Enel Fix Asigurat

 

In baza ofertei de furnizare de energie electrica Enel Fix Asigurat, va informam ca veti beneficia, in mod gratuit, de acoperirea unor riscuri legate de continutul locuintei loc de consum, accidente individuale sau deces din accident ale titularului de contract in perimetrul locuintei si de raspundere civila fata de terti.

Beneficiarul asigurarii este persoana fizica titulara a contractului de furnizare energie electrica incheiat cu societatea Enel, indiferent daca aceasta persoana este proprietar al locuintei sau chirias/detinator legal al spatiului (cu conditia ca bunurile din locuinta sa fie proprietatea sa).

Imobilul/locatia asigurata este reprezentata de locuinta identificata ca loc de consum mentionat in contractul de furnziare energie electrica incheiat intre beneficiarul asigurarii si Enel.

 

Ce acopera / Obiectul Asigurarii:

Riscurile acoperite sunt urmatoarele:

 1. Asigurarea continutului locuintei loc de consum;
 2. Raspundere civila decurgand din proprietatea imobilului loc de consum;
 3. Asigurarea impotriva accidentelor individuale si deces din accident al persoanei titular de contract de furnizare energie electrica, domiciliata la locatia asigurata.

 

Riscuri asigurate:

 1. Asigurarea continutului locuintelor (bunuri din locuinta)
  Se asigura despagubirea pagubelor materiale provocate asupra bunurilor mobile din locuinta/imobilul loc de consum, deteriorate din cauza izbuncnirii unor incendii, fulgerului, trasnetului, exploziei sau de caderea aparatelor de zbor, lovirii de catre vehicule rutiere ce nu apartin Asiguratului, in limita sumei asigurate maxime.
  Suma asigurata 45.000/an de asigurare
 2. Raspundere civila fata de terti
  Se despagubesc prejudiciile pe care Asiguratul le-a provocat neintentionat si pe care este obligat sa le achite conform legii, ca urmare a unui fapt accidental in legatura cu cladirea asigurata, care provoaca pagube materiale directe bunurilor mobile si imobile ale tertilor sau vatamari corporale aduse tertilor, in limita valorii maxime despagubite.
  Suma asigurata 4.500/ an de asigurare
 3. Deces din accident la locatia loc de consum
  Se asigura despagubirea in caz de deces din accident in perimetrul locuintei a beneficiarului, in limita valorii maxime acoperite.10.000/ an de asigurare
  Invaliditate permanenta din accident petrecut in perimetrul locatiei loc de consum – Se asigura despagubirea in cazul situatiilor de invaliditate temporara provocata de un accident petrecut in perimetrul locuintei/ imobilului loc de consum, in limita valorii maxime acoperite, functie de gradul de invaliditate.
  Suma asigurata 10.000/ an de asigurare.
  Incapacitate temporara de munca, in urma unui accident survenit la locatie loc de consum – Se asigura despagubirea in cazul situatiilor de incapacitate temporara de munca, in limita sumei asigurate maxime. Suma asigurata 10/zi de despagubire.

 

Excluderi aplicabile:

 1. Asigurarea persoanei titular de contractin caz de accidente si deces din accident nu produce efecte in urmatoarele situatii (extras din Conditiile de asigurare privind polita de accidente de persoane):
  • In cazul in care decesul a fost cauzat de actul intentionat al unui beneficiar, pentru care acesta a fost condamnat definitiv. In acest caz indemnizatia de asigurare va fi platita celorlalti Beneficiari desemnati/mostenitorilor legali (dupa caz);
  • Nu se datoreaza indemnizatie de asigurare daca riscurile s-au produs ca urmare a:
   • Sinuciderii Asiguratului;
   • Comiterii cu intentie de catre Asigurat a unor fapte grave;
   • In cazul consumului de alcool (cu o alcoolemie mai mare de 0,4 la mie) sau consum de droguri, de medicamente sau substante cu efec psihoactiv sau narcotic ori tratamente neprescrise de catre o unitate medicala competenta;
   • Evenimente care au legatura cu operatiuni de razboi, zone de conflict, invazie, ocupatie militara, razboi civil, insurectie, revlote, terorism, sabotaj, fapte incriminante privind circulatia pe drumurile publice, etc;
   • Explozii sau emanatii provenind din explozii nucleare;
   • Boli/stari patologice cronice si/sau acute, incidente si accidente ale tratamentelor medicale;
   • Unui accident anterior datei de inceput a politei de asigurare, cu exceptia cazului in care a fost declarat si acceptat de catre Asigurator.
 2. Asigurarea continutului din locuinta loc de consum nu produce efecte in urmatoarele situatii (extras din Conditiile de asigurare privind Polita incendiu pentru activitati civile):
  • pierderea sau sustragerea bunurilor asigurate in timpul sau dupa producerea incendiului sau a celorlalte riscuri acoperite;
  • pierderi indirecte, lipsa de beneficiu, folosinta sau chirie;
  • cheltuieli pentru reparatii, restaurari, reconditionari nereusite, precum si cele legate de ameliorarea, cresterea calitatii bunurilor in comparatie cu starea acestora dinaintea producerii evenimentului asigurat;
  • daune produse bunurilor pentru care nu exista autorizatii/avize valide de instalare/functionare sau daunele produse din nerespectarea de catre asigurat a conditiilor pe baza carora au fost eliberate;
  • afumare/patare/parlire din surse normale de caldura;
  • daune cauzate de carii, mucegai, ciuperci sau alti paraziti;
  • tulburari civile, revolte, acte de sabotaj sau vandalism;
  • daune produse cu intentie, culpa grava sau inlesnire de asigurat sau in timpul comiterii unor fapte incriminate ca infractiuni savarsite cu intentie daca acest fapt rezulta din acte eliberate de autoritati competente;
  • distrugerea sau avarierea bunurilor din ordinul unei autoritati publice;
  • pagube provocate de viciul ascuns al bunului asigurat;
  • riscurile informatice (pierderea, deteriorarea, distrugerea, stergerea, coruperea sau modificarea datelor electronice din orice cauze);
  • daune provocate de azbest;
  • daune provocate de terorism.

Prima de asigurare – clientul/ Asiguratul nu achita prima de asigurare

Durata asigurarii – 12 luni cu posibilitate de reinnoire pe perioade consecutive identice, in cazul reinnoirii contractului de furnizare de energie electrica, pentru o oferta care sa includa acelasi tip de beneficiu.

Procedura in caz de Daune – In cazul producerii unor prejudicii acoperite prin certificatul de asigurare, beneficiarul va trebui sa urmeze urmatoarele instructiuni pentru a solicita rambursarea contravalorii daunelor, in limita valorilor acoperite.

 

DAUNE MICI (pentru continut de locuinta)

In cazul unor daune produse asupra continutului de uz casnic din locuinta loc de consum, cu valoare mai mica de 1.500 lei, beneficiarul va putea urma procedura de auto-constatare.

In aceste cazuri, notificarea daunei se poate face online pe formularul existent la adresa:

https://staging-generali.codezilla.ro/servicii/solutionare-daune/formular-avizare-daune

In cazul in care clientul nu poate accesa aceasta adresa, poate suna la numarul de telefon 021.307.83.61 in intervalul ora 09.00-18.00.

Documentele necesare solutionarii daunei in baza procedurii de autoconstatare sunt urmatoarele:

 • Chestionarul de dauna completat online sau telefonic;
 • Lista bunurilor afectate de evenimentul reclamat (cantitativ, valoric si catacteristici tehnico- functionale);
 • Copia actului de identitate a asiguratului;
 • Copia certificatului de asigurare;
 • Cateva fotografii ale bunurilor afectate de eveniment.

Plata dosarelor instrumentate in baza clauzei de autoconstatare se va efectua in maximum 10 zile de la depunerea la dosar de care Asigurat a ultimului document.

Auto-constatarea este valida numai pentru prima dauna. Auto-constatarea nu se poate folosi in cazul producerii riscurilor de raspundere civila si nici pentru accidentele de persoane.

 

DAUNE DE ACCIDENTE DE PERSOANE SI DECES DIN ACCIDENT

In cazul accidentelor individuale sau al decesului intervenit in perimetrul locuintei loc de consum, notificarea daunei se face de catre asigurat/mostenitor in cel mai scurt timp posibil si va cuprinde o scurta descriere a evenimentului precum si datele de contact (nume, prenume si numar de telefon) ale asiguratului titular de contract sau ale unei persoane de legatura. Notificarea daunei se poate efectua astfel:

– prin apel la call center daune la numarul de telefon 021/3078361;

– prin transmiterea unui e-mail la adresa dedicata: constataridaunebunuri@generali.ro;

– prin prezentarea la sediul centrului de constatari al Asiguratorului din Calea Plevnei nr. 53, sector 1, Bucuresti;

– prin transmiterea unei notificari scrise pe adresa Centrului de daune al Asiguratorului: Calea Plevnei nr. 53, sector 1, Bucuresti.

Notificarea daunei se va face in cel mai scurt timp posibil (conform conditiilor de asigurare in maxim 72 h de la data la care Asiguratul/Utilizatorul a luat cunostinta de producerea evenimentului). Notificarea transmisa de Asigurat/Utilizator va cuprinde o scurta descriere a evenimentului, precum si datele de contact (nume, prenume si numar de telefon) ale unei persoane de legatura.

Deschiderea si instrumentarea dosarelor de dauna de accidente/deces din accident se face in baza documentelor medicale ale asiguratului.

Documente necesare ce vor fi solicitate beneficiarilor direct de asigurator:

 • Certificatul de asigurare;
 • Buletin/Carte de identitate (copie) a asiguratului;
 • Certificatul de deces al asiguratului si certificatul de mostenitor (in cazul asigurarii de deces);
 • Certificatul medical constatator al invaliditatii temporare (in cazul Invaliditatii temporare din accident);
 • Procesul verbal de constatare a accidentului (e.g. documente medicale eliberate de institutia medicala care a tratat asiguratul, declaratii cu martor etc – in caz de Invaliditate temporara din accident);
 • Biletul de iesire din spital (in caz de Invaliditate temporara din accident/Incapacitate temporara de munca);
 • Adeverinta care sa ateste ca asiguratul a absentat de la locul de munca din motive medicale (in caz de Incapacitate temporara de munca).

Constatarea si evaluarea daunelor se va face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputerniciti sau prin experti neutri.

 

ALTE DAUNE

In cazul daunelor de continut al locuintei loc de consum care depasesc valoarea de despagubire de 1.500 RON sau a daunelor de raspundere civila din proprietatea cladirii se vor parcurge urmatorii pasi pentru solicitarea despagubirii, in termen de 14 zile calendaristice de la data constatarii daunei de catre Asigurat.

Documentele standard ce sunt necesare pentru reclamarea daunei pentru continut de locuinta si raspundere civila sunt urmatoarele:

 • Notificare de dauna completata si semnata de asigurat – formularul este disponibil aici
 • Fotografii efectuate cu ocazia constatarii de catre reprezentantul asiguratorului;
 • Proces verbal constatare intocmit de reprezentantul Asiguratorului si semnat de reprezentantul asiguratului;
 • Lista bunurilor afectate (cantitative, valori si caracteristici) declarate de proprietar;
 • Declaratie martori (daca exista);
 • Deviz de reparatie intocmit de catre o firma specializata, pe baza constatarilor efectuate de reprezentantul Asiguratorului;
 • Factura de reparatie;
 • Cerere despagubire disponibila aici
 • Copia actului de identitate al Asiguratului.

In functie de natura evenimentului, se pot solicita suplimentar alte documente in vederea stabilirii modului de producere si a cauzei evenimentului:

 • nota tehnica (explicativa) service in cazul in care apar elemente suplimentare care necesita reparatii/inlocuire;
 • orice alte documente vor fi necesare pentru solutionarea dosarului de dauna.

Documentele de mai sus reprezinta un minim necesar. In functie de natura si imprejurarile evenimentului, Asiguratorul isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente necesare solutionarii dosarului de dauna.

Documentele vor fi transmise prin e-mail la adresa constataridaunebunuri@generali.com sau la adresa Postala GENERALI ROMANIA, Serviciul Lichidari Daune Retail, Calea Plevnei nr. 53, Sector 1, Bucuresti.

Ulterior primirii notificarii, Asiguratorul va lua legatura cu persoana de contact si vor stabili de comun acord data si ora la care va fi efectuata inspectia de dauna.

Se va efectua constatarea daunelor la fata locului impreuna cu reprezentantul Asiguratului. Vor fi efectuate fotografii ale bunurilor avariate si se vor intocmi documentele primare (proces verbal constatare, lista bunuri avariate, antemasuratoare, etc.).

Functie de natura evenimentului, Asiguratorul poate ordona efectuarea unei expertize tehnice, extrajudiciare, care sa stabileaza cauzele si intinderea pagubei, in sarcina si pe cheltuiala Asiguratorului.

Constatarea si evaluarea daunelor se va face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputerniciti sau prin experti neutri.

Dupa analizarea si verificarea documentelor transmise se va comunica Asiguratului valoarea despagubirii care nu poate fi mai mare decat suma asigurata inscrisa in polita de asigurare/certificatul aferent.

Plata se va face in maximum 30 zile de la depunerea la dosar de care Asigurat al ultimului document.

 

Contacteaza-ne

https://staging-generali.codezilla.ro/servicii/solutionare-daune/formular-avizare-daune
In cazul in care clientul nu poate accesa aceasta adresa staging-generali.codezilla.ro/enel, poate suna la numarul de telefon Call center 0372.01.02.02 in intervalul ora 09.00-18.00.

 

Materiale descarcabile

Cerere Despagubire Enel Fix Asigurat
Declaratie eveniment Enel Fix Asigurat
Notificare de dauna completata si semnata de asigurat
Informare Clienti Transfer date

 

Sectiune FAQ

 • Ce inseamna si ce presupune autoconstatarea?

Autoconstatarea reprezinta procedura prin care Asiguratul efectueaza constatarea si probarea procedurii daunei asigurate, prin foto-documente, si transmite Asiguratorului informatiile relevante pentru solutionarea rapida a dosarului de dauna, si presupune:

– Se incarca Online, la adresa https://staging-generali.codezilla.ro/servicii/solutionare-daune/formular-avizare-daune

– Telefonic la nr: 307.83.61

– Prin e-mail la constataridaunebunuri@generali.com

NOTA: Autoconstatarea valideaza numai pentru prima dauna.

Autoconstatarea nu valideaza pentru riscurile de raspudere si nici pentru accidentele de persoane.

 

 • Care este termenul de depunere a documentelor justificatoare?

Notificarea va fi transmisa de Asigurat in cel mai scurt timp posibil, conform conditiilor de asigurare maxim 72 h de la data la care a luat cunostinta de producerea evenimentului.

 

 • Ce documente sunt necesare pentru avizarea daunei?

– Chestionarul de dauna completat online sau telefonic

– Lista bunurilor afectate de evenimentul reclamat (cantitativ, valoric si catacteristici tehnico functionale)

– Copia actului de identitate a asiguratului

– Copia certificatului de asigurare.

– Cateva fotografii ale bunurilor afectate de eveniment (foto de ansamblu si de detaliu)

– Cerere de despagubire

 

 • Care este termenul de plata al daunei?

Plata dosarelor instrumentate in baza clauzei de autoconstatare va fi efectuata in maximum 10 zile zile de la depunerea la dosar de care Asigurat al ultimului document.

Plata se va face in maximum 30 zile de la depunerea la dosar de catre Asigurat a ultimului document, in cazul daunelor standard.

 

 • Ma informeaza cineva de statusul dosarului de dauna si de plata?

Dupa analizarea si verificarea documentelor transmise inspectorul  lichidator va comunica Asiguratului valoarea despagubirii care nu poate mai mare ca  suma asigurata  inscrisa in polita de asigurare.

 

 • Care sunt modalitatile de plata?

Plata poate fi efectuata in contul bancar indicat de asigurat in  cererea de despagubire sau cash prin casieriile BCR din toata tara.

 

 • De cand sunt asigurat?

Din ziua activarii Contractului de energie semnat intre Enel si client.

 

 • Ce fel de confirmare primeste?

Se primeste un Certificat de asigurare, ulterior semnarii Contractului de energie Enel.

 

 • Pachetul de asigurare acopera PAD-ul?

Pachetul nu acopera PAD-ul, acopera numai continutul la locatia de consum.

 

 • Pachetul de asigurare inlocuieste PAD-ul?

Pachetul nu inlocuieste PAD-ul, reprezinta o asigurare facultativa a locatiei de consum, beneficiu oferit de Enel.