Viata si accidente

Notificarea unor daune pentru asigurarile de viata sau accidente se va efectua imediat ce este fizic posibil. Recomandam insa ca avizarea daunelor sa nu fie efectuata mai tarziu de 90 de zile de la data producerii evenimentului, intrucat aceasta nu vor mai putea fi luate in considerare.

1. Anuntarea daunei la Generali
 

Anuntarea daunei se poate efectua fie in scris (fax/e-mail), sau telefonic, la cea mai apropiata agentie Generali. Pentru detalii poti consulta lista de agentii aici.
Pentru Bucuresti poti trimite notificarea in scris la numarul de fax: 021. 312.37.20, sau poti notifica telefonic la numerele: (40) 021-307.82.88, (40) 021-307.82.92, de luni pana vineri in intervalul orar 09:00-17:00
 

2. Trimiterea documentelor
 

Verifica lista de documente necesare si in functie de categoria in care se incadreaza dauna, pregateste dosarul complet.
Depunerea documentelor se poate face direct la sediul Generali (local sau in Bucuresti), prin posta, sau curier.
 

Important! Pentru asigurari incheiate de catre angajator, solicitarile se vor efectua direct catre reprezentantii companiei responsabili de aceste polite de asigurare.

La constatarea daunei aveti nevoie de urmatoarele documente:

 • Copie polita de asigurare (toate paginile);
 • Dovada platii primelor de asigurare (copie chitanta, OP etc.);
 • Declaratie de accident / imbolnavire completata de asigurat sau beneficiar - in original. ATENTIE! - Declaratia de accident / imbolnavire trebuie completata la toate rubricile;
 • Copia actului (actelor) de identitate ale asiguratului si / sau beneficiarului (beneficiarilor);
 • Coordonatele bancare (IBAN, banca, sucursala), inclusiv valuta in care este deschis contul (pentru politele platite in alta valuta decat RON).

Documente suplimentare necesare, functie de tipul evenimentului:

 • Deces:
  • Certificatul de deces – in copie;
  • Act constatator al decesului – in copie;
  • Certificat de mostenitor sau certificat de calitate de mostenitor (pentru politele la care nu sunt specificati beneficiarii si in cazul politelor de grup)
 • Pentru deces din accident rutier:
  • copia procesului verbal intocmit de organele competente (Politie) sau adresa de la Politie din care sa rezulte: data evenimentului, cauza producerii evenimentului, vinovati de producerea evenimentului, persoane vatamate si/sau decedate, alcoolemia asiguratului;
 • Pentru deces din accident de munca:
  • copia procesului verbal de accident de munca inregistrat la ITM (sau cel putin FIAM- fisa de inregistrare a accidentului de munca);
  • buletin toxicologic (alcoolemia) asiguratului;
 • Invaliditate Permanenta Totala sau Partiala
  • Certificatul medical care atesta invaliditatea – in copie;
  • Decizie de invaliditate permanenta eliberata de institutii abilitate (CNPAS), daca este cazul - in copie;
  • Bilete de iesire din spital, daca a fost cazul – in original sau in copie;
  • Certificate de concedii medicale, daca a fost cazul – in copie
 • Spitalizare
  • Bilet de iesire din spital – in original sau in copie si/sau scrisoare medicala
 • Concediu medical – Incapacitate temporara de munca
  • Certificat(e) concediu medical – in copie
 • Fracturi:
  • Bilet de iesire din spital sau certificat de concediu medical, din care sa reiasa clar diagnosticul;
  • Scrisoare medicala din care sa rezulte clar diagnosticul.
 • Cheltuieli medicale:
  • Facturi, chitante pentru cheltuieli legate de eveniment, retete medicala - in original.
 • Ghips:
  • Document medical (scrisoare medicala) din care sa rezulte numarul de zile de imobilizare în ghips.

Atentie!

GENERALI Asigurari isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente in cazul in care acestea vor fi necesare pentru solutionarea dosarului.

In cazul politelor de grup se va solicita o adresa din partea firmei din care sa rezulte: data angajarii, functia pe care era angajata persoana in cauza, faptul ca la data evenimentului era angajatul firmei sau copia cartii de munca.

In cazul politelor de asigurare la care suma asigurata este stabilita în functie de salariul (brut sau net) anual, se va solicita o adresa de la firma din care sa rezulte respectivul salariu sau/si copia cartii de munca.