Asigurare de Viata Practic Plus

Fiecare zi este o noua provocare, o noua sansa sa transformam visurile in realitate. Fara sa stim exact daca vom reusi sau nu, luptam pentru toate cu la fel de multa daruire. Cu toate astea, de unele lucruri putem fi siguri ca ies asa cum vrem pentru noi si cei dragi, indiferent de ce se va intampla.

Alege Practic Plus, asigura-ti planurile de viitor, orice s-ar intampla si beneficiezi de:

 • asigurare mixta de viata, flexibila, o solutie optima de economisire si protectie;
 • obtii suma asigurata plus participarea la castig, fie la sfarsitul contractului, fie in cazul producerii riscului asigurat de baza in perioada valabilitatii contractului;
 • poti incheia aceasta asigurare pe o durata intre 5 si 30 ani;
 • varsta maxima a asiguratului la intrarea in asigurare este de 70 ani

In plus, asigurarea e flexibila si poate fi creata in functie de bugetul si necesitatile tale, avand posibilitatea sa alegi orice asigurari suplimentare:

 • Deces din accident;
 • Deces din accident de circulatie;
 • Deces din orice cauza;
 • Daca optezi pentru achizitionarea de pachete de asigurare, beneficiezi de clauze complet gratuite;
 • Invaliditate permanenta din accident sau din orice cauza;
 • Exonerare de la plata primelor datorita invaliditatii;
 • Spitalizare din accident sau din orice cauza;
 • Interventii chirugicale din accident sau din orice cauza;
 • Boli grave;
 • Cheltuieli medicale din accident sau din orice cauza;
 • Fracturi/arsuri
 • Imobilizare in aparat ghipsat ca urmare a unui accident
 • Pachetul de asigurare suplimentar Acoperire Covid 19.

Vei stabili prima de asigurare impreuna cu unul dintre consultantii nostri, care iti va face cea mai buna propunere in functie de obiectivul ales de tine.

Si nu uita……sa verifici cate avantaje ai.

 • Poti cesiona asigurarea pentru obtinerea unui credit;
 • Asigurarea poate fi incheiata in lei sau in euro, la alegere.
 • Tu alegi cine va fi beneficiarul si care va fi structura contractului;
 • Suma asigurata este garantata;
 • Sistemul de plata este flexibil. Poti alege sa platesti anual, semestrial sau trimestrial, in functie de fluxul veniturilor tale iar noi iti oferim discounturi in functie de frecventa de plata;
 • Iti poti proteja capitalul prin indexarea automata a sumei asigurate cu indicele propus de tine sau cel propus de Generali;
 • Folositor in caz de urgenta – la nevoie, poti primi in avans o parte din capitalul acumulat, in cazul in care urmeaza sa suferi o interventie chirurgicala;
 • Veniturile obtinute din Asigurarile de Viata nu se impoziteaza.
 • Capitalul tau este protejat, deoarece folosim instrumente de investitie sigure si eficiente;
 • Daca prima de asigurare anuala este peste 1500 lei, iti acordam gratuit clauza de Exonerare de la plata primelor in caz de invaliditate- mai precis, noi preluam plata in locul tau pana la finalul contractului iar tu beneficiezi mai departe de toate acoperirile pe care ti le-ai dorit;
 • Acoperirile pot fi achizitionate si sub forma de Pachete de asigurare, caz in care te bonusam cu mai multe acoperiri gratuite pe intreaga perioada a contractului;
 • Fidelitatea ta este resplatita: anual primesti acoperiri gratuite si incepand cu anul 6 de asigurare, poti sa-ti alegi singur acoperiri gratuite;
 • Dupa primii 3 ani de asigurare, la fiecare aniversare a contractului poti modifica acoperirile, creste sau scadea suma asigurata / prima de asigurare conform necesitatilor tale.

Si…….daca ai stat cu noi pana la finalul contractului si mai vrei sa inchei un nou contract cu Generali, avem un program special pentru tine cu acoperiri pe care ti le oferim gratuit si reduceri si pentru alte tipuri de asigurari…….pentru ca ai fost partenerul nostru.

Tip asigurat
Tip asigurare
Tip asigurare

Bifati casuta pentru a putea fi contactat pentru oferta

Acord Marketing

Sunt in mod expres de acord ca Generali Romania Asigurare Reasigurare (“Generali”), in calitate de asigurator, sa prelucreze datele mele cu caracter personal in scop de marketing direct si, in acest sens sunt in mod expres de acord sa mi se comunice si sa primesc de la Generali informari despre serviciile si produsele sale, inclusiv pentru imbunatirea acestora, beneficii pe care sa le accesez, oferte promotionale sau oportunitati de asigurare:

Informare privind protectia datelor cu carater personal

Avand in vedere ca, urmare a faptului ca veti completa datele cu caracter personal ale dvs. sau ale altor persoane, Generali va prelucra aceste date in scopul furnizarii de servicii de asigurare sau in alte scopuri agreate, dupa caz, va rugam sa parcurgeti prezenta Informare privind protectia datelor cu caracter personal:

In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., va informeaza dupa cum urmeaza:

Pentru a face demersuri in vederea incheierii de contracte de asigurare cu Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A., cu sediul in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 1, 6 si 7, Sector 1 (“Generali”), cat si pentru executarea sau, dupa caz, reinnoirea unui astfel de contract, datele dumneavoastra personale, inclusiv, dar fara a se limita la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente de identificare, dupa caz, date privind sanatatea, imaginea dvs. vor fi colectate si prelucrate de catre Generali. In consecinta, fara a avea la dispozitie datele dumneavoastra cu caracter personal necesare, Generali nu va putea sa incheie polita de asigurare pe care o solicitati sau, dupa caz, nu va putea executa contractul de asigurare in care sunteti/veti fi parte/ale caror efecte se produc fata de dvs., inclusiv dar fara a se limita la activitatea de plata a despagubirilor. O eventuala prelucrare ulterioara in scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor si, in masura in care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunand date agregate, care nu sunt utilizate in sprijinul unor masuri sau decizii privind o anumita persoana fizica.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Generali pentru urmatoarele scopuri:

 • Prestarea serviciilor de asigurare (cotatii, managementul riscului, ofertare, emitere, administrare polite, memento plati scadente, reinnoiri polite, instrumentarea si solutionarea daunelor, exercitarea dreptului de regres si/sau, dupa caz, verificari in scopul prevenirii si identificarii potentialelor fraude);
 • Marketing si scopuri statistice, in cazul in care va exprimati consimtamantul pentru acest scop;
 • Indeplinirea unor obligatii legale si cerinte ASF sau ale altor autoritati.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face in baza:

 • Contractului de asigurare in care sunteti parte, pe care solicitati sa il incheiati sau in baza caruia solicitati o despagubire sau, dupa caz, interesul legitim al Generali de a realiza un management al clientilor in vederea subscrierii, precum si de a preveni acordarea nejustificata a platilor de despagubiri;
 • Consimtamantul dumneavoastra conform Formularului de Acord in acest sens;
 • Unor obligatii legale.

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate catre: autoritati de stat (inclusiv instante, autoritati fiscale), furnizori de servicii (inclusiv reasiguratori, furnizori de servicii de calculatie a primelor, unitati reparatoare, clinici, consultanti, experti, dezvoltatori de servicii IT, societati de arhivare), intermediari, alte companii din Grupul Generali si alti destinatari imputerniciti expres de catre Generali, in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal si cu scopurile prelucrarii.

Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate pentru incheierea contractului de asigurare, pentru executarea acestuia, inclusiv pentru acordarea de despagubiri, vor fi retinute in baza de date Generali, pentru faza de ofertare 60 de zile de la data emiterii ofertei si dupa incheierea contractului, pe perioada in care dvs. sunteti Contractant Generali, Client, beneficiar al despagubirii (inclusiv tert de contract, in conditiile in care efectele contractului se produc fata de dvs.), la care se va adauga perioada de timp in care datele sunt necesare pentru exercitarea de catre Generali a drepturilor rezultand din contractul/contractele de asigurare si pentru indeplinirea obligatiilor rezultand din legislatie si din reglementarile interne privitoare la stocare.

Aveti urmatoarele drepturi ce rezulta din Regulamentul UE privind protectia datelor cu caracter personal:

 • Dreptul de Acces – puteti solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal;
 • Dreptul de Rectificare sau de actualizare – puteti solicita companiei sa corecteze datele dvs. cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de Ştergere – puteti solicita Generali sa stearga datele dvs. cu caracter personal in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele temeiuri:
  • Atunci cand datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • Va retrageti consimtamantul pe care se bazeaza prelucrarea si daca nu exista alt temei juridic pentru prelucrare;
  • Va opuneti procesului decizional automatizat si nu exista temeiuri juridice intemeiate care sa prevaleze pentru prelucrare sau va opuneti prelucrarii in scopuri de marketing direct;
  • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • Datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru a respecta obligatia legala in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica companiei;
  • Datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferta serviciilor societatii informationale.
 • Dreptul de Restrictionare – puteti solicita Generali sa restrictioneze modul in care prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele:
  • Contestati exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioada care sa permita Generali sa verifice exactitatea datelor dvs. cu caracter personal;
  • Prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal si solicitati in schimb restrictia de utilizare a acestora;
  • Generali nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar ele sunt solicitate de dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie;
  • V-ati opus prelucrarii in conformitate cu dreptul de a obiecta si procesului decizional automatizat, in asteptarea verificarii daca temeiurile legitime ale companiei prevaleaza asupra temeiurilor dvs.
 • Dreptul la Portabilitate – puteti solicita Generali primirea datelor dvs. cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent, prelucrabil automat sau, in masur in care este posibil din punct de vedere tehnic,  sa transfere datele dvs. cu caracter personal catre o alta organizatie;
 • Dreptul de a obtine confirmarea cu privire la faptul ca datele cu caracter personal referitoare la Dvs. sunt sau nu prelucrate si comunicate intr-o forma inteligibila;
 • Dreptul de va modifica sau retrage consimtamantului. Acest drept se aplica numai daca a fost colectat consimtamantul dvs. – va puteti retrage oricand consimtamantul  pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru care v-ati dat consimtamantul, fara a aduce atingere legalitatii consimtamantului dat inainte de revocare;
 • Dreptul la opozitie – puteti sa va opuneti prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal care o privesc, cu exceptia cazului in care Generali demonstreaza ca are motive legitime care justifica prelucrarea;
 • Dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii;
 • Dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor;
 • Dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.  

Va rugam ca, in cazul in care, in vederea incheierii sau executarii unui contract de asigurare cu Generali, ne transmiteti (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, sa comunicati prezenta Informare persoanei respective si sa luati Acordul acesteia, in cazurile aplicabile. In cazul in care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea consimtamantului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti sa contactati Generali la adresa de e-mail: protectiadatelor.ro@generali.com, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor si/sau la adresa postala mentionata mai mai sus.