Header image

Cautam colegi in echipele de vanzari!

Daca vrei sa te alaturi echipei noastre de consultanti, trimite-ne CV-ul iar noi te vom contacta pentru a stabili detaliile discutiei menite sa te duca cu un pas mai aproape de cariera in vanzari.

Acord Marketing

Sunt in mod expres de acord ca Generali Romania Asigurare Reasigurare (“Generali”), in calitate de asigurator, sa prelucreze datele mele cu caracter personal in scop de marketing direct si, in acest sens, sunt in mod expres de acord sa mi se comunice si sa primesc de la Generali informari despre serviciile si produsele sale, inclusiv pentru imbunatatirea acestora, beneficii pe care sa le accesez, oferte promotionale sau oportunitati de asigurare:

Informare privind protectia datelor cu caracter personal

Stimate candidat,

Avand in vedere intentia dvs. de a aplica pentru un post sau, dupa caz, de a lua parte la un program de internship, respectiv la un stagiu de pactica in cadrul S.C GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 6-7, Sector 1 (“Generali”), in conformitate cu Regulamentul General al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, Generali, va  informeaza dupa cum urmeaza:

  1. Scopul prelucrarii: Pentru efectuarea demersurilor aferente procesului de recrutare, in vederea unei posibile angajari in cadrul Generali, sau, dupa caz, a programului de internship, respectiv stagiului de practica, datele dumneavoastra personale vor fi colectate si prelucrate de catre Generali. In consecinta, fara a avea la dispozitie datele dumneavoastra cu caracter personal necesare, Generali nu va putea sa va contacteze si sa faca toate demersurile care pot duce la incheierea unui  contract individual de munca sau, dupa caz, la incheierea unui contract de internship in ceea ce va priveste sau pentru includerea dvs. intr-un stagiu de practica organizat de Generali. Colectarea si prelucrarea datelor dvs cu caracter personal se va face cu respectarea garantiilor adecvate pentru drepturile fundamentale si interesele dvs, in conditiile GDPR.
  2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate: Vor fi prelucrate doar datele cu caracter personal strict necesare in unul dintre scopurile mentionate mai sus. In special, Compania va prelucra datele dvs. obisnuite cu caracter personal, mentioate in CV –ul si/sau scrisoarea de intentie comunicate, inclusiv, dar fara limitare la:
  • nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, data si locul nasterii, sex, nivel de studii,  domiciliu, adresa, nationalitate, tara resedinta, aptitudini si abilitati, istoricul locurilor de munca, permis conducere, nivel de studii, certificari profesionale, imagine (daca exista) – pentru procesul de recrutare, 
  • nume si prenume, CNP, data si locul naşterii, cetatenia, nr. si serie act de identitate, adresa de domiciliu, adresa unde dvs. veti locui pe durata desfasurarii internshipului sau a stagiului de practica (daca este alta decat cea de domiciliu), anul universitar in care sunteti inscris, programul de studii: (licență/masterat), email, nr. de telefon, imagine (daca exista) - pentru programul de internship, respectiv stagiul de practica

la care se adauga orice alte date comunicate voluntar de dvs. sau solicitate de Companie in unul din scopurile prezentate la punctul 1 de mai sus.

 3. Generali nu va prelucra datele dvs. cu caracter personal din categoria datelor sensibile[1], cu exceptia situatiilor in care prelucrarea este necesara in scopul indeplinirii obligatiilor sau, dupa caz, al exercitarii unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate in domeniul ocuparii fortei de munca si al securitatii sociale si protectiei sociale, in conformitate cu legislatia aplicabila (ex: date rezultand din activitatea de medicina muncii, in cazul in care veti fi selectat pentru un post in cadrul Generali sau, daca va fi cazul, pentru un post de intern). 

4. Furnizarea datelor Dvs. cu caracter personal este voluntara. Cu toate acestea, trebuie sa fiti constient de faptul ca, fara furnizarea datelor cu caracter personal necesare, Generali nu va putea sa procedeze la continuarea procesului de recrutare, a programului de internship, sau a stagiului de practica, dupa caz, in ceea ce va priveste. De asemenea, in cazul in care veti fi selectat pentru postul la care ati aplicat si veti refuza sa ne comunicati date absolut necesare pentru incheierea contractului individual de munca, a contractului de  internship sau de stagiu de practica, acestea sa nu poata fi incheiate sau sa inceteze ca urmare a cererii dvs. privind restrictiile de prelucrare a datelor cu caracter personal. In mod special, pentru ocuparea unui post in cadrul Generali, in cazul in care veti refuza sa ne comunicati date  suplimentare necesare cu privire la conflictul de interese declarat (daca a fost declarat un conflict de interese), este posibil ca respectivul contract individual de munca/internship sa nu va poata  fi incheiat, in conditiile legii.

5. Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate catre destinatari imputerniciti expres de catre Generali, in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal si cu scopurile prelucrarii.

6. Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate pentru efectuarea demersurilor aferente procesului de recrutare/de internship vor fi reținute de Generali pana la data la care postul va fi ocupat si dupa aceasta perioada, pe parcursul executarii contractului individual de munca si ulterior, conform prevederilor legale si reglementarilor interne privitoare la stocare si arhivare iar in ceea ce priveste  stagiul de practica si internshipul, pe perioada desfasurarii acestora si ulterior, conform prevederilor legale si reglementarilor interne privitoare la stocare si arhivare. In cazul in care nu veti ocupa postul in cauza, nu veti incheia un contract de internship sau, dupa caz, nu veti participa la un stagiu de practica, Generali va pastra datele dvs. cu caracter personal o perioada de 3 ani dupa data la care postul este ocupat sau dupa ce stagiul de practica incepe numai daca va veti exprima consimtamantul expres in acest sens.

 

7. Incepand cu 25 mai 2018 aveti urmatoarele drepturi ce rezulta din Regulamentul UE privind protectia datelor cu caracter personal: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau actualizarea datelor, dreptul la stergerea datelor, cand sunt indeplinite o serie de conditii (spre ex. daca datele nu mai sunt necesare pentru scopurile de mai sus) dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de a  vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii, dreptul la portabilitatea catre dvs. a datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor, dreptul de a modifica sau de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cazurile in care v-ati exprimat acest consimtamant. De asemenea, aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

8. In cazul in care, in cursul procesului de recrutare, programului de internship sau, dupa caz, stagiului de pactica, ne comunicati date cu caracter personal ale altor persoane (ex: reprezentanti sau angajati ai fostului angajator sau colaborator), va obligati ca inainte de comunicarea catre Generali a acestor date sa informati acesti terti  cu privire la scopul pentru care solicitati datele si ca furnizarea datelor este voluntara, sa obtineti acordul lor  ca Generali sa prelucreze datele lor cu caracter personal si sa ii informati cu privire la drepturile pe care le au, conform punctului 7 de mai sus din prezenta Informare, precum si cu privire la orice alte detalii legate prelucrarea datelor lor.  Responsabilitatea pentru comunicarea si informarea tertelor persoane cu privire la prelucrarea de catre Generali a datelor lor cu caracter personal in contextul procesului de recrutare, programului de internship sau, dupa caz, stagiului de practica in care sunteti implicat, va apartine.  

 

 

 

Pentru mai multe informatii cu privire la protectia datelor cu caracter personal, puteti accesa site-ul nostru www.generali.ro.

 

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti sa contactati Generali prin intermediul Diviziei Resurse Umane si Organizare, precum si la adresa de e-mail: protectiadatelor.ro@generali.com, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor si/sau la adresa postala urmatoare: Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 6-7, Sector 1, Bucuresti. 

 

[1] Datele cu caracter personal care dezvăluie originea etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, sau apartenența sindicală, precum și datele cu privire la sănătate sau datele cu privire la viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.