Date importante

Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.

Companie membra a Grupului Generali, listat in Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de catre IVASS sub nr. 26, Administrata in sistem dualist, cu Sediul Social in Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 1, 6 si 7, Cod postal 011857; Telefon (40) 021.312.36.35, Fax (40) 021.312.37.20, Call Center: (40) 0372.010.202, www.generali.ro, e-mail: info@generali.com; Autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Cod Unic RA-002, EN ISO 9001: 2008 – Sistem de Management al Calitatii, Certificat R.C.: J40/17484/2007, C.I.F.: RO 2886621, Capital social: 178.999.221,7 lei, Cod LEI: 213800J9BYTZ1Z4YK783, Operator date cu caracter personal avizat la ANSPDCP cu nr. 15699, 11755, 29209.

Date de identificare

S.C. Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Societate pe actiuni
Sediul Social: Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 1, 6 si 7, Cod postal 011062
CIF: RO 2886621
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/17484/2007
Capital social: 178.999.221,7 lei

Actionariat

Generali CEE Holding BV – 99,9711123%
Persoane Juridice – 0,028795%
Persoane Fizice – 0,000094%