Locuinta

Ne dorim ca timpul petrecut de tine pentru solutionarea unei daune, sa fie cat mai scurt. De aceea am implementat un proces simplu si eficient de notificare si constatare a daunei, totul ONLINE.

Asigura-te ca ne instiintezi de avariile din locuinta ta, in maxim 3 zile (72 de ore) de la data la care ai luat cunostinta de producerea evenimentului.
Este necesar sa ai la indemana:

 

Numarul politei de asigurare

 

Cartea de identitate, precum si

 

Cateva fotografii cu locul avariat.

 

Iata pe scurt, pasii pe care trebuie sa-i urmezi:

 

Completeaza formularul online aici

 

Alege in formular metoda de constatare care ti se potriveste cel mai bine.
Pentru eficienta, iti recomandam sa selectezi metoda video.

 

Vei fi contactat telefonic sau prin e-mail de unul dintre colegii nostri

 

 

Daca ai optat pentru constatarea video, tot ce ai nevoie este de o conexiune buna la internet. Colegul nostru iti va transmite un link pe SMS. Acceseaza link-ul si faceti constatarea impreuna, direct de pe telefonul tau mobil.

 

 

Nota de constatare o vei primi prin e-mail, fara nicio alta deplasare.

 

 

Daca preferi sa faci notificarea daunei prin telefon, poti suna la call center 0372.010.202 de luni pana vineri, in intervalul 09:00 – 18:00.

 

Daca varianta prin e-mail ti se pare mai simpla ne poti scrie pe adresa constataridaunebunuri.ro@generali.com.

Documente necesare

 • Copia politei de asigurare;
 • Copie actului de identitate  (CI/BI/Pasaport) pentru asigurat/reprezentant/pagubit;
 • Copie act proprietate pentru imobilul asigurat;
 • Copie schita imobil asigurat (pentru daunele la cladire);
 • Documente emise de autoritati (proces verbal pompieri, proces verbal politie, proces verbal sau orice document emis de Asociatia de proprietari cu privire la eveniment, etc), daca este cazul;
 • Deviz de reparatie intocmit de firma de specialitate (in cazul in care doresti efectuarea reparatiilor cu firme de specialitate),  in vederea verificarii si aprobarii de catre GENERALI ROMANIA, sau solicitarea de efectuare a reparatiilor in regie proprie;
 • Note de constatare tehnica intocmit de firma de specialitate, pentru echipamente/bunuri avariate datorita evenimentului produs;
 • Declaratii de martori, daca este cazul.
 • Notificarea de daune bunuri

In functie de tipul si natura evenimentului pot fi solicitate suplimentar, daca este cazul, documente specifice.

Cererile de despagubire pe care le veti primi de la inspectorii de daune sunt acceptate in format digital (scanat si semnat), urmand ca platile sa se faca direct in contul indicat in cerere.

Notificarea de daune bunuri
Cererea de despagubire locuinte

Datele pe care ni le vei furniza mai jos, trebuie sa fie corecte si complete, pentru a te putea contacta in vederea stabilirii pasilor urmatori si a finalizarii dosarului de dauna.

i
Nu s-a gasit polita cu numarul "{{ insurance_nr }}".
Format corect: RO49AAAA1B31007593840000
i
i

In situatia in care aveti de incarcat mai multe fotografii/documente, va rugam sa le incarcati pe toate simultan.
Atentie! Selectiile nu sunt cumulative: selectarea unui set nou de fotografii va suprascrie vechea selectie.

Acord Marketing

Sunt in mod expres de acord ca Generali Romania Asigurare Reasigurare (“Generali”), in calitate de asigurator, sa prelucreze datele mele cu caracter personal in scop de marketing direct si, in acest sens sunt in mod expres de acord sa mi se comunice si sa primesc de la Generali informari despre serviciile si produsele sale, inclusiv pentru imbunatirea acestora, beneficii pe care sa le accesez, oferte promotionale sau oportunitati de asigurare:

Informare privind protectia datelor cu carater personal

Avand in vedere ca, urmare a faptului ca veti completa datele cu caracter personal ale dvs. sau ale altor persoane, Generali va prelucra aceste date in scopul furnizarii de servicii de asigurare sau in alte scopuri agreate, dupa caz, va rugam sa parcurgeti prezenta Informare privind protectia datelor cu caracter personal:

In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., va informeaza dupa cum urmeaza:

Pentru a face demersuri in vederea incheierii de contracte de asigurare cu Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A., cu sediul in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 1, 6 si 7, Sector 1 (“Generali”), cat si pentru executarea sau, dupa caz, reinnoirea unui astfel de contract, datele dumneavoastra personale, inclusiv, dar fara a se limita la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente de identificare, dupa caz, date privind sanatatea, imaginea dvs. vor fi colectate si prelucrate de catre Generali. In consecinta, fara a avea la dispozitie datele dumneavoastra cu caracter personal necesare, Generali nu va putea sa incheie polita de asigurare pe care o solicitati sau, dupa caz, nu va putea executa contractul de asigurare in care sunteti/veti fi parte/ale caror efecte se produc fata de dvs., inclusiv dar fara a se limita la activitatea de plata a despagubirilor. O eventuala prelucrare ulterioara in scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor si, in masura in care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunand date agregate, care nu sunt utilizate in sprijinul unor masuri sau decizii privind o anumita persoana fizica.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Generali pentru urmatoarele scopuri:

 • Prestarea serviciilor de asigurare (cotatii, managementul riscului, ofertare, emitere, administrare polite, memento plati scadente, reinnoiri polite, instrumentarea si solutionarea daunelor, exercitarea dreptului de regres si/sau, dupa caz, verificari in scopul prevenirii si identificarii potentialelor fraude);
 • Marketing si scopuri statistice, in cazul in care va exprimati consimtamantul pentru acest scop;
 • Indeplinirea unor obligatii legale si cerinte ASF sau ale altor autoritati.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face in baza:

 • Contractului de asigurare in care sunteti parte, pe care solicitati sa il incheiati sau in baza caruia solicitati o despagubire sau, dupa caz, interesul legitim al Generali de a realiza un management al clientilor in vederea subscrierii, precum si de a preveni acordarea nejustificata a platilor de despagubiri;
 • Consimtamantul dumneavoastra conform Formularului de Acord in acest sens;
 • Unor obligatii legale.

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate catre: autoritati de stat (inclusiv instante, autoritati fiscale), furnizori de servicii (inclusiv reasiguratori, furnizori de servicii de calculatie a primelor, unitati reparatoare, clinici, consultanti, experti, dezvoltatori de servicii IT, societati de arhivare), intermediari, alte companii din Grupul Generali si alti destinatari imputerniciti expres de catre Generali, in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal si cu scopurile prelucrarii.

Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate pentru incheierea contractului de asigurare, pentru executarea acestuia, inclusiv pentru acordarea de despagubiri, vor fi retinute in baza de date Generali, pentru faza de ofertare 60 de zile de la data emiterii ofertei si dupa incheierea contractului, pe perioada in care dvs. sunteti Contractant Generali, Client, beneficiar al despagubirii (inclusiv tert de contract, in conditiile in care efectele contractului se produc fata de dvs.), la care se va adauga perioada de timp in care datele sunt necesare pentru exercitarea de catre Generali a drepturilor rezultand din contractul/contractele de asigurare si pentru indeplinirea obligatiilor rezultand din legislatie si din reglementarile interne privitoare la stocare.

Aveti urmatoarele drepturi ce rezulta din Regulamentul UE privind protectia datelor cu caracter personal:

 • Dreptul de Acces – puteti solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal;
 • Dreptul de Rectificare sau de actualizare – puteti solicita companiei sa corecteze datele dvs. cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de Ştergere – puteti solicita Generali sa stearga datele dvs. cu caracter personal in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele temeiuri:
  • Atunci cand datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • Va retrageti consimtamantul pe care se bazeaza prelucrarea si daca nu exista alt temei juridic pentru prelucrare;
  • Va opuneti procesului decizional automatizat si nu exista temeiuri juridice intemeiate care sa prevaleze pentru prelucrare sau va opuneti prelucrarii in scopuri de marketing direct;
  • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • Datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru a respecta obligatia legala in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica companiei;
  • Datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferta serviciilor societatii informationale.
 • Dreptul de Restrictionare – puteti solicita Generali sa restrictioneze modul in care prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele:
  • Contestati exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioada care sa permita Generali sa verifice exactitatea datelor dvs. cu caracter personal;
  • Prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal si solicitati in schimb restrictia de utilizare a acestora;
  • Generali nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar ele sunt solicitate de dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie;
  • V-ati opus prelucrarii in conformitate cu dreptul de a obiecta si procesului decizional automatizat, in asteptarea verificarii daca temeiurile legitime ale companiei prevaleaza asupra temeiurilor dvs.
 • Dreptul la Portabilitate – puteti solicita Generali primirea datelor dvs. cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent, prelucrabil automat sau, in masur in care este posibil din punct de vedere tehnic,  sa transfere datele dvs. cu caracter personal catre o alta organizatie;
 • Dreptul de a obtine confirmarea cu privire la faptul ca datele cu caracter personal referitoare la Dvs. sunt sau nu prelucrate si comunicate intr-o forma inteligibila;
 • Dreptul de va modifica sau retrage consimtamantului. Acest drept se aplica numai daca a fost colectat consimtamantul dvs. – va puteti retrage oricand consimtamantul  pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru care v-ati dat consimtamantul, fara a aduce atingere legalitatii consimtamantului dat inainte de revocare;
 • Dreptul la opozitie – puteti sa va opuneti prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal care o privesc, cu exceptia cazului in care Generali demonstreaza ca are motive legitime care justifica prelucrarea;
 • Dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii;
 • Dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor;
 • Dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.  

Va rugam ca, in cazul in care, in vederea incheierii sau executarii unui contract de asigurare cu Generali, ne transmiteti (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, sa comunicati prezenta Informare persoanei respective si sa luati Acordul acesteia, in cazurile aplicabile. In cazul in care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea consimtamantului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti sa contactati Generali la adresa de e-mail: protectiadatelor.ro@generali.com, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor si/sau la adresa postala mentionata mai mai sus.

 • Incearca sa identifici cauza evenimentului si sa limitezi extinderea daunelor.
 • Pastreaza bunurile afectate de eveniment, pentru a putea fi puse la dispozitia GENERALI ROMANIA sau a autoritatilor competente in vederea efectuarii de investigatii sau expertize ulterioare.
 • Anunta autoritatile competente (ISU, politie, Asociatie de proprietari), in functie de tipul evenimentului.
 • Permite reprezentantilor GENERALI ROMANIA sa efectueze investigatii pentru stabilirea cauzei, naturii si marimii daunei.
 • Atunci cand avariile din locuinta ta sunt produse de un tert, vom avea nevoie de cooperarea ta, in vederea recuperarii pagubelor financiare produse de acesta.

Reparatia cladirilor/bunurilor afectate de eveniment se va face numai dupa efectuarea constatarii de catre reprezentantii nostril, sau dupa obtinerea acordului prealabil al acestora.

In cazul in care daunele din locatia asigurata sunt urmare a unei inundatii produse de la un etaj superior, anunta proprietarul acestuia de pagubele produse in apartamentul tau. Este recomandat sa fii insotit de un martor sau de catre reprezentantul asociatiei de proprietari si sa inchei (in masura in care este posibil) un proces verbal cu privire la daunele produse si cauzele care au condus la aparitia acestora.

In caz de calamitati naturale: inundatii, alunecari de teren sau cutremur.

In cazul in care ai o asigurare obligatorie pentru locuinta emisa prin intermediul GENERALI ROMANIA, constatarea si instrumentarea dosarului de dauna vor fi efectuate de catre colegii nostri, cu respectarea procedurilor PAID, urmand ca despagubirile cuvenite sa fie platite de catre PAID, conform legislatiei in vigoare.

Primele actiuni in caz de dauna:

 • anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta la numarul de telefon tel 112, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta si/sau Autoritatile locale (Primarie, Prefectura).
 • avizeaza GENERALI ROMANIA de producerea evenimentului prin una dintre optiuni