Calculator asigurare

Calculeaza pentru:

Politica de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Prezenta politica are la baza cerintele Legii nr. 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Potrivit legii nr. 506/2004, S.C GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A, inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 11755, poate stoca (in forma scrisa sau electronica) , administra si utiliza in conditii de siguranta, informatiile sau datele personale oferite in mod voluntar despre dumneavoastra, despre unul sau mai multi membrii ai familiei sau o alta persoana, prin navigarea site-urilor: www.generali.ro si/sau www.generalitravel.ro.

Persoana care acceseaza site-urile mai sus mentionate si care ofera date / informatii cu caracter personal, inclusiv prin intermediul formularelor de comanda, isi manifesta consimtamantul expres si neechivoc, de a fi inclusa in urmatoarele posibile actiuni:
 • Marketing(inclusiv marketing direct): desfasurate periodic de S.C Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A, presupunand efectuarea de comunicari comerciale prin orice mijloace de comunicare;
 • Ofertare: prezentarea si oferirea de produse si servicii de asigurare prin intermediul agentilor directi/ brokerilor;
 • Customer Support: transmiterea de raspunsuri la solicitarile/reclamatiile pe care le adresati online prin intermediul formularului de „Sugestii si Reclamatii;
 • Orice alta actiune care presupun divulgarea datelor personale atunci cand legea o impune sau in situatiile in care compania isi permite sa exercite drepturile prevazute in lege in favoarea ei, pentru a actiona in justitie contra oricarei activitati ilegale.
S.C Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A poate divulga datele dvs cu caracter personal, catre:
 • autoritati legale si de reglementare;
 • reasiguratori;
 • contabili; auditori si/sau consilieri externi ai companiei;
 • terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei Generali Romania (ex: furnizori de sisteme IT, furnizori de servicii de marketing).
 
„Datele personale” pe care Generali Romania le colecteaza de la dvs. se efectueaza prin mijloace automate si cu respectarea tuturor restrictiilor de securitate si protectie impuse de lege.
Acestea pot face referire la: nume si prenume; adresa; numar de telefon (fix/mobil); adresa de email; date din permisul de conducere; CNP (Cod Numeric Personal); sex; pasaport.

In baza Legii nr. 677/2001, compania are dreptul sa exercite oricare din urmatoarele actiuni:
 • accesare a datelor dvs cu caracter personal;
 • rectificare, stergere sau blocarea datelor dvs cu caracter personal;

De asemenea, dvs aveti dreptul de a va adresa instantei de judecata in legatura cu orice incalcare a drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, fie puteti sa il exercitati prin intermediul unei cereri scrise adresate direct companiei noastre, la adresa sediului: Piata Charles de Gaulle, Nr. 15, Sector 1, CP 011857.

Generali nu se face responsabila si nu isi asuma raspunderea privind securitatea datelor, chiar daca utilizeaza tehnologii de encriptare, considerand ca exista posibilitatea ca transmisiile sa fie intrerupte, sau sa prezinte erori care nu tin de companie.


CONSIMTAMANT

In conformitate cu cele mentionate in prezenta politica, declar ca sunt de acord cu:
 • stocarea, administrarea, prelucrarea si utilizarea datelor mele cu caracter personal ((inlcusiv CNP) pe in intreaga durata de desfasurare a activitatii companiei Generali Romania;
 • citirea si intelegerea in totalitate a informatiilor.


Definitii
 • „Date personale” – denumite datele unice individuale;
 • „Consimtamantul persoanei vizate” – orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile mentionate in Legea nr. 677/2001 si alte date prevazute in acte normative;
 • „Protejarea persoanelor vizate” – persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;
 • „Securitatea” – Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate, în ceea ce priveste distrugerea accidentala sau ilegala, pierderea, modificarea, dezvaluirea sau accesului neautorizat.
 • „Informarea” – Persoana este informata de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;

 

Fonduri de investitii

evolutia zilnica evolutia lunara
Responsabilitate

Online Travel

-

Campurile marcate cu * sunt
obligatorii