Search
search icon Inchide

  Caută

  Întrebări frecvente

  • Cine poate să participe la un fond de pensii private obligatorii?

   Participi dacă ai până în 35 de ani și contribui la sistemul public de pensii (Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare)

   Opțional, dacă ai între 35 și 45 de ani și contribui la sistemul public de pensii, poți opta să aderi la un fond de pensii.

   *Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator, precum şi cele care desfăşoară activităţi în sectoarele construcţii, agricultură şi în industria alimentară şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 2, 5 şi 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt exceptate până la data de 31 decembrie 2028 inclusiv, cu excepţia celor care au optat pentru plata cotei datorate la fondul de pensii administrat privat potrivit art. 1383 sau 1384, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  • Care sunt avantajele pensiei private obligatorii?

   • fără să plătești în plus, ca angajat, îți constitui un cont personal din care vei obține o pensie privată, în completarea pensiei de la stat;
   • contul personal este proprietatea ta;
   • există posibilitatea de transfer la un alt fond de pensii administrat privat, la decizia ta;
   • plătind aceleași contribuții către sistemul de pensii, ca viitor pensionar vei primi o pensie mai mare;
   • în cazul incapacității de muncă din cauza invalidității, îți poți folosi contul personal conform reglementărilor în vigoare;
   • în cazul decesului în perioada de plată a contribuțiilor, fondul acumulat se moștenește, conform Codului Civil;
   • prin lege se garantează ca valoarea contului la data deschiderii dreptului la pensie va fi cel puțin egală cu valoarea contribuțiilor plătite, mai puțin penalitățile și taxele legale;
   • investiția contribuțiilor este transparentă și permanent monitorizată de banca depozitar și ASF.
  • Aderarea la un fond de pensii private

   • să îndeplinești condițiile de eligibilitate, respectiv: să fii angajat și să plătești contribuția de asigurări sociale în sistemul public de pensii (CAS);
   • să îți alegi un fond de pensii în perioada prevazută de lege sau, în cazul în care nu ai ales, să fii repartizat de către instituția de evidență care va face repartizarea aleatorie;
   • să semnezi actul individual de aderare la fondul ales.
  • Cum contribui la fondul de pensii private ARIPI?

   „Contribuţia la fondul de pensii administrat privat este parte din contribuţia individuală datorată la sistemul public de pensii şi se virează de către plătitor în aceleaşi condiţii şi la aceleaşi termene cu cele stabilite pentru contribuţia de asigurări sociale.

   Contribuţia la fondul de pensii administrat privat se deduce din veniturile brute lunare care reprezintă baza de calcul pentru contribuţia individuală de asigurări sociale, împreună şi prin aceeaşi modalitate de calcul cu contribuţia obligatorie datorată conform prevederilor Legii pensiilor publice.”

  • Care este valoarea contribuției?

   „La data curenta cota de contribuţie la fondul de pensii este de 3.75 % din baza de calcul.

   Baza de calcul a contribuţiei individuale la fondurile de pensii este aceeaşi cu cea stabilită pentru contribuţia individuală de asigurări sociale prevăzută de Legea pensiilor publice.”

  • Investirea activelor unui fond de pensii administrate privat

   Administratorul va investi contribuția, evidența acestor investiții fiind evidențiată separat în contul personal al fiecărui participant.

   Principii de investire prudențială obligatorii pentru administratorul activelor fondurilor:

   • investițiile să se realizeze în interesul participanţilor şi beneficiarilor;
   • investițiile să se efectueze într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea şi profitabilitatea investiţiilor;
   • investițiile să se efectueze preponderent în instrumente tranzacţionate pe o piaţă reglementată;
   • investiţiile în instrumente financiare derivate sunt permise doar în măsura în care contribuie la scăderea riscurilor investiţiei sau facilitează gestionarea eficientă a portofoliului;
   • activele se diversifică în mod corespunzător, pentru a se evita dependenţa de un anumit activ.
  • Mă pot transfera la un alt fond de pensii administrat privat?

   Da, poți să te transferi. Transferul între fonduri de pensii privat este o opțiune individuală și se realizează cu îndeplinirea unor condiții. Informații detaliate referitoare la cadrul legal de desfășurare a transferului la F.P.A.P. ARIPI administrat de Generali S.A.F.P.P. S.A. și documentele necesare pot fi consultate pe AICI.

  • Când am dreptul să primesc pensia mea administrată privat?

   Dreptul la pensia privată se deschide:

   • de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limita de vârstă în sistemul public;
   • în cazul pensionarii pentru invaliditate, indiferent de gradul de invaliditate si/sau termenele de revizuire
   • în cazul decesului, moștenitorii participantului prevăzuți intr-un act de succesiune pot beneficia de cota-parte cuvenita din activul personal net acumulat de defunct la fond sub forma de plata unica, plata eșalonată, transfer al cotei parte cuvenita la fondul la care moștenitorul este participant ori cumulare a unităților de fond in contul personal la F.P.A.P. ARIPI.
  • Ce garanții am că nu voi pierde banii?

   • Un fond de pensii private obligatorii nu poate da faliment.
   • Toți administratorii de fonduri de pensii private contribuie la Fondul de Garantare a Sistemului de Pensii, administrat de ASF.
   • Ți se garantează suma contribuțiilor plătite, minus comisioanele de administrare.

  Mai multe informații