Search
search icon Inchide

  Caută

  Întrebări frecvente

  • Cine poate să participe la un fond de pensii facultative?

   Participi dacă înregistrezi venituri din salarii sau asimilate salariului, desfășori o activitate independentă, potrivit legii, sau ești funcționar public.

   Aderarea la un fond de pensii facultative este opțiunea ta. Participanții contribuie individual sau/și în numele lor se plătesc contribuții la fondul de pensii facultative și au un drept viitor la o pensie facultativă.

  • Care sunt avantajele pensiei facultative?

   • pentru pensiile private facultative (Pilonul III), plata contribuțiilor în limita a 400 Euro/an pentru angajat și 400 Euro/an pentru angajator este deductibilă fiscal din impozitul global;
   • contul personal este proprietatea ta;
   • există posibilitatea de transfer la un alt fond de pensii facultative, la decizia ta;
   • plătind aceleași contribuții către sistemul de pensii, vei primi o pensie mai mare;
   • în cazul incapacității de muncă din cauza invalidității, poți folosi contul personal conform reglementărilor în vigoare;
   • în cazul nefericit al decesului în perioada de plată a contribuțiilor, activele acumulate se moștenesc;
   • investiția contribuțiilor este transparentă și permanent monitorizată de banca depozitar și ASF.
  • Aderarea la un fond de pensii facultativ

   • să îndeplinești condițiile de eligibilitate, respectiv: să fii angajat sau să ai venituri asimilate salariului;
   • să alegi un fond de pensii facultative la care să contribui tu și/sau angajatorul;
   • să semnezi actul individual de aderare la fondul de pensii facultativ ales;
   • să virezi contribuția aleasă în termen de maxim 6 luni de la semnarea actului individual de aderare.
  • Cum contribui la fondul de pensii private STABIL?

   Contribuția personală:

   • îți poți vira singur banii printr-un OP (ordin de plată) în contul Fondului STABIL de la BRD (RO81 BRDE 450S V658 1488 4500);
   • angajatorul îți poate vira în contul RO81 BRDE 450S V658 1488 4500 , în fiecare lună, direct din salariu suma cu care tu vrei să contribui la pensia facultativă;

   Contribuția virată de angajator:

   • angajatorul virează în contul tau personal de la Fondul Stabil minim 25 lei și maxim de 15% din venitul salarial brut lunar.
  • Care este valoarea contribuției?

   Contribuția poate fi de minim 25 lei și de până la 15% din venitul salarial tău brut lunar sau din venitul asimilat acestuia. Contribuțiile tale la un fond de pensii facultative sunt deductibile în limita a 400 euro/an fiscal.

  • Investirea activelor unui fond de pensii facultativ

   Administratorul va investi contribuția, evidența acestor investiții fiind evidențiată separat în contul personal.

   Principii de investire obligatorii:

   • investițiile să se realizeze în interesul participanţilor şi beneficiarilor;
   • investițiile să se efectueze într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea şi profitabilitatea investiţiilor;
   • investițiile să se efectueze preponderent în instrumente tranzacţionate pe o piaţă reglementată;
   • investiţiile în instrumente financiare derivate sunt permise doar în măsura în care contribuie la scăderea riscurilor investiţiei sau facilitează gestionarea eficientă a portofoliului;
   • activele se diversifică în mod corespunzător, pentru a se evita dependenţa de un anumit activ.
  • Mă pot transfera de la un alt fond de pensii facultative? Cum?

   Da, poți să te transferi, dar trebuie să înștiințezi (cu o notificare scrisă) administratorul fondului actual de pensii facultative și să îi transmiți o copie a actului de aderare la noul fond de pensii facultative ales. Calitatea de participant la vechiul fond de pensii facultative înceteaza la data la care se realizează transferul, iar calitatea de participant la noul fond de pensii facultative începe la aceeași dată.

   Informații detaliate referitoare la cadrul legal de desfășurare a transferului la F.P.F. STABIL administrat de Generali S.A.F.P.P. S.A. și documentele necesare pot fi consultate AICI.

  • Când am dreptul sa primesc pensia mea facultativă?

   Dreptul la pensia facultativă se deschide dacă:

   • Ai împlinit 60 de ani
   • Ai plătit cel puțin 90 de contribuții lunare
   • Când activul personal este cel puțin egal cu suma necesară obținerii pensiei facultative minime prevăzute prin normele ASF.

   *până la apariția cadrului privind plata pensiilor condiția obligatorie este reprezentată de împlinirea vârstei de 60 ani.

  • Securitatea fondurilor de pensii facultative

   Toți administratorii de fonduri de pensii private contribuie la Fondul de Garantare a Sistemului de Pensii, administrat de ASF.

   Scopul Fondului de garantare este acela de a garanta drepturile participanţilor si ale beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii private, reglementat şi supravegheat de către Autoritate, potrivit condiţiilor şi în limitele stabilite în prezenta lege.

  Mai multe informații