenți pentru o perioadă de până la cinci ani și sunt scutiți de testul prezenței substanțiale pentru o perioadă de cinci ani
  • Profesorii și cercetătorii (vize J1, Q) sunt considerați străini nerezidenți pentru o perioadă de până la doi ani și sunt scutiți de testul prezenței substanțiale pentru o perioadă de doi ani
  • Pentru ceilalți titulari de vize H1B, L1 și alți titulari de vize, pentru a îndeplini testul prezenței substanțiale, o persoană străină trebuie să fie prezentă fizic în Statele Unite timp de cel puțin 31 de zile în anul în curs și să fie prezentă fizic 183 de zile în perioada de trei ani care include anul în curs și cei doi ani imediat precedenți, numărând:
  • toate zilele în care persoana a fost prezentă în anul în curs și
  • 1/3 din zilele în care persoana a fost prezentă în anul anterior anului în curs și
  • 1/6 din zilele în care persoana a fost prezentă în penultimul an.
  • Titularii de vize de studii F și J trebuie să excludă cinci ani calendaristici de prezență în scopul testului prezenței substanțiale
  • Titularii de vize J pentru persoanele care nu sunt studenți trebuie să excludă doi ani

  Ce se întâmplă dacă nu dorești să pui la dispoziția Generali Asigurări toate informațiile necesare în stabilirea statusului FATCA/CRS-DAC2?

  În primul rând, este responsabilitatea ta, în calitate de client clientului să ne furnizeze toate informațiile necesare pentru a încheia o cerere de asigurare. Dacă refuzi să furnizezi toate informațiile necesare pentru stabilire dacă ești în scop FATCA/CRS-DAC2, nu te putem accepta în relația cu GENERALI România.

  În cazul în care ești un potențial client și ești cetățean SUA și soțul/soția este cetățean român, amândoi trăiți și munciți în România. Obținerea cetățeniei române este utilă pentru a evita consecințele FATCA?

  După obținerea cetățeniei române, tu vei avea cetățenie dublă și vei continua să fii în scopul FATCA în calitate de persoană SUA. Pentru autoritățile fiscale din SUA, tu rămâi cetățean SUA atât timp cât nu ai renunțat oficial la cetățenia SUA. În cazul în care ai renunțat la cetățenia SUA, trebuie să pui la dispoziția Generali Asigurări o adeverință de renunțare la cetățenia SUA.

  Ești potențial client pentru o poliță de viață a Generali Asigurări, te-ai născut în SUA, dar nu ai locuit acolo. Consideri totuși că nu ești cetățean SUA. Cum este tratat acest aspect din punctul de vedere al FATCA?

  Spre deosebire de alte jurisdicții, răspunderea fiscală SUA este atașată cetățeniei și nu statutului de rezidență, ceea ce înseamnă ca cetățenii SUA care locuiesc în străinătate trebuie să depună anual declarațiile SUA de venit la nivel global indiferent de locația de rezidență. Locul nașterii în SUA este considerat un indiciu prin care un client poate fi considerat a fi în scopul FATCA și astfel trebuie clarificat statusul FATCA.

  Ai o poliță de viață la Generali și vrei să te asiguri ca are informațiile corecte și la zi cu privire la rezidența ta. Ce faci?

  Avem rugămintea să contactezi Generali Asigurări pe adresa eb.ro@ro.generali.com pentru actualizarea datelor tale și să ne trimiți un act de identitate valid și un act de rezidență.